เนื้อเพลง Take Me คำอ่านไทย Trina

[feat. Pamela Long]
( [ ฟีท เพมีล่า ลอง ])

[Pamela Long]
([ เพมีล่า ลอง ])
Playa, yeah, yeah
(พอลเย , เย่ , เย่)
Yeah, yeah, yeah, yeah
(เย่ , เย่ , เย่ , เย่)
Yeah-yeah, yeah
(เย่ เย่ , เย่)

[1 – Pamela Long]
([ วัน เพมีล่า ลอง ])
Take me place where I ain’t gotta be sexy
(เท้ค มี เพลส แวร์ ไอ เอน กอททะ บี เซคซิ)
Just so I can be considered a lady
(จั๊สท โซ ไอ แคน บี คอนซิ๊เด้อร์ อะ เล๊ดี้)
Please tell me why the world is so shady, baby
(พลีซ เทลล มี วาย เดอะ เวิลด อีส โซ เฌดอิ , เบ๊บี้)
I wanna go to a world where I ain’t gotta be a freak ho
(ไอ วอนนา โก ทู อะ เวิลด แวร์ ไอ เอน กอททะ บี อะ ฟรี๊ค โฮ)
Just so I can be noticed by people
(จั๊สท โซ ไอ แคน บี โน๊ทิซ บาย พี๊เพิ่ล)
Please tell me if you know
(พลีซ เทลล มี อิ๊ฟ ยู โนว์)
Because I wanna go, wanna go, yeah, yeah
(บิคอส ไอ วอนนา โก , วอนนา โก , เย่ , เย่)

[Trina]
([ ทรีน่า ])
Why is it lately?
(วาย อีส ซิท เลทลิ)
These jealous hoes gotta hate me
(ฑิส เจลอัซ โฮ กอททะ เฮท มี)
N*ggas won’t give me no space
(เอ็น *ggas ว็อนท กี๊ฝ มี โน สเพ๊ซ)
They suffocate me
(เด ซัฟโฟะเคท มี)
I try to be myself n*ggas won’t let me
(ไอ ธราย ทู บี ไมเซลฟ เอ็น *ggas ว็อนท เล็ท มี)
They’d rather sweat me
(เดยฺ ร๊าเธ่อร์ สเว็ท มี)
Ice, freeze, and briget me
(ไอ๊ซ์ , ฟรีส , แอนด์ briget มี)
But I ain’t impressed with your hot car
(บั๊ท ไอ เอน อิมเพรส วิธ ยุร ฮอท คารํ)
N*gga I ain’t got the lock jaws
(เอ็น *gga ไอ เอน ก็อท เดอะ ล๊อค จอ)
I ain’t fixin’ to drop draw’s
(ไอ เอน fixin ทู ดรอพ ดรอว์)
These n*ggas chase me like a cop-cop
(ฑิส เอ็น *ggas เชส มี ไล๊ค เก ค็อพ ค็อพ)
In and out the Char’ bottle
(อิน แอนด์ เอ๊าท เดอะ Char บ๊อทเทิ่ล)
They wanna ball with a hot star
(เด วอนนา บอล วิธ อะ ฮอท สทาร์)
They offer me grands for one night stands
(เด อ๊อฟเฟ่อร์ มี แกรนด์ ฟอร์ วัน ไน๊ท สแทนด์)
F*ck that one night plan
(เอฟ *ck แดท วัน ไน๊ท แพลน)
I’m looking for that one right man
(แอม ลุคอิง ฟอร์ แดท วัน ไร๊ท แมน)
To save the day, wrap me in his arms
(ทู เซฝ เดอะ เดย์ , แร๊พ มี อิน ฮิส อาร์ม)
Take me away, late plight till the break in the day
(เท้ค มี อะเวย์ , เหลท พไลท ทิลล์ เดอะ เบร๊ค อิน เดอะ เดย์)
Come on
(คัมมอน)

[Repeat 1]
([ รีพี๊ท วัน ])

[Trina]
([ ทรีน่า ])
Take me to a place where all my girls on top
(เท้ค มี ทู อะ เพลส แวร์ ออล มาย เกิร์ล ออน ท๊อพ)
Take me to a place where all the Benzes drop top
(เท้ค มี ทู อะ เพลส แวร์ ออล เดอะ เบนเซซ ดรอพ ท๊อพ)
Take me to a place where I ain’t gotta trick for grands
(เท้ค มี ทู อะ เพลส แวร์ ไอ เอน กอททะ ทริ๊ค ฟอร์ แกรนด์)
Take me to a place where my friend won’t f*ck my man
(เท้ค มี ทู อะ เพลส แวร์ มาย เฟรน ว็อนท เอฟ *ck มาย แมน)
Take me to a place where it’s women with no hoes
(เท้ค มี ทู อะ เพลส แวร์ อิทซ วีมเอิน วิธ โน โฮ)
Take me to a place where the thugs get early parole
(เท้ค มี ทู อะ เพลส แวร์ เดอะ ธัก เก็ท เอ๊อรํลี่ พะโรล)
Take me to a place where we ball, buying cases
(เท้ค มี ทู อะ เพลส แวร์ วี บอล , บายอิ้ง เค๊ส)
Diamond faces, united with all races
(ได๊ม่อนดํ เฟซ , ยูนิท วิธ ออล เร้ซ)
Take me to a place where ain’t no chalk traces or court cases
(เท้ค มี ทู อะ เพลส แวร์ เอน โน ชอค เทร๊ซ ออ คอร์ท เค๊ส)
Or black faces on front pages
(ออ แบล๊ค เฟซ ออน ฟร๊อนท เพจ)
Take me to a place where the haters don’t hate
(เท้ค มี ทู อะ เพลส แวร์ เดอะ เฮเดอ ด้อนท์ เฮท)
Take me away, Lord knows I can’t wait, come on
(เท้ค มี อะเวย์ , หลอร์ด โนว์ ซาย แค็นท เว้ท , คัมมอน)

[Repeat 1]
([ รีพี๊ท วัน ])

[Trina]
([ ทรีน่า ])
Every day I gotta let it go
(เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ ไอ กอททะ เล็ท ดิธ โก)
And spend the money on the one way ticket
(แอนด์ สเพ็นด เดอะ มั๊นนี่ ออน ดิ วัน เวย์ ทิ๊คเค๊ท)
To a world where sh*t is better yo
(ทู อะ เวิลด แวร์ ฌะ *ที อีส เบ๊ทเท่อร์ โย)
I be the same but a better ho
(ไอ บี เดอะ เซม บั๊ท ดา เบ๊ทเท่อร์ โฮ)
And do a version of Nann with Kirk Franklin for the chedda yo
(แอนด์ ดู อะ เฝ๊อร์ชั่น อ็อฝ Nann วิธ เคิก Franklin ฟอร์ เดอะ เชรดดา โย)
They’ll show my video on VH1, diva week
(เด๊ว โชว์ มาย ฝีดอิโอ ออน VH1 , ดีว่า วี๊ค)
Me, Whitney, then Aretha speak
(มี , วิชนี่ , เด็น อรีตา สพี๊ค)
I be on top of the world and still be a freak
(ไอ บี ออน ท๊อพ อ็อฝ เดอะ เวิลด แอนด์ สทิลล บี อะ ฟรี๊ค)
Although I’m doing my thing
(ออลโทร แอม ดูอิง มาย ทริง)
I see I gotta eat cause where I’m from
(ไอ ซี ไอ กอททะ อี๊ท ค๊อส แวร์ แอม ฟรอม)
Life ain’t sweet
(ไล๊ฟ เอน สวี้ท)

[Repeat 1]
([ รีพี๊ท วัน ])

[Pamela Long]
([ เพมีล่า ลอง ])
Take me, take me baby
(เท้ค มี , เท้ค มี เบ๊บี้)
Where I wanna go baby
(แวร์ ไอ วอนนา โก เบ๊บี้)
I don’t wanna be a freak ho
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี อะ ฟรี๊ค โฮ)
No more, more
(โน โม , โม)
Take me, take me baby
(เท้ค มี , เท้ค มี เบ๊บี้)
Where I wanna go baby
(แวร์ ไอ วอนนา โก เบ๊บี้)
I don’t wanna be a freak ho
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี อะ ฟรี๊ค โฮ)
No more, more
(โน โม , โม)

[Repeat 1]
([ รีพี๊ท วัน ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Take Me คำอ่านไทย Trina

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น