เนื้อเพลง Odessa คำอ่านไทย Aesop Rock feat Dose

shhh
( shhh)

Dose:
(โดซ :)
Well or,
(เวลล ออ ,)
And this is, new york city
(แอนด์ ดิส ซิส , นิว ยอค ซิ๊ที่)

Aesop:
(อีซ็อพ :)
Where the shiftiest sources leak out the back door,
(แวร์ เดอะ shiftiest ซ๊อร์ซ ลี๊ค เอ๊าท เดอะ แบ็ค ดอร์ ,)
For more and this is new york city
(ฟอร์ โม แอนด์ ดิส ซิส นิว ยอค ซิ๊ที่)

Dose:
(โดซ :)
oh I see these hear walk,
(โอ ไอ ซี ฑิส เฮียร ว๊อล์ค ,)
I,
(ไอ ,)
Simply a shade of shephard,
(ซีมพลิ อะ เฉด อ็อฝ shephard ,)
seems we share fate, honestly
(ซีม วี แชร์ เฟ้ท , ออนเอ็ซทลิ)

Aesop:
(อีซ็อพ :)
[oh now wait a minute]
([ โอ นาว เว้ท ดา มิ๊หนิท ])
I notice there making mockeries of mad men,
(ไอ โน๊ทิซ แดร์ เมคอิง mockeries อ็อฝ แม้ด เม็น ,)
tend not to bend in the honesty my twenty thousand leagues ending grants sardonic, the sea…
(เท็นด น็อท ทู เบ็นด อิน เดอะ ออนเอ็ซทิ มาย ทเว้นที่ เธ๊าซั่นด ลี๊ก เอนดิง แกร๊นท ซาดอนอิค , เดอะ ซี)

Dose:
(โดซ :)
[it’s pitiful…]
([ อิทซ พีทอิฟุล ])
the view from this here segue crowds a listeners nothing special simply
(เดอะ ฝิว ฟรอม ดิส เฮียร segue คราวดํ ซา ลีซเนอะ นัธอิง สเพ๊เชี่ยล ซีมพลิ)
listeners,
(ลีซเนอะ ,)
how we dissolve its spores and I’ll tell you ” not flying ” …
(ฮาว วี ดิสโซ๊ลฝ อิทซ ซโพ แซน อิลล เทลล ยู ” น็อท ฟไลอิง “)

Aesop:
(อีซ็อพ :)
and I live beneath the scenic [yeah], where the fossils pledged allegiance, where the centipedes and serpents bigot on territorial disagreements,
(แอนด์ ดาย ไล้ฝ บีนี๊ทร เดอะ scenic [ เย่ ] , แวร์ เดอะ ฟ๊อซซิ่ล พเล็จ แอ็ลลีแจ็นซ , แวร์ เดอะ เซนทิพีด แซน เซอเพนท บีกอัท ออน เทริโทเรียล ดิซักรีเม็นท ,)
the uprooted turned booty and hacked pleasure to skinny ribbons and I’ll s*ckle my skull caught beneath assumptions pumping pistons…
(ดิ อัพรูท เทิร์น บูทิ แอนด์ แฮ็ค พเลฉเออะ ทู ซคีนอิ รีบบัน แซน อิลล เอส *ckle มาย สคั๊ลล คอท บีนี๊ทร แอ็ซซัมฌัน พัมปิง พิ๊สทั่น)

Dose:
(โดซ :)
left the joke to wick, it,
(เล๊ฟท เดอะ โจ้ก ทู วิค , อิท ,)
he walks whose out now, we, aesop walls up…
(ฮี ว๊อล์ค ฮูส เอ๊าท นาว , วี , อีซ็อพ วอลล์ อั๊พ)

Aesop:
(อีซ็อพ :)
we,
(วี ,)
tune out the pouts of hiding,
(จูน เอ๊าท เดอะ เพาท อ็อฝ ไฮดอิง ,)
twilight street merchants, we, deity freely and been here before,
(ทไวไล้ท สทรีท เม๊อร์แช๊นท์ , วี , ดีอิทิ ฟรีลิ แอนด์ บีน เฮียร บีฟอร์ ,)

Both:
(โบทรฺ :)
My place.
(มาย เพลส)

Dose:
(โดซ :)
Murder, of holy, in cushion,
(เม๊อร์เด้อร์ , อ็อฝ โฮ๊ลี่ , อิน คูฌอัน ,)
Partisan, part of the ceiling seems to be leaking, oh, oh, it’s the wall
(พ๊าร์ทิซั่น , พาร์ท ดับ เดอะ ซี๊ลิ่ง ซีม ทู บี leakings , โอ , โอ , อิทซ เดอะ วอลล์)
Forbid box been broken, from man of everywhere, that’s what I sleep, I love you,
(ฟอร์บิด บ๊อกซฺ บีน บโรเค็น , ฟรอม แมน อ็อฝ เอวี่แวร์ , แด้ท ว๊อท ไอ สลี๊พ , ไอ ลัฝ ยู ,)
Its not easy tying knots, whose paycheck may get rained,
(อิทซ น็อท อีสอิ tyings น็อท , ฮูส เพแชค เมย์ เก็ท เรน ,)
Outstanding I shall smudge, invest, it’s dull here, since we need I go beyond,
(เอ๊าทสแตนดิ้ง ไอ แชลล์ ซมัจ , อินเฝ๊สท , อิทซ ดัล เฮียร , ซิ๊นซ วี นี๊ด ดาย โก บียอนด์ ,)
Grey, lonely, this forest is very very different,
(เกรย์ , โลนลิ , ดิส ฟ๊อเรสท อีส เฝ๊รี่ เฝ๊รี่ ดีฟเฟอะเร็นท ,)
Friend hail things like magnets all the way meant was, [it only takes one slacker] traveling up, it only takes one slacker
(เฟรน เฮล ทริง ไล๊ค แม๊กเหน็ท ซอร์ เดอะ เวย์ เม็นท วอส , [ อิท โอ๊นลี่ เท้ค วัน ซแลคเคอะ ] แทฝเวอลิงค์ อั๊พ , อิท โอ๊นลี่ เท้ค วัน ซแลคเคอะ)

Aesop:
(อีซ็อพ :)
It only takes one slacker, to attack a lack, gritty and complies with time with regulations poachers poaching just to jump the batteries,
(อิท โอ๊นลี่ เท้ค วัน ซแลคเคอะ , ทู แอทแท๊ค กา แล๊ค , กรีททิ แอนด์ complies วิธ ไทม์ วิธ เรกิวเลฌัน โพชเออะ poachings จั๊สท ทู จั๊มพ เดอะ แบ็ตเทอริ ,)
I’m juiced, noosed father, no dissed deduce by the ambiance of motives and the modus operandi’s
(แอม จู้ยซ , นูซ ฟ๊าเท่อร , โน ดิซพฺ ดิดยูซ บาย ดิ ambiance อ็อฝ โมทิฝ แซน เดอะ โมดัซ operandis)
I’m supportive, sort of here to modify those monsters tried to sidewind pleasure captains round my hip line,
(แอม supportive , ซ๊อร์ท ดับ เฮียร ทู โม๊ดิฟาย โฑส ม๊อนสเท่อร์ ทไร ทู sidewind พเลฉเออะ แค๊พเท่น ราวนด มาย ฮิพ ไลน์ ,)
My sit times on some here I lay my bricks alone to build these walls among us dreams can spread our spores but can I run with the alumnus fungus,
(มาย ซิท ไทม์ ออน ซัม เฮียร ไอ เลย์ มาย บริ๊ค อะโลน ทู บิ้ลดํ ฑิส วอลล์ อะมอง อัซ ดรีม แคน สเพร๊ด เอ๊า ซโพ บั๊ท แคน นาย รัน วิธ ดิ อะลัมนัช ฟังกัซ ,)
After date rape, and it germs, and I burn for less fortunate starlight chasers forced to use there last match to ward off the glaciers
(แอ๊ฟเท่อร เดท เร้พ , แอนด์ ดิท เจิม , แอนด์ ดาย เบิร์น ฟอร์ เลซ ฟอชุนิท สตาร์ไรท์ เชเซอร์ ฟอร์ซ ทู ยู๊ส แดร์ ล๊าสท แหมทช์ ทู วอด ออฟฟ เดอะ กเลเฌอะ)
Pack a day profess cloud spitter literate pencifist missed the pissed drunk of concert
(แพ็ค กา เดย์ พโระเฟซ คลาวดํ สปิดเดอ ลีทเออะริท pencifist มิส เดอะ พิซ ดรั๊งค อ็อฝ ค๊อนเสิร์ท)
Dull and system missed the funk I’m in a lull
(ดัล แอนด์ ซิ๊สเท่ม มิส เดอะ ฟังค แอม อิน อะ ลัล)

Dose:
(โดซ :)
I’m thinking of a number from one to red, is a beautiful color….to shade paper hat ink, I’m thinking of a….beautiful color….paper hat
(แอม ติ้งกิง อ็อฝ อะ นั๊มเบ้อร์ ฟรอม วัน ทู เร้ด , อีส ซา บยูทิฟุล คัลเออะ ทู เฉด เพ๊เพ่อร์ แฮ็ท อิ๊งค , แอม ติ้งกิง อ็อฝ อะ บยูทิฟุล คัลเออะ เพ๊เพ่อร์ แฮ็ท)

Aesop:
(อีซ็อพ :)
I’m thinking of a number from one to home, one riduiculous tennament with no wings to spread, I’m home again inside my box of cardboard daze, I’m thinking of home, and I’m home again…
(แอม ติ้งกิง อ็อฝ อะ นั๊มเบ้อร์ ฟรอม วัน ทู โฮม , วัน riduiculous tennament วิธ โน วิง ทู สเพร๊ด , แอม โฮม อะเกน อิ๊นไซด์ มาย บ๊อกซฺ อ็อฝ คาร์ดบอร์ด เดส , แอม ติ้งกิง อ็อฝ โฮม , แอนด์ แอม โฮม อะเกน)

Dose:
(โดซ :)
Funny how, faces show up, waters for me, my mouth and snore
(ฟันนิ ฮาว , เฟซ โชว์ อั๊พ , ว๊อเท่อร ฟอร์ มี , มาย เม๊าธ แอนด์ ซโน)

Aesop:
(อีซ็อพ :)
It could’ve been me but it wasn’t
(อิท คูดดิฝ บีน มี บั๊ท ดิธ วอสซึ้น)
The crash and burn and burn and crash infected could collect fee indirectly but it doesn’t
(เดอะ คแร็ฌ แอนด์ เบิร์น แอนด์ เบิร์น แอนด์ คแร็ฌ อินเฟคท เคิด คอลเล๊คท ฟี อินดิเรคทลิ บั๊ท ดิธ ดัสอินท)

Dose:
(โดซ :)
[These are broken cards],
([ ฑิส อาร์ บโรเค็น ค้าร์ด ] ,)
given to dues missed of friendly lips tied life is going blank, slap look, it’s mirrored universe and one god per so many square feet, and everything counts, higher life forms are dirty, dirt aesop, every penny saved, is this the city of dreams,
(กีฝเอ็น ทู ดิว มิส อ็อฝ ฟเรนดลิ ลิพ ไท ไล๊ฟ อีส โกอิ้ง แบล๊งค , ซแล็พ ลุ๊ค , อิทซ มิเร่อร์ ยูนิเฝิซ แอนด์ วัน ก๊อด เพอร์ โซ เมนอิ สแควร์ ฟีท , แอนด์ เอ๊วี่ติง เค้าทํ , ไฮเออะ ไล๊ฟ ฟอร์ม แซร์ เดอทิ , เดิร์ท อีซ็อพ , เอ๊เฝอร์รี่ เพนนี เซฝ , อีส ดิส เดอะ ซิ๊ที่ อ็อฝ ดรีม ,)

Aesop:
(อีซ็อพ :)
and I’m down to earth,
(แอนด์ แอม เดาน ทู เอิร์ทร ,)

Dose:
(โดซ :)
I’m down to earth, road.
(แอม เดาน ทู เอิร์ทร , โร้ด)

Aesop:
(อีซ็อพ :)
My zero hour snuffed doc, where the marked the day the mirth burns
(มาย ซี๊โร่ เอาเอ้อร์ ซนัฟ ด็อค , แวร์ เดอะ ม๊าร์ค เดอะ เดย์ เดอะ เมิธ เบิร์น)
The time alotted, knotted loops around the plotted, boycotted the wattages, toys for the prodding of the rotting bottled hostage,
(เดอะ ไทม์ alotted , knotted ลูพ อะราวนฺดฺ เดอะ พอเดด , บ๊อยขอททฺ เดอะ วอททิจ , ทอย ฟอร์ เดอะ proddings อ็อฝ เดอะ หรอดดิง บ๊อทเทิ่ล ฮ๊อสเถจ ,)
One time down cloud me as the useless playtime string and think it smirked worthy well, your with me, from the icicle sweat to the self pity
(วัน ไทม์ เดาน คลาวดํ มี แอส ดิ ยูสเหลด playtime สทริง แอนด์ ทริ๊งค อิท สเมิก เวอฑิ เวลล , ยุร วิธ มี , ฟรอม ดิ ไอซิคล สเว็ท ทู เดอะ เซลฟ์ พิ๊ที่)
Sickly thread bare slid back my needle point life willow, man I purposely spun straw to gold to lace each last stitch perfectly
(ซีคลิ เทร๊ด แบร์ ซลิด แบ็ค มาย นี๊ดเดิ้ล พ๊อยท์ ไล๊ฟ วีลโล , แมน นาย เพอพัซลิ ซพัน ซทรอ ทู โกลด์ ทู เลซ อีช ล๊าสท ซทิช เพอเฟ็คทลิ)
It must have been the dust, the dust, my god the dust he clutched the dust, father to rust encrust the luck with which I touch togetherness…
(อิท มัสท์ แฮ็ฝ บีน เดอะ ดัสท , เดอะ ดัสท , มาย ก๊อด เดอะ ดัสท ฮี คลัทซ์ เดอะ ดัสท , ฟ๊าเท่อร ทู รัสท เอ็นครัซท เดอะ ลัค วิธ วิช ไอ ทั๊ช ทุเกฑเออะเน็ซ)

Dose:
(โดซ :)
Toy, bird, In my teeth, empathy, dwell, in merciful spring, friend
(ทอย , เบิร์ด , อิน มาย ทีท , เอมแพทซี , ดเว็ล , อิน เมอซิฟุล สพริง , เฟรน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Odessa คำอ่านไทย Aesop Rock feat Dose

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น