เนื้อเพลง Dilemma คำอ่านไทย Nelly ft. Kelly Rowland

[Kelly Rowland]
([ เคลลี่ โรวแลนด ])
I.. love you, and I.. need you
(ไอ เลิฟ ยู , แอนด์ ดาย นี๊ด ยู)
Nelly I.. love you, I do.. neeeeed you – but
(เนลลี ไอ เลิฟ ยู , ไอ ดู นีด~ ยู – บั๊ท)

[Chorus: Kelly Rowland]
([ ค๊อรัส : เคลลี่ โรวแลนด ])
No matter what I do, all I think about is you
(โน แม๊ทเท่อร์ ว๊อท ได ดู , ออล ไอ ตริ๊งค อะเบ๊าท อีส ยู)
Even when I’m with my boo, boy you know I’m crazy over you
(อี๊เฝ่น เว็น แอม วิธ มาย บู , บอย ยู โนว์ แอม เคซี่ โอ๊เว่อร์ ยู)
No matter what I do, all I think about is you
(โน แม๊ทเท่อร์ ว๊อท ได ดู , ออล ไอ ตริ๊งค อะเบ๊าท อีส ยู)
Even when I’m with my boo, boy you know I’m crazy over you
(อี๊เฝ่น เว็น แอม วิธ มาย บู , บอย ยู โนว์ แอม เคซี่ โอ๊เว่อร์ ยู)

[Nelly]
([ เนลลี ])
Check it, check it, check it, uhh
(เช็ค กิท , เช็ค กิท , เช็ค กิท , อา)
I met this chick and she just moved right up the block from me
(ไอ เมท ดิส ชิกค์ แกน ชี เจิ๊ส มู๊ฝ ไร๊ท ดั๊พ เดอะ บล๊อค ฟรอม มี)
And uhh, she got the hots for me the finest thing my hood did see
(แอนด์ อา , ชี กอท เดอะ ฮอท ฟอร์ มี เดอะ ไฟเนทส์ ติง มาย เฮิด ดิด ซี)
But oh no, oh no, she gotta a man
(บั๊ท โอ้ โน , โอ้ โน , ชี กอทดา อะ แมน)
and a son, doh’ohhh, but that’s okay
(แอนด์ ดา ซัน , โดโฮโอ , บั๊ท แด้ท โอเค)
Cause I, wait for my cue and just listen, play my position
(ค๊อส ไอ , เว้ท ฟอร์ มาย คิว แอนด์ เจิ๊ส ลิ๊สซึ่น , เพลย์ มาย โพซิ๊ชั่น)
Like a shortstop, pick up e’rything mami hittin
(ไล๊ค เก ชอทสตอป , พิค กั๊พ เอรีติง มามี ฮิทดิน)
And in no time.. [no time] I..
(แอนด์ ดิน โน ไทม์ [ โน ไทม์ ] ไอ)
I plan to make this wah-one mi-i-ne.. and that’s for sure
(ไอ แพลน ทู เม้ค ดิส วา – วัน มาย – ไอ – เน แอนด์ แด้ท ฟอร์ ชัวร์)
Cause I, I never been the type to, break up a happy home
(ค๊อส ไอ , ไอ เน๊เว่อร์ บีน เดอะ ไท๊พ ทู , เบร๊ค กั๊พ อะ แฮ๊พพี่ โฮม)
But uh, there’s somethin bout baby girl I just can’t leave alone
(บั๊ท อา , แดร์ ซัมติน เบ้าท์ เบ๊บี้ เกิร์ล ไอ เจิ๊ส แค้น ลี๊ฝ อะโลน)
So tell me ma what’s it gonna be? She said
(โซ เทลล มี มา ว๊อท ซิท กอนนา บี ชี เซด)
[You don’t know what you mean to me]
([ ยู โด้นท์ โนว์ ว๊อท ยู มีน ทู มี ])

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Nelly]
([ เนลลี ])
Check it, check it, check it, uhh
(เช็ค กิท , เช็ค กิท , เช็ค กิท , อา)
I see a lot and you look and I never say a word
(ไอ ซี อะ รอด แอนด์ ยู ลุ๊ค แกน ดาย เน๊เว่อร์ เซย์ อะ เวิร์ด)
I know how niggaz start actin trippin out here about they girls
(ไอ โนว์ ฮาว นิกแกซ สท๊าร์ท แอคติน ทริบปิน เอ๊าท เฮียร อะเบ๊าท เดย์ เกิร์ล)
And there’s no way-ayy-hey, Nelly gon’ fight over
(แอนด์ แดร์ โน เวย์ – อ้าย – เฮ้ , เนลลี กอนไฟทฺ โอ๊เว่อร์)
no day-hey-ame.. as you can see
(โน เดย์ – เฮ้ – อีม แอส ยู แคน ซี)
But I, I like your steez, your style, your whole demeanor
(บั๊ท ได , ไอ ไล๊ค ยัวร์ สตีซ , ยัวร์ สไทล์ , ยัวร์ โฮล ดีมีนเนอ)
The way you come through and holla and swoop me in his 2-seater
(เดอะ เวย์ ยู คัม ตรู แอนด์ โฮลลา แอนด์ สวพ มี อิน ฮีส 2 – ซีเดอร์)
Now that’s gangstah-ah-ahhh..
(นาว แด้ท แก๊งสตัช – อา – อ๊า)
And I got special ways to thank yah-ah-ahhh.. don’t you forget it
(แอนด์ ดาย กอท สเพ๊เชี่ยล เวย์ ทู แทร๊งค ยาห – อา – อ๊า โด้นท์ ยู ฟอร์เก๊ท ดิท)
But uh, it ain’t that easy for you to pack and leave him
(บั๊ท อา , อิท เอน แดท อีซี่ ฟอร์ ยู ทู แพ็ค แกน ลี๊ฝ ฮิม)
But uh, you and dirty got ties for different reasons
(บั๊ท อา , ยู แอนด์ เด้อดี่ กอท ไท ฟอร์ ดีฟฟาเร้น รี๊ซั่น)
I respect that and right before I turn to leave, she said
(ไอ เรสเพ๊คท แดท แอนด์ ไร๊ท บีฟอร์ ไอ เทิร์น ทู ลี๊ฝ , ชี เซด)
[adsense]
[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Nelly] Sing it for me K
([ เนลลี ] ซิง อิท ฟอร์ มี เค)

[Kelly Rowland]
([ เคลลี่ โรวแลนด ])
I.. love you, and I.. need you
(ไอ เลิฟ ยู , แอนด์ ดาย นี๊ด ยู)
Nelly I.. love you, I do.. [c’mon girl]
(เนลลี ไอ เลิฟ ยู , ไอ ดู [ ซมอน เกิร์ล ])
And it’s more than you’ll.. ever know
(แอนด์ ดิทสฺ มอร์ แดน โยว เอ๊เว่อร์ โนว์)
But.. it’s fo’sho
(บั๊ท อิทซ โฟโช)
You can always count on my love
(ยู แคน ออลเว เค้าทํ ออน มาย เลิฟ)
Foreveeeeer more, yeahh-yeahh..
(ฟอเรฟเวอออออออร มอร์ , เย้ – เย้)

[Nelly]
([ เนลลี ])
East coast, I know you shakin right
(อี๊สท โค้สท , ไอ โนว์ ยู เช็กกิน ไร๊ท)
Down South, I know you bouncin right
(ดาวน์ เซ๊าธ , ไอ โนว์ ยู เบ๊าซิน ไร๊ท)
West coast, I know you walkin right, cause
(เว๊สท โค้สท , ไอ โนว์ ยู วอคกิน ไร๊ท , ค๊อส)
Midwest, I see you swingin right
(มิดเวสท , ไอ ซี ยู สวิงอิน ไร๊ท)
[You don’t know what you mean to me]
([ ยู โด้นท์ โนว์ ว๊อท ยู มีน ทู มี ])

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Nelly]
([ เนลลี ])
East coast, I know you shakin right
(อี๊สท โค้สท , ไอ โนว์ ยู เช็กกิน ไร๊ท)
Down South, I know you bouncin right
(ดาวน์ เซ๊าธ , ไอ โนว์ ยู เบ๊าซิน ไร๊ท)
West coast, I know you walkin right, cause
(เว๊สท โค้สท , ไอ โนว์ ยู วอคกิน ไร๊ท , ค๊อส)
Midwest, I see you swing it right
(มิดเวสท , ไอ ซี ยู สวิง อิท ไร๊ท)
[You don’t know what you mean to me]
([ ยู โด้นท์ โนว์ ว๊อท ยู มีน ทู มี ])
East coast, you still shakin right
(อี๊สท โค้สท , ยู สทิลล เช็กกิน ไร๊ท)
Down South, I see you bouncin right
(ดาวน์ เซ๊าธ , ไอ ซี ยู เบ๊าซิน ไร๊ท)
West coast, I know you walkin right, cause
(เว๊สท โค้สท , ไอ โนว์ ยู วอคกิน ไร๊ท , ค๊อส)
Midwest, I see you swingin right
(มิดเวสท , ไอ ซี ยู สวิงอิน ไร๊ท)
[You don’t know what you mean to me]
([ ยู โด้นท์ โนว์ ว๊อท ยู มีน ทู มี ])

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Nelly]
([ เนลลี ])
East coast, I know you shakin right
(อี๊สท โค้สท , ไอ โนว์ ยู เช็กกิน ไร๊ท)
Down South, I know you bouncin right
(ดาวน์ เซ๊าธ , ไอ โนว์ ยู เบ๊าซิน ไร๊ท)
West coast, I know you walkin right
(เว๊สท โค้สท , ไอ โนว์ ยู วอคกิน ไร๊ท)
Midwest, I see you swing it right
(มิดเวสท , ไอ ซี ยู สวิง อิท ไร๊ท)
[You don’t know what you mean to me]
([ ยู โด้นท์ โนว์ ว๊อท ยู มีน ทู มี ])
East coast, you still shakin right
(อี๊สท โค้สท , ยู สทิลล เช็กกิน ไร๊ท)
Down South, I see you bouncin right
(ดาวน์ เซ๊าธ , ไอ ซี ยู เบ๊าซิน ไร๊ท)
West coast, I know you walkin right, cause
(เว๊สท โค้สท , ไอ โนว์ ยู วอคกิน ไร๊ท , ค๊อส)
Midwest, I see you swingin right
(มิดเวสท , ไอ ซี ยู สวิงอิน ไร๊ท)
[You don’t know what you mean to me]
([ ยู โด้นท์ โนว์ ว๊อท ยู มีน ทู มี ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Dilemma คำอ่านไทย Nelly ft. Kelly Rowland

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น