เนื้อเพลง As The World Turns คำอ่านไทย 50 Cent feat Bun B (UGK)

[50 Cent]
( [ 50 เซ็นท ])
uhh..uh huh uh huhh…uh huh uh huhh…uh huh uh huhh..uh uh uh uh
(อา อา ฮู อา huhh อา ฮู อา huhh อา ฮู อา huhh อา อา อา อา)
uh huh uh huhh…uh huh uh huhh…uh huh uh huhh..uh uh uh uh
(อา ฮู อา huhh อา ฮู อา huhh อา ฮู อา huhh อา อา อา อา)

Money make a pimp, pimp hoes, hustlas sell dope, thugs gun smoke
(มั๊นนี่ เม้ค เก พิมพ , พิมพ โฮ , hustlas เซลล์ โดพ , ธัก กัน สโม๊ค)
What [echo]
(ว๊อท [ เอ๊คโค่ ])
Money make the world go round, as the world turns
(มั๊นนี่ เม้ค เดอะ เวิลด โก ราวนด , แอส เดอะ เวิลด เทิร์น)
Money make the world go round, as the world turns
(มั๊นนี่ เม้ค เดอะ เวิลด โก ราวนด , แอส เดอะ เวิลด เทิร์น)
N*gga I need money to main-tainn
(เอ็น *gga ไอ นี๊ด มั๊นนี่ ทู เมน tainn)
Hustalin aint a gamee
(Hustalin เอน ดา gamee)
N*gga go and gets the grainn
(เอ็น *gga โก แอนด์ เก็ท เดอะ grainn)
Gon’ get tore out the framee
(ก็อน เก็ท โท เอ๊าท เดอะ framee)
T.Vs in the Rangee
(ที Vs ซิน เดอะ Rangee)
I’m in ta nice thanggs I slang weed [snort]
(แอม อิน ทา ไน๊ซ์ thanggs ซาย ซแล็ง วี [ ซนอท ])
Coc-ainee and Herio-anee
(Coc ainee แอนด์ Herio anee)
50 Cent
(50 เซ็นท)
Thats my namee
(แด้ท มาย namee)
N*gga I bring the painn
(เอ็น *gga ไอ บริง เดอะ painn)
You thought sh*t stay the samee
(ยู ธอท ฌะ *ที สเทย์ เดอะ samee)
N*gga sh*t gon’ change
(เอ็น *gga ฌะ *ที ก็อน เช้งจํ)
Put a bullet in your brainn
(พุท ดา บัลเล่ อิน ยุร brainn)
N*gga at close range
(เอ็น *gga แอ็ท โคลส เร๊นจ)
Run away wit ya rollie, your rings, and your motherf*ckin chainn
(รัน อะเวย์ วิท ยา rollie , ยุร ริง , แอนด์ ยุร motherf*ckin chainn)
Aint nuittin funny mangg
(เอน nuittin ฟันนิ mangg)
I’m about my money mangg
(แอม อะเบ๊าท มาย มั๊นนี่ mangg)
B*tch get down on that track and get my money, I aint playinn
(บี *tch เก็ท เดาน ออน แดท แทร็ค แอนด์ เก็ท มาย มั๊นนี่ , ไอ เอน playinn)
Better understan what I’m sayin,
(เบ๊ทเท่อร์ understan ว๊อท แอม เซย์อิน ,)
What I’m sayin, I aint playin
(ว๊อท แอม เซย์อิน , ไอ เอน เพลย์ยิน)
I’ll be, In front of your crib, layin, wit the mack ta start sprayinn
(อิลล บี , อิน ฟร๊อนท ดับ ยุร คริบ , เลย์อิน , วิท เดอะ แมกคฺ ทา สท๊าร์ท sprayinn)
Any n*gga thats in the game, for the fame, gotta be a lamee
(เอ๊นี่ เอ็น *gga แด้ท ซิน เดอะ เกม , ฟอร์ เดอะ เฟม , กอททะ บี อะ lamee)
Crackers’ll put ya in chains
(Crackersll พุท ยา อิน เชน)
Box’ll drive you insane
(Boxll ไดร๊ฝ ยู อินเซน)
Sun cant shine all the time, man its gotta rain
(ซัน แค็นท ไชน์ ออล เดอะ ไทม์ , แมน อิทซ กอททะ เรน)
That whole loose? is ill
(แดท โฮล ลู้ส อีส อิลล)
You better crack the whip mang
(ยู เบ๊ทเท่อร์ แคร๊ค เดอะ ฮวิพ mang)

[Chorus – 50 Cent]
([ ค๊อรัส 50 เซ็นท ])
A pimp aint a pimp with no hoes [hoes]
(อะ พิมพ เอน ดา พิมพ วิธ โน โฮ [ โฮ ])
A hustla aint a hustla with no motherf*ckin dough [dough]
(อะ hustla เอน ดา hustla วิธ โน motherf*ckin โด [ โด ])
A thug aint a thug if his gun dont smoke [smoke]
(อะ ธัก เอน ดา ธัก อิ๊ฟ ฮิส กัน ด้อนท์ สโม๊ค [ สโม๊ค ])
A playa aint a playa if his ass dead broke [broke]
(อะ พอลเย เอน ดา พอลเย อิ๊ฟ ฮิส อาซ เด้ด บโรค [ บโรค ])

A pimp aint a pimp with no motherf*ckin hoes [hoes]
(อะ พิมพ เอน ดา พิมพ วิธ โน motherf*ckin โฮ [ โฮ ])
A hustla aint a hustla with no motherf*ckin dough [dough]
(อะ hustla เอน ดา hustla วิธ โน motherf*ckin โด [ โด ])
A thug aint a thug if his gun dont smoke [smoke]
(อะ ธัก เอน ดา ธัก อิ๊ฟ ฮิส กัน ด้อนท์ สโม๊ค [ สโม๊ค ])
A playa aint a playa if his ass dead broke [broke]
(อะ พอลเย เอน ดา พอลเย อิ๊ฟ ฮิส อาซ เด้ด บโรค [ บโรค ])

[50 Cent]
([ 50 เซ็นท ])
I live
(ไอ ไล้ฝ)
Life in the fast lane
(ไล๊ฟ อิน เดอะ ฟาสท เลน)
Man I aint got nuttin ta lose
(แมน นาย เอน ก็อท นัทดิน ทา ลู้ส)
Everythin a game
(เอรี่ติน อะ เกม)
Either you wit me or against me man aint nuttin changee
(ไอ๊เทร่อ ยู วิท มี ออ อะเก๊นสท มี แมน เอน นัทดิน changee)
N*gga, you
(เอ็น *gga , ยู)
Go against the grain
(โก อะเก๊นสท เดอะ กเรน)
I’ll make you
(อิลล เม้ค ยู)
Walk wit a cane now n*gga now
(ว๊อล์ค วิท ดา แคน นาว เอ็น *gga นาว)
Who you gon’ blamee
(ฮู ยู ก็อน blamee)
When sh*t aint the same
(เว็น ฌะ *ที เอน เดอะ เซม)
N*gga nobody hears your namee
(เอ็น *gga โนบอดี้ เฮียร ยุร namee)
You got down wit a gangg
(ยู ก็อท เดาน วิท ดา gangg)
O thirty-one blood
(โอ เธอทิ วัน บลัด)
Ya’ll n*ggas do your thang
(ยอล เอ็น *ggas ดู ยุร เตง)
You got 2 felonies
(ยู ก็อท ทู felonies)
F*ck it, go out wit a bangg
(เอฟ *ck อิท , โก เอ๊าท วิท ดา bangg)
Ya’ll n*ggas wanna hangg
(ยอล เอ็น *ggas วอนนา hangg)
Wit n*ggas that fitlthy rich
(วิท เอ็น *ggas แดท fitlthy ริ๊ช)
They aint even got ta talk
(เด เอน อี๊เฝ่น ก็อท ทา ท๊อล์ค)
To take your b*tch
(ทู เท้ค ยุร บี *tch)
One look was all it took
(วัน ลุ๊ค วอส ซอร์ อิท ทุค)
She seen the benz-o
(ชี ซีน เดอะ เบนซฺ โอ)
She seen them T.Vs
(ชี ซีน เด็ม ที Vs)
And them big ol’ chriz-omes
(แอนด์ เด็ม บิ๊ก ol chriz โอม)
A-yo the b*tch useta bring you dough
(อะ โย เดอะ บี *tch useta บริง ยู โด)
Useta be your bottom hoe
(Useta บี ยุร บ๊อทท่อม โฮ)
Now your paper comin’ slow
(นาว ยุร เพ๊เพ่อร์ คัมอิน สโลว์)
She feel like she had ta go
(ชี ฟีล ไล๊ค ชี แฮ็ด ทา โก)
Roll wit them rich n*ggas and ball with them ball-az
(โรลล วิท เด็ม ริ๊ช เอ็น *ggas แซน บอล วิธ เด็ม บอล az)
Politic wit the willies the real shot call-az
(พอลอิทิค วิท เดอะ วิลลี เดอะ เรียล ฌ็อท คอลลํ az)

[Bun B]
([ บัน บี ])
I got one life to live
(ไอ ก็อท วัน ไล๊ฟ ทู ไล้ฝ)
Follow that light that keeps on guidin me
(ฟ๊อลโล่ว แดท ไล๊ท แดท คี๊พ ออน guidin มี)
Hate-az tryin me
(เฮท az ทายอิน มี)
Hoes is a-bidein me
(โฮ ซิส ซา bidein มี)
Media ride me
(มีเดียะ ไรด์ มี)
King a the underground
(คิง อะ ดิ อันเดิกเรานด)
So the streets is steady hide-in me
(โซ เดอะ สทรีท ซิส สเท๊ดี้ ไฮด์ อิน มี)
Representin sure taste-az
(เรพพรีเซนทิน ชัวร์ เท๊ซท az)
The yay keep takin pride in me
(เดอะ เย่ คี๊พ ทอคกิ่น ไพรด์ อิน มี)
Streets
(สทรีท)
Deciple slide-in me
(Deciple สไล๊ด อิน มี)
Status reports the badest you caught
(สเท๊ทัซ รีผอร์ท เดอะ badest ยู คอท)
Walk in the black top wit fat rocks and had his newport
(ว๊อล์ค อิน เดอะ แบล๊ค ท๊อพ วิท แฟท ร๊อค แซน แฮ็ด ฮิส newport)
I cant stay away like Too $hort
(ไอ แค็นท สเทย์ อะเวย์ ไล๊ค ทู $hort)
I gots ta break a bastards back
(ไอ ก็อท ทา เบร๊ค กา แบซเทิด แบ็ค)
Tore em up, get em ready ta port
(โท เอ็ม อั๊พ , เก็ท เอ็ม เร๊ดี้ ทา ผอร์ท)
Put em on the master track
(พุท เอ็ม ออน เดอะ ม๊าสเต้อร์ แทร็ค)
I blast the facts the life in the grill
(ไอ บลาสทํ เดอะ แฟคท เดอะ ไล๊ฟ อิน เดอะ กริลล์)
Gorilla pimpin
(โกะรีลละ พิมปิน)
If I have ta mack ya wife then I will
(อิ๊ฟ ฟาย แฮ็ฝ ทา แมกคฺ ยา ไว๊ฟ เด็น นาย วิล)
It’s me and 50 Cent my n*gga
(อิทซ มี แอนด์ 50 เซ็นท มาย เอ็น *gga)
Live in trife, and thats real
(ไล้ฝ อิน ทริฟ , แอนด์ แด้ท เรียล)
Talkin sh*t on us, thats like pullin out a knife and dont kill
(ทอคกิ่น ฌะ *ที ออน อัซ , แด้ท ไล๊ค พลูลิน เอ๊าท ดา ไน๊ฟ แอนด์ ด้อนท์ คิลล์)
Thats on for treal [?]
(แด้ท ออน ฟอร์ treal [ ])
I’m on for million wit your pit, in the clit that sh*t true
(แอม ออน ฟอร์ มิ๊ลเลี่ยน วิท ยุร พิท , อิน เดอะ คลิทฺ แดท ฌะ *ที ทรู)
I split through, your defences, so relentless, get you, without you even
(ไอ สพลิ๊ท ทรู , ยุร ดิเฟนซ , โซ ริเลนทเล็ซ , เก็ท ยู , วิธเอ๊าท ยู อี๊เฝ่น)
knoin
(knoin)
Got you strippin and even hoe-in
(ก็อท ยู สตริพปิน แอนด์ อี๊เฝ่น โฮ อิน)
You dont wanna let the pro in the door
(ยู ด้อนท์ วอนนา เล็ท เดอะ พโร อิน เดอะ ดอร์)
This what we showin
(ดิส ว๊อท วี โชว์วิน)

A pimp aint a pimp with no motherf*ckin hoes [hoes]
(อะ พิมพ เอน ดา พิมพ วิธ โน motherf*ckin โฮ [ โฮ ])
A hustla aint a hustla with no motherf*ckin dough [dough]
(อะ hustla เอน ดา hustla วิธ โน motherf*ckin โด [ โด ])
A thug aint a thug if his gun dont smoke [smoke]
(อะ ธัก เอน ดา ธัก อิ๊ฟ ฮิส กัน ด้อนท์ สโม๊ค [ สโม๊ค ])
A playa aint a playa if his ass dead broke [broke]
(อะ พอลเย เอน ดา พอลเย อิ๊ฟ ฮิส อาซ เด้ด บโรค [ บโรค ])

[Repeat]
([ รีพี๊ท ])

[50 Cent]
([ 50 เซ็นท ])
Is your b*tch your b*tch or is your b*tch mines?
(อีส ยุร บี *tch ยุร บี *tch ออ อีส ยุร บี *tch ไมน์)
Is your b*tch your b*tch all the time?
(อีส ยุร บี *tch ยุร บี *tch ออล เดอะ ไทม์)
You done got your paper, now its time I get mines
(ยู ดัน ก็อท ยุร เพ๊เพ่อร์ , นาว อิทซ ไทม์ ไอ เก็ท ไมน์)
Except the serve and everything’ll be fine
(เอ็กเซ๊พท เดอะ เซิร์ฝ แอนด์ everythingll บี ไฟน)
B*tch!
(บี *tch !)

[50 Cent talking over beat]
([ 50 เซ็นท ทอคอิง โอ๊เฝ่อร บีท ])
Runnin from pimpin…b*tch you need to run TO some pimpin
(รูนนิน ฟรอม พิมปิน บี *tch ยู นี๊ด ทู รัน ทู ซัม พิมปิน)
Wit them cheap ass payless shoes you got on hoe
(วิท เด็ม ชี๊พ อาซ payless ชู ยู ก็อท ออน โฮ)
You still aint figured out what a hoe supposed to look like
(ยู สทิลล เอน ฟิ๊กเก้อร เอ๊าท ว๊อท ดา โฮ ซั๊พโพ้ส ทู ลุ๊ค ไล๊ค)
Look at you motherf*cka here
(ลุ๊ค แกท ยู motherf*cka เฮียร)
Huh b*tch?
(ฮู บี *tch)
How you gunna catch some dates lookin like that hoe?
(ฮาว ยู กันนา แค็ทช ซัม เดท ลุคกิน ไล๊ค แดท โฮ)
B*tch get off the sidewalk and into the street
(บี *tch เก็ท ออฟฟ เดอะ ไซด์ว๊อก แอนด์ อิ๊นทู เดอะ สทรีท)
B*tch the sidewalk is for pimpin b*tch!
(บี *tch เดอะ ไซด์ว๊อก อีส ฟอร์ พิมปิน บี *tch !)

[Fades]
([ เฟด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง As The World Turns คำอ่านไทย 50 Cent feat Bun B (UGK)

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น