เนื้อเพลง Kiss a Girl คำอ่านไทย Keith Urban

To kiss and tell
( ทู คิซ แซน เทลล)
It’s just not my style.
(อิทซ จั๊สท น็อท มาย สไทล์)
But the night is young,
(บั๊ท เดอะ ไน๊ท อีส ยัง ,)
And it’s been a while.
(แอนด์ อิทซ บีน อะ ไวล์)
And she broke my heart,
(แอนด์ ชี บโรค มาย ฮาร์ท ,)
Broke it right in two.
(บโรค อิท ไร๊ท อิน ทู)
And it’s fixing time,
(แอนด์ อิทซ ฟีคซิงส ไทม์ ,)
But I’m feeling like I’m finally ready to
(บั๊ท แอม ฟีลอิง ไล๊ค แอม ไฟแน็ลลิ เร๊ดี้ ทู)
Find, find somebody new.
(ไฟนด์ , ไฟนด์ ซัมบอดี้ นิว)
I wanna kiss a girl,
(ไอ วอนนา คิซ ซา เกิร์ล ,)
I wanna hold her tight,
(ไอ วอนนา โฮลด์ เฮอ ไท๊ท ,)
And maybe make a little magic in the moonlight.
(แอนด์ เมบี เม้ค เก ลิ๊ทเทิ่ล แม๊จิค อิน เดอะ มูนไลท์)
Don’t wanna go too far
(ด้อนท์ วอนนา โก ทู ฟาร์)
Just to take it slow,
(จั๊สท ทู เท้ค อิท สโลว์ ,)
But I shouldn’t be lonely in this big ol’ world.
(บั๊ท ไอ ชูดดึ่น บี โลนลิ อิน ดิส บิ๊ก ol เวิลด)
I wanna kiss a girl.
(ไอ วอนนา คิซ ซา เกิร์ล)

It’s that moment when
(อิทซ แดท โม๊เม้นท เว็น)
You start closing in.
(ยู สท๊าร์ท โครสซิง อิน)
First you’re holding back,
(เฟิร์สท ยัวร์ โฮลดิง แบ็ค ,)
Then surrendering.
(เด็น เซอเรนเดอร์ริง)
It can start a fire,
(อิท แคน สท๊าร์ท ดา ไฟเออะร ,)
Light up the sky.
(ไล๊ท อั๊พ เดอะ สกาย)
Such a simple thing,
(ซัช อะ ซิ๊มเพิ่ล ทริง ,)
Do you wanna try?
(ดู ยู วอนนา ธราย)
Are you ready to
(อาร์ ยู เร๊ดี้ ทู)
Say goodbye
(เซย์ กู๊ดบาย)
To all these blues?
(ทู ออล ฑิส บลู)
I wanna kiss a girl,
(ไอ วอนนา คิซ ซา เกิร์ล ,)
I wanna hold her tight,
(ไอ วอนนา โฮลด์ เฮอ ไท๊ท ,)
And maybe make a little magic in the moonlight.
(แอนด์ เมบี เม้ค เก ลิ๊ทเทิ่ล แม๊จิค อิน เดอะ มูนไลท์)
Don’t wanna go too far
(ด้อนท์ วอนนา โก ทู ฟาร์)
Just to take it slow,
(จั๊สท ทู เท้ค อิท สโลว์ ,)
But I shouldn’t be lonely in this big ol’ world.
(บั๊ท ไอ ชูดดึ่น บี โลนลิ อิน ดิส บิ๊ก ol เวิลด)
I wanna kiss a girl.
(ไอ วอนนา คิซ ซา เกิร์ล)

‘Cause, baby, tonight
(ค๊อส , เบ๊บี้ , ทูไน๊ท)
It could turn into the rest of our lives.
(อิท เคิด เทิร์น อิ๊นทู เดอะ เรสท ดับ เอ๊า ไล้ฝ)
Oh yeah.
(โอ เย่)
Are you ready?
(อาร์ ยู เร๊ดี้)
[Are you ready?]
([ อาร์ ยู เร๊ดี้ ])
Are you ready
(อาร์ ยู เร๊ดี้)
[Are you ready]
([ อาร์ ยู เร๊ดี้ ])
To cross that yellow line?
(ทู ครอสสํ แดท เย๊ลโล่ว ไลน์)
Put your lips on mine.
(พุท ยุร ลิพ ออน ไมน์)
Put your lips on mine, baby.
(พุท ยุร ลิพ ออน ไมน์ , เบ๊บี้)

Do you wanna try?
(ดู ยู วอนนา ธราย)
Are you ready to
(อาร์ ยู เร๊ดี้ ทู)
Say goodbye
(เซย์ กู๊ดบาย)
To all these blues?
(ทู ออล ฑิส บลู)

I wanna kiss a girl,
(ไอ วอนนา คิซ ซา เกิร์ล ,)
I wanna hold her tight,
(ไอ วอนนา โฮลด์ เฮอ ไท๊ท ,)
And maybe make a little magic, baby.
(แอนด์ เมบี เม้ค เก ลิ๊ทเทิ่ล แม๊จิค , เบ๊บี้)
Don’t wanna go too far
(ด้อนท์ วอนนา โก ทู ฟาร์)
Just to take it slow,
(จั๊สท ทู เท้ค อิท สโลว์ ,)
I don’t want to be lonely,
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู บี โลนลิ ,)
I shouldn’t be lonely.
(ไอ ชูดดึ่น บี โลนลิ)
I wanna kiss a girl,
(ไอ วอนนา คิซ ซา เกิร์ล ,)
I wanna hold her tight,
(ไอ วอนนา โฮลด์ เฮอ ไท๊ท ,)
And maybe make a little magic in the moonlight.
(แอนด์ เมบี เม้ค เก ลิ๊ทเทิ่ล แม๊จิค อิน เดอะ มูนไลท์)
Don’t wanna go too far
(ด้อนท์ วอนนา โก ทู ฟาร์)
Just to take it slow,
(จั๊สท ทู เท้ค อิท สโลว์ ,)
But I shouldn’t be lonely in this big ol’ world.
(บั๊ท ไอ ชูดดึ่น บี โลนลิ อิน ดิส บิ๊ก ol เวิลด)
I wanna kiss a girl.
(ไอ วอนนา คิซ ซา เกิร์ล)

I said I wanna kiss a girl.
(ไอ เซ็ด ดาย วอนนา คิซ ซา เกิร์ล)
Whoa-ho whoa-ho
(โว้ว โฮ โว้ว โฮ)
I wanna kiss a girl.
(ไอ วอนนา คิซ ซา เกิร์ล)
I wanna hold her tight,
(ไอ วอนนา โฮลด์ เฮอ ไท๊ท ,)
I wanna make a little magic
(ไอ วอนนา เม้ค เก ลิ๊ทเทิ่ล แม๊จิค)
Out under the moonlight.
(เอ๊าท อั๊นเด้อร เดอะ มูนไลท์)

Oooh I wanna kiss a girl.
(อู้ ไอ วอนนา คิซ ซา เกิร์ล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Kiss a Girl คำอ่านไทย Keith Urban

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น