เนื้อเพลง Lovegame คำอ่านไทย Lady Gaga

[x2]
([ x2 ])
Let’s have some fun,
(เล็ท แฮพ ซัม ฟัน ,)
This beat is sick
(ดิส บีท อีส ซิ๊ค)
I wanna take a ride on your disco stick
(ไอ วอนนา เท้ค เก ไรด์ ออน ยัวร์ ดิสโก้ สทิ๊ค)

I wanna kiss you
(ไอ วอนนา คีซ ยู)
But if I do then I might miss you babe
(บั๊ท อิ๊ฟ ฟาย ดู เด็น นาย ไม่ มิส ยู เบ้บ)
It’s complicated and stupid
(อิทซ ค๊อมพลิเขท แดน สทิ๊วผิด)
Got my ass squeezed by sexy Cupid
(กอท มาย แอส สควี๊ซ บาย เซกซี่ คิวปิด)
Guess he wants to play,
(เกสส ฮี ว้อนท ทู เพลย์ ,)
Wants to play
(ว้อนท ทู เพลย์)
A love game
(อะ เลิฟ เกม)
A love game
(อะ เลิฟ เกม)

[Pre-chorus:]
([ พรี – ค๊อรัส : ])
Hold me and love me
(โฮลด์ มี แอนด์ เลิฟ มี)
Just want to touch you for a minute
(เจิ๊ส ว้อนท ทู ทั๊ช ยู ฟอร์ รา มิ๊หนิท)
Maybe three seconds is enough for my heart to quit it
(เมบี ทรี เซ๊คคั่น ซิส อีน๊าฟ ฟอร์ มาย ฮาร์ท ทู ควิท ดิท)
Let’s have some fun,
(เล็ท แฮพ ซัม ฟัน ,)
This beat is sick
(ดิส บีท อีส ซิ๊ค)
I wanna take a ride on your disco stick
(ไอ วอนนา เท้ค เก ไรด์ ออน ยัวร์ ดิสโก้ สทิ๊ค)
Don’t think too much just bust that kick
(โด้นท์ ตริ๊งค ทู มัช เจิ๊ส บัสทฺ แดท คิ๊ค)
I wanna take a ride on your disco stick
(ไอ วอนนา เท้ค เก ไรด์ ออน ยัวร์ ดิสโก้ สทิ๊ค)
[adsense]
[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Let’s play a love game,
(เล็ท เพลย์ อะ เลิฟ เกม ,)
Play a love game
(เพลย์ อะ เลิฟ เกม)
Do you want love or you want fame?
(ดู ยู ว้อนท เลิฟ ออ ยู ว้อนท เฟม)
Are you in the game?
(อาร์ ยู อิน เดอะ เกม)
Dans le love game?
(แดน เล เลิฟ เกม)

I’m on a mission,
(แอม ออน นา มิ๊ชชั่น ,)
And it involves some heavy touchin’ yeah.
(แอนด์ ดิท อินโฝ๊ลฝ ซัม เฮ๊ฝฝี่ ทัชชินเย)
You’ve indicated your interest,
(ยู๊ฟ อิ๊นดิเขท ยัวร์ อิ๊นเทรสท ,)
I’m educated in sex, yes.
(แอม เอดจุเคทิด ดิน เซ็กซ , เยส)
And now I want it bad,
(แอนด์ นาว ไอ ว้อนท ดิท แบ้ด ,)
Want it bad.
(ว้อนท ดิท แบ้ด)
A love game,
(อะ เลิฟ เกม ,)
A love game.
(อะ เลิฟ เกม)

[Pre-chorus]
([ พรี – ค๊อรัส ])

[Chorus x2]
([ ค๊อรัส x2 ])

I can see you staring there from across the block with a smile on your mouth and your hand on your huh
(ไอ แคน ซี ยู สตาร์ลิ้ง แดร์ ฟรอม อะคร๊อส เดอะ บล๊อค วิธ อะ สไมล์ ออน ยัวร์ เม๊าธ แอนด์ ยัวร์ แฮนด์ ดอน ยัวร์ ฮะ)
The story of us it always starts the same with a boy and a girl and a huh and a game!
(เดอะ สท๊อรี่ ออฟ อัช ซิท ออลเว สท๊าร์ท เดอะ เซม วิธ อะ บอย แอนด์ ดา เกิร์ล แอนด์ ดา ฮะ แอนด์ ดา เกม !)
And a game
(แอนด์ ดา เกม)
And a game
(แอนด์ ดา เกม)
And a game
(แอนด์ ดา เกม)
A love game!
(อะ เลิฟ เกม !)

[Chorus x4]
([ ค๊อรัส x4 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Lovegame คำอ่านไทย Lady Gaga

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น