เนื้อเพลง All Out คำอ่านไทย 2Pac feat Outlawz

[hellicopter propeller turning]
( [ hellicopter พโระเพลเลอะ เทินนิง ])

[Kastro & Napoleon]
([ แคสโต & นะโพเลียน ])
We goin all out [aiiiite]
(วี โกอิน ออล เอ๊าท [ aiiiite ])
We goin all out [aiiiite]
(วี โกอิน ออล เอ๊าท [ aiiiite ])
We goin all out, watch ya motherf*ckin mouth n*ggaz
(วี โกอิน ออล เอ๊าท , ว๊อทช ยา motherf*ckin เม๊าธ เอ็น *ggaz)
[That’s right, f*ck these fag n*ggaz]
([ แด้ท ไร๊ท , เอฟ *ck ฑิส แฟ็ก เอ็น *ggaz ])
Do it, do it, do it
(ดู อิท , ดู อิท , ดู อิท)

[2Pac]
([ 2Pac ])
Come hell or high water, down to slaughter opposers
(คัม เฮ็ลล ออ ไฮฮ ว๊อเท่อร , เดาน ทู ซลอเทอะ opposers)
Just another lost soul, stuck, callin Jehovah
(จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ ล็อซท โซล , ซทัค , คอลลิน จิโฮฝะ)
Outlaw ’til it’s over, brand as my strap
(เอาทลอ ทิล อิทซ โอ๊เฝ่อร , แบรนดฺ แอส มาย ซทแร็พ)
Back like a cobra, I stay drunk, cause I’m a mad man
(แบ็ค ไล๊ค เก ค๊อบร้า , ไอ สเทย์ ดรั๊งค , ค๊อส แอม มา แม้ด แมน)
Whenever sober, on a one man mission
(ฮเว็นเอฝเออะ โซเบอะ , ออน อะ วัน แมน มิ๊ชชั่น)
My ambition to hold up the rap game
(มาย แอมบิ๊ชั่น ทู โฮลด์ อั๊พ เดอะ แร็พ เกม)
While I pluck holes in n*ggaz like donuts
(ไวล์ ไอ พลัค โฮล ซิน เอ็น *ggaz ไล๊ค โดนัทสฺ)
And still down to die for all my souljas
(แอนด์ สทิลล เดาน ทู ดาย ฟอร์ ออล มาย สโลจา)
Like hillbillies, they don’t fear me
(ไล๊ค hillbillies , เด ด้อนท์ เฟียร์ มี)
So refuse bringin war to the city
(โซ รีฟิ๊วส บริงอิน วอร์ ทู เดอะ ซิ๊ที่)
With each breath, death before dishonor
(วิธ อีช บรี๊ทฺรฺ , เด้ท บีฟอร์ ดิซอนเออะ)
Never let you swallow me, no apologies, your honor
(เน๊เฝ่อร์ เล็ท ยู สว๊อลโล่ว มี , โน อโพโลไจซ์ , ยุร ออนเออะ)
A general in war, I’m the first to bomb
(อะ เจ๊นเนอรัล อิน วอร์ , แอม เดอะ เฟิร์สท ทู บอมบฺ)
With a squad of trusted killers, quick to move sh*t heavily armed
(วิธ อะ ซคว็อด อ็อฝ ทรัสท คีลเลอะ , ควิค ทู มู๊ฝ ฌะ *ที เฮฝอิลิ อาร์ม)
I’m similar to Saddam, sometimes I question Hussein
(แอม ซิ๊มิล่าร์ ทู แซดดาม , ซัมไทม์ ซาย เคว๊สชั่น เฮิสเซน)
Like fiends frantic for that last vein, stuck in the game
(ไล๊ค ฟีนด ฟแรนทิค ฟอร์ แดท ล๊าสท เฝน , ซทัค อิน เดอะ เกม)
I hit the scene like sandstorms, then transform, watch me
(ไอ ฮิท เดอะ ซีน ไล๊ค sandstorms , เด็น ทรานซฟอร์ม , ว๊อทช มี)
I take the figure of dirty n*ggaz, who all got me
(ไอ เท้ค เดอะ ฟิ๊กเก้อร อ็อฝ เดอทิ เอ็น *ggaz , ฮู ออล ก็อท มี)
While b*tches wonderin who shot me
(ไวล์ บี *tches วันเดอริน ฮู ฌ็อท มี)
No love, keep a grudge, shootin sluggs like Muammar Quadaffi
(โน ลัฝ , คี๊พ อะ กรัจ , ชูดทิน sluggs ไล๊ค Muammar Quadaffi)
Murder my friends, build a new posse
(เม๊อร์เด้อร์ มาย เฟรน , บิ้ลดํ อะ นิว พอซซิ)
We takin shots at paparazzi, go and fly now, n*gga like Rocky
(วี ทอคกิ่น ฌ็อท แอ็ท ปาปาเรซซี่ , โก แอนด์ ฟลาย นาว , เอ็น *gga ไล๊ค รอคคิ)
You got a lot of nerve to play me
(ยู ก็อท ดา ล็อท ดับ เนิ๊ร์ฝ ทู เพลย์ มี)
Another gay rapper, bustin caps to Jay-Z
(อะน๊าเทร่อร์ เก แรพเพอ , บัสติน แค๊พ ทู เจ ซี)
[buck buck buck buck buck buck]
([ บั๊ค บั๊ค บั๊ค บั๊ค บั๊ค บั๊ค ])
And still avoid capture, while y’all caught up in the rapture
(แอนด์ สทิลล อะฝอยด แค๊พเจ้อรํ , ไวล์ ยอล คอท อั๊พ อิน เดอะ แรพเชอะ)
Still after me, I’m in Jamacia sippin daquiris, no doubt
(สทิลล แอ๊ฟเท่อร มี , แอม อิน Jamacia ซิบปิ่น daquiris , โน เดาท)
We used to havin nothin, then grabbin somethin and bustin
(วี ยู๊ส ทู เฮฝวิน นอทติน , เด็น กราบบิน ซัมติน แอนด์ บัสติน)
Wanted to be the thug-n*gga, that my old man wasn’t
(ว้อนท ทู บี เดอะ ธัก เอ็น *gga , แดท มาย โอลด์ แมน วอสซึ้น)
I came to a field, catchin cases, litigation
(ไอ เคม ทู อะ ฟีลด , แคซชิน เค๊ส , ลิทิเกฌัน)
N*ggaz playa-hatin, got me crooked in all 50 states
(เอ็น *ggaz พอลเย แฮดดิน , ก็อท มี ครุค อิน ออล 50 สเทท)
I’m screamin DEATH ROW, throw my WESTSIDE, ain’t no thang
(แอม สครีมมิน เด้ท โรว์ , โธรว์ มาย เวตซาด , เอน โน เตง)
We was raised off drive-by’s, brought up to bang
(วี วอส เร้ส ออฟฟ ไดร๊ฝ บายสฺ , บรอท อั๊พ ทู แบง)
We claim mob, M.O.B. if you be specific
(วี เคลม ม๊อบ , เอ็ม โอ บี อิ๊ฟ ยู บี สเพ๊ซิ๊ฟิค)
We control all cash from Atlantic-Pacific
(วี คอนโทรล ออล แค๊ช ฟรอม แอตแลนติก พะซีฟอิค)
And get this, I’m hard to kill, when I peel with this live spot
(แอนด์ เก็ท ดิส , แอม ฮาร์ด ทู คิลล์ , เว็น นาย พีล วิธ ดิส ไล้ฝ สพอท)
Father, how the hell did I survive, these five shots?
(ฟ๊าเท่อร , ฮาว เดอะ เฮ็ลล ดิด ดาย เซอร์ไฝ๊ฝ , ฑิส ไฟฝ ฌ็อท)
Live it up, of give it up, and my demons
(ไล้ฝ อิท อั๊พ , อ็อฝ กี๊ฝ อิท อั๊พ , แอนด์ มาย ดีมัน)
Late night, hear them screamin; we goin all out!
(เหลท ไน๊ท , เฮียร เด็ม สครีมมิน ; วี โกอิน ออล เอ๊าท !)

[Chorus: EDI]
([ ค๊อรัส : EDI ])
We goin all out, bomb first till they fall out
(วี โกอิน ออล เอ๊าท , บอมบฺ เฟิร์สท ทิลล์ เด ฟอลล์ เอ๊าท)
Take them the war route, without a doubt
(เท้ค เด็ม เดอะ วอร์ รู๊ท , วิธเอ๊าท ดา เดาท)
Ball, which means we all ride if it’s on
(บอล , วิช มีน วี ออล ไรด์ อิ๊ฟ อิทซ ออน)
Each n*gga handle ya own, bring it on strong
(อีช เอ็น *gga แฮ๊นเดิ้ล ยา โอว์น , บริง อิท ออน สทรอง)
If you got bills to pay, n*gga go all out
(อิ๊ฟ ยู ก็อท บิลล์ ทู เพย์ , เอ็น *gga โก ออล เอ๊าท)
Bustas playin with ya peeps, betta go all out
(บัสตร้า เพลย์ยิน วิธ ยา พีพ , แบทดา โก ออล เอ๊าท)
Try’na see the next day, n*gga go all out
(ทายนา ซี เดอะ เน๊กซท เดย์ , เอ็น *gga โก ออล เอ๊าท)
Obstacles in ya way, you better go all out
(อ๊อบสเทเคิ่ล ซิน ยา เวย์ , ยู เบ๊ทเท่อร์ โก ออล เอ๊าท)

[Napoleon]
([ นะโพเลียน ])
I’m on my land sled, walkin through the belly of the beats
(แอม ออน มาย แลนด์ ซเล็ด , วอคกิน ทรู เดอะ เบลลิ อ็อฝ เดอะ บีท)
Feelin like I’m all out, drunk as can be
(ฟีลิน ไล๊ค แอม ออล เอ๊าท , ดรั๊งค แอส แคน บี)
It’s plain to see, that we mobb n*ggaz hidin’ in bushes
(อิทซ เพลน ทู ซี , แดท วี หมอบ เอ็น *ggaz ฮายดิน อิน bushes)
Claimin that they ride rough, but they soft as they cushion
(คลีมมิน แดท เด ไรด์ รั๊ฟ , บั๊ท เด ซ๊อฟท แอส เด คูฌอัน)
They softer than b*tches in the worst way, drownin in blood
(เด ซอฟเตอร์ แฑ็น บี *tches ซิน เดอะ เวิ๊ร์สท เวย์ , drownin อิน บลัด)
Outlawz my blood brothers, I’d die for these thuggs
(เอ้าหลอด มาย บลัด บร๊าเท่อรํ , อาย ดาย ฟอร์ ฑิส thuggs)
Say hi to this slug, it’s a shame how some n*ggaz on the west coast
(เซย์ ไฮ ทู ดิส ซลัก , อิทซ ซา เชม ฮาว ซัม เอ็น *ggaz ออน เดอะ เว๊สท โค้สท)
was ridin with Pac, but when he died, they went pop
(วอส ริดอิน วิธ แพค , บั๊ท เว็น ฮี ดาย , เด เว็นท พ็อพ)
I’m on the Jers to the fullest, like some west coast love
(แอม ออน เดอะ เจอสฺ ทู เดอะ ฟอร์เล็ท , ไล๊ค ซัม เว๊สท โค้สท ลัฝ)
But after Pac stopped rappin, it ain’t no west coast thug
(บั๊ท แอ๊ฟเท่อร แพค สต๊อปพฺ แรพปิน , อิท เอน โน เว๊สท โค้สท ธัก)
Just westcoast what? To my real n*ggaz stuck in the street game
(จั๊สท เวสโคลด ว๊อท ทู มาย เรียล เอ็น *ggaz ซทัค อิน เดอะ สทรีท เกม)
Cause rappers like Jay-Z be pumpin Kool-Aid through they veins
(ค๊อส แรพเพอ ไล๊ค เจ ซี บี พัมปิน Kool เอด ทรู เด เฝน)
Is it true what I’m sayin? Slap your soft ass to the floor
(อีส ซิท ทรู ว๊อท แอม เซย์อิน ซแล็พ ยุร ซ๊อฟท อาซ ทู เดอะ ฟลอร์)
And watch my fo-fo put peek holes through your door
(แอนด์ ว๊อทช มาย โฟ โฟ พุท พีค โฮล ทรู ยุร ดอร์)
I ride or die, but these other fag n*ggaz be bitin this
(ไอ ไรด์ ออ ดาย , บั๊ท ฑิส อ๊อเธ่อร์ แฟ็ก เอ็น *ggaz บี บิทดิน ดิส)
It’s all from my heart when I was writin this
(อิทซ ซอร์ ฟรอม มาย ฮาร์ท เว็น นาย วอส ไรดิน ดิส)
All out
(ออล เอ๊าท)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Kastro]
([ แคสโต ])
Now, we all ride, and down to die who wit us
(นาว , วี ออล ไรด์ , แอนด์ เดาน ทู ดาย ฮู วิท อัซ)
Speak up, or get treated like you comin to kill us
(สพี๊ค อั๊พ , ออ เก็ท ทรี๊ท ไล๊ค ยู คัมอิน ทู คิลล์ อัซ)
Ain’t nothin but squealers, in this rap game, swearin they rough
(เอน นอทติน บั๊ท ซควีลเออะ , อิน ดิส แร็พ เกม , swearin เด รั๊ฟ)
Tattooed up, and now them n*ggaz swearin they Pac
(แท๊ททู อั๊พ , แอนด์ นาว เด็ม เอ็น *ggaz swearin เด แพค)
Stop that, and watch ya back, we ain’t forgot bout cha
(สท๊อพ แดท , แอนด์ ว๊อทช ยา แบ็ค , วี เอน เฟาะกอท เบาท ชา)
These glocks hot, and when shot, it’ll bring the b*tch up out cha
(ฑิส คล็อก ฮอท , แอนด์ เว็น ฌ็อท , อิว บริง เดอะ บี *tch อั๊พ เอ๊าท ชา)
It’s me, Kastro with the goattee
(อิทซ มี , แคสโต วิธ เดอะ goattee)
Walkin’ like a OG, cause all these fag motherf*ckers owe me
(วอคกิน ไล๊ค เก OG , ค๊อส ออล ฑิส แฟ็ก motherf*ckers โอว์ มี)
I pray to the thug lord, like that motherf*ckers holy
(ไอ เพรย์ ทู เดอะ ธัก หลอร์ด , ไล๊ค แดท motherf*ckers โฮ๊ลี่)
Frontline soulja, till the heavens call me
(Frontline สโลจา , ทิลล์ เดอะ เฮ๊ฝเฝ่น คอลลํ มี)
I go all out, and if you real, you real
(ไอ โก ออล เอ๊าท , แอนด์ อิ๊ฟ ยู เรียล , ยู เรียล)
Feel what I’m talkin’ bout, cause this game is ill
(ฟีล ว๊อท แอม ทอคกิ่น เบาท , ค๊อส ดิส เกม อีส อิลล)
I live it, forbidden fruit, shoot, ’till they feel it
(ไอ ไล้ฝ อิท , ฟอร์บีดเดน ฟรุ๊ท , ชู๊ท , ทิลล์ เด ฟีล อิท)
Livin’ proof, Pac breed n*ggaz, they can’t deal wit’
(ลีฝอิน พรู๊พ , แพค บรีด เอ็น *ggaz , เด แค็นท ดีล วิท)
Holla back, right back, and watch ya mouth
(ฮอลละ แบ็ค , ไร๊ท แบ็ค , แอนด์ ว๊อทช ยา เม๊าธ)
Or get blood in it, WHAT, we goin’ all out
(ออ เก็ท บลัด อิน หนิด , ว๊อท , วี โกอิน ออล เอ๊าท)
N*gga
(เอ็น *gga)

[chorus – 2X]
([ ค๊อรัส 2X ])

fool, you better go all out
(ฟูล , ยู เบ๊ทเท่อร์ โก ออล เอ๊าท)
keep goin’ all out
(คี๊พ โกอิน ออล เอ๊าท)
all my n*ggaz goin’ all out
(ออล มาย เอ็น *ggaz โกอิน ออล เอ๊าท)
without a muthaf*ckin’ doubt
(วิธเอ๊าท ดา muthaf*ckin เดาท)

[EDI talking]
([ EDI ทอคอิง ])
Ey, you n*ggaz just gon think that you gon be uhh
(อาย์ , ยู เอ็น *ggaz จั๊สท ก็อน ทริ๊งค แดท ยู ก็อน บี อา)
talkin and slippin on all of these motherf*ckin records
(ทอคกิ่น แอนด์ สลิปพิน ออน ออล อ็อฝ ฑิส motherf*ckin เร๊คขอร์ด)
and we ain’t gon say sh*t, now it’s 1999
(แอนด์ วี เอน ก็อน เซย์ ฌะ *ที , นาว อิทซ 1999)
It’s a different grind, don’t disrespect the Don
(อิทซ ซา ดีฟเฟอะเร็นท ไกรนด , ด้อนท์ ดิซริซเพคท เดอะ ด็อน)
It’s still war motherf*ckers
(อิทซ สทิลล วอร์ motherf*ckers)
So let’s see you act like you know
(โซ เล็ท ซี ยู แอ๊คท ไล๊ค ยู โนว์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง All Out คำอ่านไทย 2Pac feat Outlawz

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น