เนื้อเพลง Da Magnolia คำอ่านไทย Juvenile

Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one
( เท็น , ไนน , เอท , เซเฝ่น , ซิกซ์ , ไฟฝ , โฟ , ทรี , ทู , วัน)

[Juvenile]
([ จูฝิไนล ])
Welcome to tha section where it’s hotter than a b*tch
(เว้ลคั่ม ทู ท่า เซ๊คชั่น แวร์ อิทซ ฮอทเดอ แฑ็น อะ บี *tch)
N*ggas breakin’ up bricks.. n*ggas tryin’ ta be rich
(เอ็น *ggas เบรกกิ้น อั๊พ บริ๊ค เอ็น *ggas ทายอิน ทา บี ริ๊ช)
Dope ounce, get hit.. armed ‘rilla and six
(โดพ อันซ , เก็ท ฮิท อาร์ม rilla แอนด์ ซิกซ์)
Somebody wig get split for ten g’s of chips
(ซัมบอดี้ วิก เก็ท สพลิ๊ท ฟอร์ เท็น จีส อ็อฝ ชิพ)
It’s where the Feds’ll dip through
(อิทซ แวร์ เดอะ Fedsll ดิพ ทรู)
Enemies get you
(อียีมีสฺ เก็ท ยู)
Catch you at tha second line, n*ggas’ll flip you
(แค็ทช ยู แอ็ท ท่า เซ๊คคั่น ไลน์ , เอ็น *ggasll ฟลิพ ยู)
Kids get outta school, they swingin’ they fists, too
(คิด เก็ท เอ๊าตา สคูล , เด สวิงกิน เด ฟิซท , ทู)
Jump one of them children and they bringin’ they clique, too
(จั๊มพ วัน อ็อฝ เด็ม ชีลดเร็น แอนด์ เด บริงอิน เด คลีค , ทู)
L.V. buckin’ ’cause T.C. killin’ ain’t nothin’
(แอล วี buckin ค๊อส ที ซี คิลลิน เอน นอทติน)
Them blues try ta hit ya, and your head’ll get druggin’
(เด็ม บลู ธราย ทา ฮิท ยา , แอนด์ ยุร headll เก็ท druggin)
On New Year’s tha lights get shot out at six o’clock
(ออน นิว เยียร์ ท่า ไล๊ท เก็ท ฌ็อท เอ๊าท แอ็ท ซิกซ์ โอคล็อก)
Four or five o’clock in tha mornin’ you gon’ be gettin’ shot
(โฟ ออ ไฟฝ โอคล็อก อิน ท่า มอร์นิน ยู ก็อน บี เกดดิน ฌ็อท)
N*ggas gettin’ chopped, gettin’ shot in tha cro'[tch], bruh
(เอ็น *ggas เกดดิน ชอบทฺ , เกดดิน ฌ็อท อิน ท่า cro [ tch ] , bruh)
Drug deal gone bad, one of them cats is sour
(ดรัก ดีล กอน แบ้ด , วัน อ็อฝ เด็ม แค๊ท ซิส ซาวร์)
Motherf*ckers gettin’ chopped up and they holla
(Motherf*ckers เกดดิน ชอบทฺ อั๊พ แอนด์ เด ฮอลละ)
[?] beam aimed at your dome… for some powder
([ ] บีม เอม แอ็ท ยุร โดม ฟอร์ ซัม พ๊าวเด้อร์)
I’ma do like your boy and hop in tha Eddie Bauer
(แอมอา ดู ไล๊ค ยุร บอย แอนด์ ฮ็อพ อิน ท่า เอดดี Bauer)
Get all seventeen and, n*gga, I’ma holla
(เก็ท ดอร์ เซฝเอ็นทีน แอนด์ , เอ็น *gga , แอมอา ฮอลละ)

[Chorus [Mannie Fresh]]
([ ค๊อรัส [ Mannie เฟรช ] ])
Da… Magnolia
(ดา แม็กโนเลียะ)
Home… of tha soldiers
(โฮม อ็อฝ ท่า โซ๊ลเจ้อร์)
Da… Magnolia
(ดา แม็กโนเลียะ)
Home… of tha soldiers
(โฮม อ็อฝ ท่า โซ๊ลเจ้อร์)
Now where you from, motherf*cker, where you from
(นาว แวร์ ยู ฟรอม , motherf*cker , แวร์ ยู ฟรอม)
Where you from, motherf*cker, where you from
(แวร์ ยู ฟรอม , motherf*cker , แวร์ ยู ฟรอม)
Where you from, motherf*cker, where you from
(แวร์ ยู ฟรอม , motherf*cker , แวร์ ยู ฟรอม)
Where you from, motherf*cker, where you from
(แวร์ ยู ฟรอม , motherf*cker , แวร์ ยู ฟรอม)

[Juvenile]
([ จูฝิไนล ])
Is ya ready for it? Better be over-prepared
(อีส ยา เร๊ดี้ ฟอร์ อิท เบ๊ทเท่อร์ บี โอ๊เฝ่อร พรีแพร์)
When ya enter ya see a sign, say, ” SOLDIERS BEWARE ”
(เว็น ยา เอ๊นเท่อร์ ยา ซี อะ ซายน , เซย์ , ” โซ๊ลเจ้อร์ บีแวร์ “)
They be ragged up, twenty-five dollars bagged up
(เด บี แรง อั๊พ , ทเว้นที่ ไฟฝ ดอลเลอะ bagged อั๊พ)
Old nickel tucked in tha back of his ‘Baud cuffs
(โอลด์ นีคเค็ล ทัค อิน ท่า แบ็ค อ็อฝ ฮิส Baud คัฟ)
Well aware on the route that he’s gonna duck
(เวลล อะแวร์ ออน เดอะ รู๊ท แดท อีส กอนนะ ดั๊ค)
If somebody thinkin’ ’bout jammin’ him up
(อิ๊ฟ ซัมบอดี้ ติ้งกิน เบาท แจมมิน ฮิม อั๊พ)
If a b*tch with him, she better be smart, or tough luck
(อิ๊ฟ อะ บี *tch วิธ ฮิม , ชี เบ๊ทเท่อร์ บี สมาร์ท , ออ ทั๊ฟ ลัค)
‘Cause he gon’ break and bust, she gon’ be f*cked up
(ค๊อส ฮี ก็อน เบร๊ค แอนด์ บัซท , ชี ก็อน บี เอฟ *cked อั๊พ)
Mind your business is a code, too, I never told
(ไมนด์ ยุร บีสเน็ซ ซิส ซา โค้ด , ทู , ไอ เน๊เฝ่อร์ โทลด)
Ever since a n*gga was a million years old
(เอ๊เฝ่อร์ ซิ๊นซ อะ เอ็น *gga วอส ซา มิ๊ลเลี่ยน เยียร์ โอลด์)
Bein’ a baller.. shot caller.. is tha goal
(บีนโพล อะ บอลเลอ ฌ็อท คอลเลอะ อีส ท่า โกล)
I’ll hospitalize anybody… in the ward
(อิลล hospitalize เอนอิบอดิ อิน เดอะ วอด)
Ta make it there, you talk crazy, we take it there
(ทา เม้ค อิท แดร์ , ยู ท๊อล์ค คเรสิ , วี เท้ค อิท แดร์)
You’ll be like a steak, n*gga, you medium-rare
(โยว บี ไล๊ค เก ซเทค , เอ็น *gga , ยู มี๊เดี้ยม แรร์)
All these n*ggas wanna be [?] or tha man in charge
(ออล ฑิส เอ็น *ggas วอนนา บี [ ] ออ ท่า แมน อิน ชาร์จ)
With tha AK-47 it’ll change you boys
(วิธ ท่า AK 47 อิว เช้งจํ ยู บอย)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])

[Juvenile]
([ จูฝิไนล ])
Click up.. load up.. pistols.. mask
(คลิ๊ก อั๊พ โหลด อั๊พ พิ๊สท่อล แมสค)
Ride through.. slow down.. jump out.. blast
(ไรด์ ทรู สโลว์ เดาน จั๊มพ เอ๊าท บลาสทํ)
Put about.. fifty.. in your.. ass
(พุท อะเบ๊าท ฟีฟทิ อิน ยุร อาซ)
Second.. linin’.. family.. scared
(เซ๊คคั่น ลินนิน แฟ๊มิลี่ ซคา)
[?] scope.. lock it.. chop it.. serve it
([ ] สโคพ ล๊อค อิท ช๊อพ อิท เซิร์ฝ อิท)
Got a.. deal for.. fifty.. ta work it
(ก็อท ดา ดีล ฟอร์ ฟีฟทิ ทา เวิ๊ร์ค อิท)
Mission.. b*tches.. hittin’.. switches
(มิ๊ชชั่น บี *tches ฮิทดิน สวิทเชท)
Twenty.. inches.. plenty.. b*tches
(ทเว้นที่ อินเชด เพล๊นที่ บี *tches)
All day.. hustle.. beaucoup.. scuffle
(ออล เดย์ เฮสเซล beaucoup scuffle)
N*ggas.. huddle.. AK.. muffled
(เอ็น *ggas ฮัดเดว AK muffled)
Blood in.. puddles.. people.. scatter
(บลัด อิน พาทเดว พี๊เพิ่ล ซแคทเทอะ)
Flying.. pieces.. of human.. matter
(ฟไลอิง พี๊ซ อ็อฝ ฮิ๊วแมน แม๊ทเท่อร์)
Police.. don’t know.. probly.. won’t know
(โพลิ๊ซ ด้อนท์ โนว์ พรอบบี ว็อนท โนว์)
Unless.
(อันเล๊ซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Da Magnolia คำอ่านไทย Juvenile

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น