เนื้อเพลง Love School คำอ่านไทย Avant

Love school
( ลัฝ สคูล)
You can
(ยู แคน)
Be my pupil
(บี มาย พิ๊วพิ่ล)

Love school
(ลัฝ สคูล)
You can
(ยู แคน)
Be my pupil
(บี มาย พิ๊วพิ่ล)

Love school
(ลัฝ สคูล)
You can
(ยู แคน)
Be my pupil
(บี มาย พิ๊วพิ่ล)

Love school
(ลัฝ สคูล)
You can
(ยู แคน)
Be my pupil
(บี มาย พิ๊วพิ่ล)

I can hear the school bells in my ear
(ไอ แคน เฮียร เดอะ สคูล เบลล์ ซิน มาย เอียร)
Ding-a-ling,Ding-a-ling,Ding-a-ling
(ดิง อะ ลิง , ดิง อะ ลิง , ดิง อะ ลิง)

I can hear the school bells in my ear
(ไอ แคน เฮียร เดอะ สคูล เบลล์ ซิน มาย เอียร)
Ding-a-ling,Ding-a-ling,Ding-a-ling
(ดิง อะ ลิง , ดิง อะ ลิง , ดิง อะ ลิง)

Love school
(ลัฝ สคูล)
You can
(ยู แคน)
Be my pupil
(บี มาย พิ๊วพิ่ล)

Love school
(ลัฝ สคูล)
You can
(ยู แคน)
Be my pupil
(บี มาย พิ๊วพิ่ล)

Love school
(ลัฝ สคูล)
You can
(ยู แคน)
Be my pupil
(บี มาย พิ๊วพิ่ล)

Love school
(ลัฝ สคูล)
You can
(ยู แคน)
Be my pupil
(บี มาย พิ๊วพิ่ล)

I can here the school bells in my ear
(ไอ แคน เฮียร เดอะ สคูล เบลล์ ซิน มาย เอียร)
Ding-a-ling,Ding-a-ling,Ding-a-ling
(ดิง อะ ลิง , ดิง อะ ลิง , ดิง อะ ลิง)

I can here the school bells in my ear
(ไอ แคน เฮียร เดอะ สคูล เบลล์ ซิน มาย เอียร)
Ding-a-ling,Ding-a-ling,Ding-a-ling
(ดิง อะ ลิง , ดิง อะ ลิง , ดิง อะ ลิง)

Love school
(ลัฝ สคูล)
You can
(ยู แคน)
Be my pupil
(บี มาย พิ๊วพิ่ล)

Love school
(ลัฝ สคูล)
You can
(ยู แคน)
Be my pupil
(บี มาย พิ๊วพิ่ล)

Love school
(ลัฝ สคูล)
You can
(ยู แคน)
Be my pupil
(บี มาย พิ๊วพิ่ล)

Love school
(ลัฝ สคูล)
You can
(ยู แคน)
Be my pupil
(บี มาย พิ๊วพิ่ล)

I can here the school bells in my ear
(ไอ แคน เฮียร เดอะ สคูล เบลล์ ซิน มาย เอียร)
Ding-a-ling,Ding-a-ling,Ding-a-ling
(ดิง อะ ลิง , ดิง อะ ลิง , ดิง อะ ลิง)

I can here the school bells in my ear
(ไอ แคน เฮียร เดอะ สคูล เบลล์ ซิน มาย เอียร)
Ding-a-ling,Ding-a-ling,Ding-a-ling
(ดิง อะ ลิง , ดิง อะ ลิง , ดิง อะ ลิง)

Love school
(ลัฝ สคูล)
You can
(ยู แคน)
Be my pupil
(บี มาย พิ๊วพิ่ล)

Love school
(ลัฝ สคูล)
You can
(ยู แคน)
Be my pupil
(บี มาย พิ๊วพิ่ล)

Love school
(ลัฝ สคูล)
You can
(ยู แคน)
Be my pupil
(บี มาย พิ๊วพิ่ล)

Love school
(ลัฝ สคูล)
You can
(ยู แคน)
Be my pupil
(บี มาย พิ๊วพิ่ล)
[SONG FADES]
([ ซ็อง เฟด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Love School คำอ่านไทย Avant

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น