เนื้อเพลง Call Me Anytime คำอ่านไทย P.Y.T.

I see your album in the Billboard
( ไอ ซี ยุร อั๊ลบั้ม อิน เดอะ Billboard)
Your video’s on TRL
(ยุร ฝีดอิโอ ออน TRL)
We haven’t spoken since the springtime
(วี แฮฟเวน ซโพเค็น ซิ๊นซ เดอะ สปิงไทม์)
You got my number and your cell
(ยู ก็อท มาย นั๊มเบ้อร์ แอนด์ ยุร เซล)
I remember all the sweet times
(ไอ รีเม๊มเบ่อร์ ออล เดอะ สวี้ท ไทม์)
It wasn’t very long ago
(อิท วอสซึ้น เฝ๊รี่ ลอง อะโก)
And now you’ve gone and hit the big time
(แอนด์ นาว ยู๊ฟ กอน แอนด์ ฮิท เดอะ บิ๊ก ไทม์)
I don’t wanna let you go
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เล็ท ยู โก)
I want you [you]
(ไอ ว้อนท ยู [ ยู ])
To talk to [to]
(ทู ท๊อล์ค ทู [ ทู ])
You know I miss you oh so much
(ยู โนว์ ไอ มิซ ยู โอ โซ มัช)
I wanna hear your voice [wanna hear your voice]
(ไอ วอนนา เฮียร ยุร ว๊อยซ์ [ วอนนา เฮียร ยุร ว๊อยซ์ ])
Baby keep in touch [call me any]
(เบ๊บี้ คี๊พ อิน ทั๊ช [ คอลลํ มี เอ๊นี่ ])

[CHORUS:]
([ ค๊อรัส : ])
Call me anytime
(คอลลํ มี เอนี่ไทม์)
I’ve got you on my mind [my heart is on the line]
(แอฝ ก็อท ยู ออน มาย ไมนด์ [ มาย ฮาร์ท อีส ออน เดอะ ไลน์ ])
My heart is on the line [call me call me]
(มาย ฮาร์ท อีส ออน เดอะ ไลน์ [ คอลลํ มี คอลลํ มี ])
I want you to be mine
(ไอ ว้อนท ยู ทู บี ไมน์)
Call me anytime
(คอลลํ มี เอนี่ไทม์)
I’m waiting on the line [waiting on the line]
(แอม เวททิง ออน เดอะ ไลน์ [ เวททิง ออน เดอะ ไลน์ ])
Hit me one more time [baby one more baby one more]
(ฮิท มี วัน โม ไทม์ [ เบ๊บี้ วัน โม เบ๊บี้ วัน โม ])
I want you to be mine [want you to be mine]
(ไอ ว้อนท ยู ทู บี ไมน์ [ ว้อนท ยู ทู บี ไมน์ ])

I know you’ve got my number
(ไอ โนว์ ยู๊ฟ ก็อท มาย นั๊มเบ้อร์)
I’m waiting
(แอม เวททิง)
Call me anytime
(คอลลํ มี เอนี่ไทม์)

I ain’t drivin’ with nobody else
(ไอ เอน ดรายวิน วิธ โนบอดี้ เอ๊ลส)
It’s time we break it down to real [to real]
(อิทซ ไทม์ วี เบร๊ค อิท เดาน ทู เรียล [ ทู เรียล ])
Don’t wanna put my heart up on the shelf
(ด้อนท์ วอนนา พุท มาย ฮาร์ท อั๊พ ออน เดอะ เช๊ลฟ)
I don’t think I have to tell you how I feel [to feel]
(ไอ ด้อนท์ ทริ๊งค ไอ แฮ็ฝ ทู เทลล ยู ฮาว ไอ ฟีล [ ทู ฟีล ])
I hope to see you ’round the way soon
(ไอ โฮพ ทู ซี ยู ราวนด เดอะ เวย์ ซูน)
Not just in a magazine
(น็อท จั๊สท อิน อะ แม๊กกาซีน)
Get back to where we left off
(เก็ท แบ็ค ทู แวร์ วี เล๊ฟท ออฟฟ)
And wake me from this dream
(แอนด์ เว้ค มี ฟรอม ดิส ดรีม)
I want you [you]
(ไอ ว้อนท ยู [ ยู ])
To talk to [to]
(ทู ท๊อล์ค ทู [ ทู ])
You know I miss you oh so much
(ยู โนว์ ไอ มิซ ยู โอ โซ มัช)
I wanna hear your voice [wanna hear your voice]
(ไอ วอนนา เฮียร ยุร ว๊อยซ์ [ วอนนา เฮียร ยุร ว๊อยซ์ ])
Baby keep in touch [call me any]
(เบ๊บี้ คี๊พ อิน ทั๊ช [ คอลลํ มี เอ๊นี่ ])

[REPEAT CHORUS]
([ รีพี๊ท ค๊อรัส ])

Call me anytime
(คอลลํ มี เอนี่ไทม์)
I’m waiting on the line
(แอม เวททิง ออน เดอะ ไลน์)
I want you to be mine [be mine]
(ไอ ว้อนท ยู ทู บี ไมน์ [ บี ไมน์ ])
Call me anytiiiiiiiiiiime
(คอลลํ มี anytiiiiiiiiiiime)

Call me anytime
(คอลลํ มี เอนี่ไทม์)
I’ve got you on my mind [and I miss you]
(แอฝ ก็อท ยู ออน มาย ไมนด์ [ แอนด์ ดาย มิซ ยู ])
My love is on the line
(มาย ลัฝ อีส ออน เดอะ ไลน์)
I want you to be mine [want you to be mine]
(ไอ ว้อนท ยู ทู บี ไมน์ [ ว้อนท ยู ทู บี ไมน์ ])
Call me anytime [call me baby]
(คอลลํ มี เอนี่ไทม์ [ คอลลํ มี เบ๊บี้ ])
I’m waiting on the line [anytime]
(แอม เวททิง ออน เดอะ ไลน์ [ เอนี่ไทม์ ])
Hit me one more time
(ฮิท มี วัน โม ไทม์)
I want you to be mine
(ไอ ว้อนท ยู ทู บี ไมน์)
Call me anytime
(คอลลํ มี เอนี่ไทม์)
You know what
(ยู โนว์ ว๊อท)
Call me anytime
(คอลลํ มี เอนี่ไทม์)
I’ve got you on my mind
(แอฝ ก็อท ยู ออน มาย ไมนด์)
I wanna hear your voice
(ไอ วอนนา เฮียร ยุร ว๊อยซ์)
Please keep in touch
(พลีซ คี๊พ อิน ทั๊ช)
Call me
(คอลลํ มี)
Call me
(คอลลํ มี)
Call me anytime
(คอลลํ มี เอนี่ไทม์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Call Me Anytime คำอ่านไทย P.Y.T.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น