เนื้อเพลง Take Me Home คำอ่านไทย Cher

Take me home, take me home
( เท้ค มี โฮม , เท้ค มี โฮม)
Want to feel you close to me
(ว้อนท ทู ฟีล ยู โคลส ทู มี)
Take me home, take me home
(เท้ค มี โฮม , เท้ค มี โฮม)
With you is where I want to be
(วิธ ยู อีส แวร์ ไอ ว้อนท ทู บี)

Wrapped in your arms tonight
(แร็พท อิน ยุร อาร์ม ทูไน๊ท)
Just makin’ love
(จั๊สท เมกิน ลัฝ)
Music and candlelight
(มิ๊วสิค แอนด์ แคนเดิลไลท์)
Stars up above
(สทาร์ อั๊พ อะโบ๊ฝ)

Take me home [Take me home]
(เท้ค มี โฮม [ เท้ค มี โฮม ])
Take me home [Take me home]
(เท้ค มี โฮม [ เท้ค มี โฮม ])
Oh can’t you see I want you near
(โอ แค็นท ยู ซี ไอ ว้อนท ยู เนียร์)
[Can’t you see I want you?]
([ แค็นท ยู ซี ไอ ว้อนท ยู ])
Take me home [Take me home]
(เท้ค มี โฮม [ เท้ค มี โฮม ])
Take me home [Take me home]
(เท้ค มี โฮม [ เท้ค มี โฮม ])
Ooh baby, let’s get out of here
(อู้ เบ๊บี้ , เล็ท เก็ท เอ๊าท ดับ เฮียร)

I’d follow you anywhere
(อาย ฟ๊อลโล่ว ยู เอนอิฮแว)
Your place or mine
(ยุร เพลส ออ ไมน์)
Just a one-night affair
(จั๊สท ดา วัน ไน๊ท แอฟแฟร์)
Would be so fine
(เวิด บี โซ ไฟน)

I’m in heaven [Heaven]
(แอม อิน เฮ๊ฝเฝ่น [ เฮ๊ฝเฝ่น ])
Seems like heaven [Heaven]
(ซีม ไล๊ค เฮ๊ฝเฝ่น [ เฮ๊ฝเฝ่น ])
So much in heaven [Heaven]
(โซ มัช อิน เฮ๊ฝเฝ่น [ เฮ๊ฝเฝ่น ])

[Take me home]
([ เท้ค มี โฮม ])
[Take me home]
([ เท้ค มี โฮม ])

One night with you
(วัน ไน๊ท วิธ ยู)
Lyin’ here next to me
(ลายอิน เฮียร เน๊กซท ทู มี)
It’s the right thing to do
(อิทซ เดอะ ไร๊ท ทริง ทู ดู)
It woukld be ecstasy
(อิท woukld บี เอคซทะซิ)

Ooh I’m in heaven [Heaven]
(อู้ แอม อิน เฮ๊ฝเฝ่น [ เฮ๊ฝเฝ่น ])
Seems like heaven [Heaven]
(ซีม ไล๊ค เฮ๊ฝเฝ่น [ เฮ๊ฝเฝ่น ])
So much in heaven [Heaven]
(โซ มัช อิน เฮ๊ฝเฝ่น [ เฮ๊ฝเฝ่น ])

Take me home [Take me home]
(เท้ค มี โฮม [ เท้ค มี โฮม ])
Take me home [Take me home]
(เท้ค มี โฮม [ เท้ค มี โฮม ])
Ooh I want to feel you close to me
(อู้ ไอ ว้อนท ทู ฟีล ยู โคลส ทู มี)
[I want to feel you close]
([ ไอ ว้อนท ทู ฟีล ยู โคลส ])
Take me home [Take me home]
(เท้ค มี โฮม [ เท้ค มี โฮม ])
[Take me home] Ooh with you
([ เท้ค มี โฮม ] อู้ วิธ ยู)
Is where I want to be
(อีส แวร์ ไอ ว้อนท ทู บี)

Wrapped in your arms tonight
(แร็พท อิน ยุร อาร์ม ทูไน๊ท)
Just makin’ love
(จั๊สท เมกิน ลัฝ)
Music and candlelight
(มิ๊วสิค แอนด์ แคนเดิลไลท์)
Stars up above
(สทาร์ อั๊พ อะโบ๊ฝ)

Well I’m in heaven [Heaven]
(เวลล แอม อิน เฮ๊ฝเฝ่น [ เฮ๊ฝเฝ่น ])
Seems like heaven [Heaven]
(ซีม ไล๊ค เฮ๊ฝเฝ่น [ เฮ๊ฝเฝ่น ])

[Take me, take me home, home with you]
([ เท้ค มี , เท้ค มี โฮม , โฮม วิธ ยู ])
C’mon and take me, Ooh baby, baby take me home
(ซีมอน แอนด์ เท้ค มี , อู้ เบ๊บี้ , เบ๊บี้ เท้ค มี โฮม)
[Take me, take me home, home with you]
([ เท้ค มี , เท้ค มี โฮม , โฮม วิธ ยู ])
You’ll be lyin’ next to me, baby it’d be ecstasy
(โยว บี ลายอิน เน๊กซท ทู มี , เบ๊บี้ อิทด บี เอคซทะซิ)
[Take me, take me home, home with you]
([ เท้ค มี , เท้ค มี โฮม , โฮม วิธ ยู ])
Ah can’t you see I want you near
(อา แค็นท ยู ซี ไอ ว้อนท ยู เนียร์)
Baby, baby let’s get out of here
(เบ๊บี้ , เบ๊บี้ เล็ท เก็ท เอ๊าท ดับ เฮียร)
[Take me, take me home, home with you]
([ เท้ค มี , เท้ค มี โฮม , โฮม วิธ ยู ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Take Me Home คำอ่านไทย Cher

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น