เนื้อเพลง I Want to Wake Up คำอ่านไทย Pet Shop Boys

I heard what you said, and I can tell you it’s true
( ไอ เฮิด ว๊อท ยู เซ็ด , แอนด์ ดาย แคน เทลล ยู อิทซ ทรู)
I heard you’ve said that I am crazy about you
(ไอ เฮิด ยู๊ฟ เซ็ด แดท ไอ แอ็ม คเรสิ อะเบ๊าท ยู)
Turn in my sleep, the bad dream is over
(เทิร์น อิน มาย สลี๊พ , เดอะ แบ้ด ดรีม อีส โอ๊เฝ่อร)
Think of you and shall I ever recover?
(ทริ๊งค อ็อฝ ยู แอนด์ แชลล์ ไอ เอ๊เฝ่อร์ รีคั๊ฝเฝ่อร์)

Now, I want to wake up
(นาว , ไอ ว้อนท ทู เว้ค อั๊พ)
How I want to wake up
(ฮาว ไอ ว้อนท ทู เว้ค อั๊พ)

I stood at the kitchen-sink, my radio played
(ไอ ซทูด แอ็ท เดอะ คิ๊ทเช่น ซิ๊งค , มาย เร๊ดิโอ เพลย์)
Songs like ” Tainted Love ” and ” Love Is Strange ”
(ซ็อง ไล๊ค ” เทนท ลัฝ ” แอนด์ ” ลัฝ อีส สเทร๊งจ “)
As I listened and the words hit my ears
(แอส ซาย ลิ๊สซึ่น แอนด์ เดอะ เวิร์ด ฮิท มาย เอียร)
I cried sudden tears
(ไอ คราย ซัดดน เทียร์)

Now, I want to wake up
(นาว , ไอ ว้อนท ทู เว้ค อั๊พ)
How I want to wake up
(ฮาว ไอ ว้อนท ทู เว้ค อั๊พ)
Wake up
(เว้ค อั๊พ)
[Wake up, wake up, wake up, wake up
([ เว้ค อั๊พ , เว้ค อั๊พ , เว้ค อั๊พ , เว้ค อั๊พ)
wake up, wake up, wake up, wake up]
(เว้ค อั๊พ , เว้ค อั๊พ , เว้ค อั๊พ , เว้ค อั๊พ ])

[It’s mad, it’s mad, it’s mad]
([ อิทซ แม้ด , อิทซ แม้ด , อิทซ แม้ด ])
It’s mad, to be in love with someone else
(อิทซ แม้ด , ทู บี อิน ลัฝ วิธ ซัมวัน เอ๊ลส)
When you’re in love with him, she’s in love with me
(เว็น ยัวร์ อิน ลัฝ วิธ ฮิม , ชี ซิน ลัฝ วิธ มี)
But you know as well as I do
(บั๊ท ยู โนว์ แอส เวลล แอส ซาย ดู)
I can never think of anyone but you
(ไอ แคน เน๊เฝ่อร์ ทริ๊งค อ็อฝ เอนอิวัน บั๊ท ยู)

[All my life,
([ ออล มาย ไล๊ฟ ,)
all my life
(ออล มาย ไล๊ฟ)
I want to wake up]
(ไอ ว้อนท ทู เว้ค อั๊พ ])

Play with fire, play with guns
(เพลย์ วิธ ไฟเออะร , เพลย์ วิธ กัน)
It’s easy to impress someone
(อิทซ อีสอิ ทู อิมเพรส ซัมวัน)
Turning in my sleep, you call me a fool
(เทินนิง อิน มาย สลี๊พ , ยู คอลลํ มี อะ ฟูล)
To fall in love, is it so uncool?
(ทู ฟอลล์ อิน ลัฝ , อีส ซิท โซ uncool)

Now, I want to wake up
(นาว , ไอ ว้อนท ทู เว้ค อั๊พ)
How I want to wake up
(ฮาว ไอ ว้อนท ทู เว้ค อั๊พ)
Now, I want to wake up
(นาว , ไอ ว้อนท ทู เว้ค อั๊พ)
Wake up
(เว้ค อั๊พ)

[Wake up, wake up
([ เว้ค อั๊พ , เว้ค อั๊พ)
Wake up, wake up – Ooh ooh ooh oh oh
(เว้ค อั๊พ , เว้ค อั๊พ อู้ อู้ อู้ โอ โอ)
Wake up, wake up – Ooh ooh ooh oh oh
(เว้ค อั๊พ , เว้ค อั๊พ อู้ อู้ อู้ โอ โอ)
Wake up, wake up – Ooh ooh ooh oh oh
(เว้ค อั๊พ , เว้ค อั๊พ อู้ อู้ อู้ โอ โอ)
Wake up, wake up – Ooh ooh ooh oh oh
(เว้ค อั๊พ , เว้ค อั๊พ อู้ อู้ อู้ โอ โอ)
Wake up, wake up – Ooh ooh ooh oh oh
(เว้ค อั๊พ , เว้ค อั๊พ อู้ อู้ อู้ โอ โอ)
Wake up, wake up – Ooh ooh ooh oh oh
(เว้ค อั๊พ , เว้ค อั๊พ อู้ อู้ อู้ โอ โอ)
Wake up, wake up – Ooh ooh ooh oh oh
(เว้ค อั๊พ , เว้ค อั๊พ อู้ อู้ อู้ โอ โอ)
Wake up, wake up – Ooh ooh ooh oh oh
(เว้ค อั๊พ , เว้ค อั๊พ อู้ อู้ อู้ โอ โอ)
Ooh ooh ooh oh oh
(อู้ อู้ อู้ โอ โอ)
Ooh ooh ooh oh oh
(อู้ อู้ อู้ โอ โอ)
Ooh ooh ooh oh oh
(อู้ อู้ อู้ โอ โอ)
Ooh ooh ooh oh oh
(อู้ อู้ อู้ โอ โอ)
Ooh ooh ooh oh oh
(อู้ อู้ อู้ โอ โอ)
Ooh ooh ooh oh oh
(อู้ อู้ อู้ โอ โอ)
Ooh ooh ooh oh oh
(อู้ อู้ อู้ โอ โอ)
Ooh ooh ooh oh oh]
(อู้ อู้ อู้ โอ โอ ])

I, I want to wake up
(ไอ , ไอ ว้อนท ทู เว้ค อั๊พ)
[Ooh ooh ooh oh oh, Ooh ooh ooh oh oh, Ooh ooh ooh oh oh, Ooh ooh ooh oh oh]
([ อู้ อู้ อู้ โอ โอ , อู้ อู้ อู้ โอ โอ , อู้ อู้ อู้ โอ โอ , อู้ อู้ อู้ โอ โอ ])
I, I want to wake up
(ไอ , ไอ ว้อนท ทู เว้ค อั๊พ)
[Ooh ooh ooh oh oh, Ooh ooh ooh oh oh, Ooh ooh ooh oh oh, Ooh ooh ooh oh oh]
([ อู้ อู้ อู้ โอ โอ , อู้ อู้ อู้ โอ โอ , อู้ อู้ อู้ โอ โอ , อู้ อู้ อู้ โอ โอ ])
I, I want to wake up
(ไอ , ไอ ว้อนท ทู เว้ค อั๊พ)
[Ooh ooh ooh oh oh, Ooh ooh ooh oh oh, Ooh ooh ooh oh oh, Ooh ooh ooh oh oh]
([ อู้ อู้ อู้ โอ โอ , อู้ อู้ อู้ โอ โอ , อู้ อู้ อู้ โอ โอ , อู้ อู้ อู้ โอ โอ ])
I, I want to wake up, with you, oh
(ไอ , ไอ ว้อนท ทู เว้ค อั๊พ , วิธ ยู , โอ)
[Ooh ooh ooh oh oh, Ooh ooh ooh oh oh, Ooh ooh ooh oh oh, Ooh ooh ooh oh oh –
([ อู้ อู้ อู้ โอ โอ , อู้ อู้ อู้ โอ โอ , อู้ อู้ อู้ โอ โอ , อู้ อู้ อู้ โอ โอ)
Oooh]
(อู้ ])
I, I want to wake up, with you, oh, ooh
(ไอ , ไอ ว้อนท ทู เว้ค อั๊พ , วิธ ยู , โอ , อู้)
[Ooh ooh ooh oh oh, Ooh ooh ooh oh oh, Ooh ooh ooh oh oh, Ooh ooh ooh oh oh]
([ อู้ อู้ อู้ โอ โอ , อู้ อู้ อู้ โอ โอ , อู้ อู้ อู้ โอ โอ , อู้ อู้ อู้ โอ โอ ])
[Ooh ooh ooh oh oh] I want to wake up, wake up, wake up
([ อู้ อู้ อู้ โอ โอ ] ไอ ว้อนท ทู เว้ค อั๊พ , เว้ค อั๊พ , เว้ค อั๊พ)
[Ooh ooh ooh oh oh, Ooh ooh ooh oh oh, Ooh ooh ooh oh oh]
([ อู้ อู้ อู้ โอ โอ , อู้ อู้ อู้ โอ โอ , อู้ อู้ อู้ โอ โอ ])
I, I want to wake up, wake up, wake up with you
(ไอ , ไอ ว้อนท ทู เว้ค อั๊พ , เว้ค อั๊พ , เว้ค อั๊พ วิธ ยู)
[Ooh ooh ooh oh oh, Ooh ooh ooh oh oh, Ooh ooh ooh oh oh, Ooh ooh ooh oh oh]
([ อู้ อู้ อู้ โอ โอ , อู้ อู้ อู้ โอ โอ , อู้ อู้ อู้ โอ โอ , อู้ อู้ อู้ โอ โอ ])
[Ooh ooh ooh oh oh] I want to wake up, ooh, ooh
([ อู้ อู้ อู้ โอ โอ ] ไอ ว้อนท ทู เว้ค อั๊พ , อู้ , อู้)
[Ooh ooh ooh oh oh, Ooh ooh ooh oh oh, Ooh ooh ooh oh oh]
([ อู้ อู้ อู้ โอ โอ , อู้ อู้ อู้ โอ โอ , อู้ อู้ อู้ โอ โอ ])
Ooh
(อู้)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Want to Wake Up คำอ่านไทย Pet Shop Boys

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น