เนื้อเพลง Eat Em Up L Chill คำอ่านไทย LL Cool J

Chill
( ชิล)
[Eat em up, L]
([ อี๊ท เอ็ม อั๊พ , แอล ])
Chill
(ชิล)
[Eat em up, L]
([ อี๊ท เอ็ม อั๊พ , แอล ])
Chill
(ชิล)
[Eat em up, L]
([ อี๊ท เอ็ม อั๊พ , แอล ])
Chill
(ชิล)
[Eat em up, L]
([ อี๊ท เอ็ม อั๊พ , แอล ])

[ VERSE 1 ]
([ เฝิซ วัน ])
Bring on the mo’s and ho’s
(บริง ออน เดอะ mos แซน โฮซ)
Don’t snooze or doze
(ด้อนท์ ซนูส ออ โดส)
Cause I’m rippin up shows
(ค๊อส แอม ริพปิน อั๊พ โชว์)
Hold your nose, dead bodies are around
(โฮลด์ ยุร โน้ส , เด้ด บอดีสฺ แซร์ อะราวนฺดฺ)
I leave scratch marks under the tears of a clown
(ไอ ลี๊ฝ สแครทช ม๊าร์ค อั๊นเด้อร เดอะ เทียร์ อ็อฝ อะ คลาวนํ)
I write rhymes that shine like lipstick
(ไอ ไร๊ท ไรม แดท ไชน์ ไล๊ค ลิพซทิค)
So much material, but not materialistic
(โซ มัช มะเทียเรียล , บั๊ท น็อท มะเทียเรียะลิซทิ)
Imperial styles I use
(อิมพี๊เรี่ยล สไทล์ ซาย ยู๊ส)
When the mic is lifted the crowd is amused
(เว็น เดอะ ไมคะ อีส ลิฟท เดอะ คราวดํ อีส อะมิ๊วส)
Come with it, if you feel you’re full-fledged
(คัม วิธ อิท , อิ๊ฟ ยู ฟีล ยัวร์ ฟูล ฟเล็จ)
Or yell ” Geronimo! ” and jump off the edge
(ออ เยลล ” เจอรอนนีโร ! ” แอนด์ จั๊มพ ออฟฟ ดิ เอจ)
Your e-n-d is near when I appear
(ยุร อี เอ็น ดี อีส เนียร์ เว็น นาย แอพเพียร์)
The stage is yours, but wait until the smoke clears
(เดอะ สเท๊จ อีส ยุร , บั๊ท เว้ท อันทิล เดอะ สโม๊ค เคลียร์)
Rhyme sayer, and I’m here to lay a load
(ไรม sayer , แอนด์ แอม เฮียร ทู เลย์ อะ โหลด)
So watch a player when he’s playin in player mode
(โซ ว๊อทช อะ เพย์เยอร์ เว็น อีส เพลย์ยิน อิน เพย์เยอร์ โหมด)
Uncle L’s bad, and you’re soon to say
(อั๊งเคิ่ล Ls แบ้ด , แอนด์ ยัวร์ ซูน ทู เซย์)
Cause I rip the mic until the toon decay
(ค๊อส ไอ ริพ เดอะ ไมคะ อันทิล เดอะ ทูน ดิเค)

Chill
(ชิล)
[Eat em up, L]
([ อี๊ท เอ็ม อั๊พ , แอล ])
Chill
(ชิล)
[Eat em up, L]
([ อี๊ท เอ็ม อั๊พ , แอล ])
Chill
(ชิล)
[Eat em up, L]
([ อี๊ท เอ็ม อั๊พ , แอล ])
Chill
(ชิล)
[Eat em up, L]
([ อี๊ท เอ็ม อั๊พ , แอล ])

[ VERSE 2 ]
([ เฝิซ ทู ])
MC’s are dumb, I catch em in a dragnet
(เมซีสฺ แซร์ ดัมบ , ไอ แค็ทช เอ็ม อิน อะ dragnet)
You’re not complete, I’m battlin a fragment
(ยัวร์ น็อท คอมพลีท , แอม เบดิริน อะ แฟร๊กเม้นท)
So creative and witty and outstandin
(โซ คริเอทิฝ แอนด์ วีททิ แอนด์ outstandin)
And I be demandin that you’re abondoned
(แอนด์ ดาย บี demandin แดท ยัวร์ abondoned)
In the desert or a wild west town
(อิน เดอะ เดสเสิร์ท ออ รา ไวลด์ เว๊สท ทาวน์)
While I’m at your crib on a cherry-go-round
(ไวล์ แอม แอ็ท ยุร คริบ ออน อะ เชริ โก ราวนด)
Where will she stop? No one knows
(แวร์ วิล ชี สท๊อพ โน วัน โนว์)
Like I said before, bring on the mo’s and ho’s
(ไล๊ค ไก เซ็ด บีฟอร์ , บริง ออน เดอะ mos แซน โฮซ)
I know my abc’s and my p’s and q’s
(ไอ โนว์ มาย abcs แซน มาย ps แซน qs)
Just chill and listen to the rhyme cruise
(จั๊สท ชิล แอนด์ ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ ไรม ครู้ยสํ)
All aboard, the cod is a reward
(ออล อะบ๊อร์ด , เดอะ ค็อด อีส ซา รีวอร์ด)
Some were ignored when they toured for they bored
(ซัม เวอ อิกนอร์ เว็น เด ทัวร์ ฟอร์ เด บอรฺ)
The crowd was aloud, lyrics weren’t endowed
(เดอะ คราวดํ วอส อะเลาด , ลีริค เวินท์ เอ็นเดา)
Took a crack of the 40 and went to show em how
(ทุค กา แคร๊ค อ็อฝ เดอะ 40 แอนด์ เว็นท ทู โชว์ เอ็ม ฮาว)
You like me now, but you didn’t before
(ยู ไล๊ค มี นาว , บั๊ท ยู ดิ๊นอิน บีฟอร์)
Cause you forgot I was raw
(ค๊อส ยู เฟาะกอท ไอ วอส รอว์)

Chill
(ชิล)
[Eat em up, L]
([ อี๊ท เอ็ม อั๊พ , แอล ])
Chill
(ชิล)
[Eat em up, L]
([ อี๊ท เอ็ม อั๊พ , แอล ])
Chill
(ชิล)
[Eat em up, L]
([ อี๊ท เอ็ม อั๊พ , แอล ])
Chill
(ชิล)
[Yo, eat em up, L]
([ โย , อี๊ท เอ็ม อั๊พ , แอล ])

Ah
(อา)

Future of the funk, ah
(ฟิ๊วเช่อร์ อ็อฝ เดอะ ฟังค , อา)

[Go ‘head, baby]
([ โก เฮด , เบ๊บี้ ])
[Do it]
([ ดู อิท ])

Go ‘head, baby
(โก เฮด , เบ๊บี้)
[Do it]
([ ดู อิท ])
Yeah
(เย่)
[Do it]
([ ดู อิท ])

Chill
(ชิล)
[Eat em up, L]
([ อี๊ท เอ็ม อั๊พ , แอล ])
Chill
(ชิล)
[Eat em up, L]
([ อี๊ท เอ็ม อั๊พ , แอล ])
Chill
(ชิล)
[Eat em up, L]
([ อี๊ท เอ็ม อั๊พ , แอล ])
Chill
(ชิล)
[Yo, eat em up, L] [ 2x ]
([ โย , อี๊ท เอ็ม อั๊พ , แอล ] [ 2x ])

[ VERSE 3 ]
([ เฝิซ ที ])
It’s so visual the way I’m throwin down
(อิทซ โซ ฝีฉอวล เดอะ เวย์ แอม โตวอิน เดาน)
Visualize MC’s goin down
(ฝีฉอัวไลส เมซีสฺ โกอิน เดาน)
In a barrage of bullets combinated with rhymes
(อิน อะ บาริจ อ็อฝ บัลเล่ combinated วิธ ไรม)
The moral of the story is: I’ma get mines
(เดอะ ม๊อรั่ล อ็อฝ เดอะ สท๊อรี่ อีส : แอมอา เก็ท ไมน์)
I saw the cord-less, boy, I’m gonna house that
(ไอ ซอว์ เดอะ คอร์ด เลซ , บอย , แอม กอนนะ เฮ้าส แดท)
Your rhymes are cheesy, you found em in a mouse trap
(ยุร ไรม แซร์ ชีสอิ , ยู เฟานด เอ็ม อิน อะ เม๊าส แถร๊บ)
Don’t try to front while the freestyle’s droppin
(ด้อนท์ ธราย ทู ฟร๊อนท ไวล์ เดอะ ฟรีสทาย ดรอพปิน)
He wants to battle, he must be needle-poppin
(ฮี ว้อนท ทู แบ๊ทเทิ้ล , ฮี มัสท์ บี นี๊ดเดิ้ล พอพปิน)
You better notify your next akin
(ยู เบ๊ทเท่อร์ โนทิไฟ ยุร เน๊กซท อะคีน)
Cause when I begin it’s like a needle to the skin
(ค๊อส เว็น นาย บีกิน อิทซ ไล๊ค เก นี๊ดเดิ้ล ทู เดอะ สกิน)
If you wasn’t prepared
(อิ๊ฟ ยู วอสซึ้น พรีแพร์)
Then you ought to be scared
(เด็น ยู อ๊อธ ทู บี ซคา)
But even if you was
(บั๊ท อี๊เฝ่น อิ๊ฟ ยู วอส)
You’re aware what the rhyme does
(ยัวร์ อะแวร์ ว๊อท เดอะ ไรม โด)
I remember when you was an amateur
(ไอ รีเม๊มเบ่อร์ เว็น ยู วอส แอน อะเมเท่อร)
Writin your rhymes, starin at my signature
(ไรดิน ยุร ไรม , สตาร์ริน แอ็ท มาย ซีกนะเชอะ)
Bought the album, analyzed the style
(บอท ดิ อั๊ลบั้ม , แอนอะไลส เดอะ สไทล์)
Tisk-tisk [Hatchew!] God bless you, child
(Tisk tisk [ Hatchew ! ] ก๊อด เบล๊ส ยู , ชายลํดํ)
I’m unique when I speak to a beat
(แอม ยูนี๊ค เว็น นาย สพี๊ค ทู อะ บีท)
Another rapper’ll fall when the mission’s complete
(อะน๊าเทร่อร์ rapperll ฟอลล์ เว็น เดอะ มิ๊ชชั่น คอมพลีท)
I daze and amaze, my display’s a faze
(ไอ เดส แอนด์ อะแม๊ซฺ , มาย ดิสเพลย์ ซา เฟด)
Every phrase is a maze as Uncle L slays
(เอ๊เฝอร์รี่ เฟรส อีส ซา เมส แอส อั๊งเคิ่ล แอล ซเล)
The competition that’s lost in a freestyle
(เดอะ ค็อมพิทีฌอัน แด้ท ล็อซท อิน อะ ฟรีสทาย)
Cause on the mic I’m the golden child
(ค๊อส ออน เดอะ ไมคะ แอม เดอะ โกลเด็น ชายลํดํ)
With the magical wand that they’re callin a mike
(วิธ เดอะ แมจอิแค็ล ว็อนด แดท เดรว คอลลิน อะ ไมค)
And when MC’s approach it turns into a spike
(แอนด์ เว็น เมซีสฺ แอพโพร๊ช อิท เทิร์น อิ๊นทู อะ ซไพค)

Chill
(ชิล)
[Eat em up, L]
([ อี๊ท เอ็ม อั๊พ , แอล ])
Chill
(ชิล)
[Eat em up, L]
([ อี๊ท เอ็ม อั๊พ , แอล ])
Chill
(ชิล)
[Eat em up, L]
([ อี๊ท เอ็ม อั๊พ , แอล ])
Chill
(ชิล)
[Eat em up, L]
([ อี๊ท เอ็ม อั๊พ , แอล ])
Why don’t you just chill
(วาย ด้อนท์ ยู จั๊สท ชิล)
[Eat em up, L]
([ อี๊ท เอ็ม อั๊พ , แอล ])

Yeah
(เย่)

Yeah
(เย่)
I wanna say what’s up to my man Kool Herc
(ไอ วอนนา เซย์ ว๊อท อั๊พ ทู มาย แมน Kool Herc)
And my man Afrika Bambaataa and the Zulu Nation
(แอนด์ มาย แมน แอฟฟิกกา Bambaataa แอนด์ เดอะ สูลู เน๊ชั่น)
Know what what I’m sayin
(โนว์ ว๊อท ว๊อท แอม เซย์อิน)
My man Marley Marl and DJ Clash
(มาย แมน มาร์รี มาล แอนด์ ดีเจ แคลช)
My man B-Blast
(มาย แมน บี บลาสทํ)
Rush Town
(รัช ทาวน์)
Def Jam
(เดฟ แจม)
We in the house
(วี อิน เดอะ เฮ้าส)
Of course I gotta say what’s up to my homeboys EPMD
(อ็อฝ คอร์ส ไอ กอททะ เซย์ ว๊อท อั๊พ ทู มาย โฮมบอย EPMD)
Yeah
(เย่)
I get busy
(ไอ เก็ท บี๊ซี่)
Peace
(พี๊ซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Eat Em Up L Chill คำอ่านไทย LL Cool J

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น