เนื้อเพลง Beelzeboss (The Final Showdown) คำอ่านไทย Tenacious D

Beelzeboss
( Beelzeboss)

[Beelz] I am complete!
([ Beelz ] ไอ แอ็ม คอมพลีท !)

[Both] Fuuuuuuuuuuuuuuck!
([ โบทรฺ ] Fuuuuuuuuuuuuuuck !)

[Beelz] yes you are f*cked, sh*t out of luck
([ Beelz ] เย็ซ ยู อาร์ เอฟ *cked , ฌะ *ที เอ๊าท ดับ ลัค)
now i’m complete and my cock you will s*ck
(นาว แอม คอมพลีท แอนด์ มาย ค๊อค ยู วิล เอส *ck)
the world will be mine and you’re first in line
(เดอะ เวิลด วิล บี ไมน์ แอนด์ ยัวร์ เฟิร์สท อิน ไลน์)
you brought me the pick and now you both shall die!
(ยู บรอท มี เดอะ พิค แอนด์ นาว ยู โบทรฺ แชลล์ ดาย !)

[JB] Wait! wait!
([ JB ] เว้ท ! เว้ท !)
you muthaf*cka
(ยู muthaf*cka)
we challenge you to a rock off!
(วี แช๊ลเล้นจํ ยู ทู อะ ร๊อค ออฟฟ !)
give us one chance to rock your socks off
(กี๊ฝ อัซ วัน แช้นซํ ทู ร๊อค ยุร ซ๊อค ออฟฟ)

[Beelz] F*ck, f*ck, f*ck
([ Beelz ] เอฟ *ck , เอฟ *ck , เอฟ *ck)
the demon code prevents me
(เดอะ ดีมัน โค้ด พรีเฝ๊นท มี)
from declining a rock off challenge
(ฟรอม declinings อะ ร๊อค ออฟฟ แช๊ลเล้นจํ)
what are your terms? what is the catch?
(ว๊อท อาร์ ยุร เทิร์ม ว๊อท อีส เดอะ แค็ทช)

[JB] If we win, you must take your sorry ass back to hell.
([ JB ] อิ๊ฟ วี วิน , ยู มัสท์ เท้ค ยุร ซ๊อรี่ อาซ แบ็ค ทู เฮ็ลล)
and also you will have to pay our rent
(แอนด์ อ๊อลโซ ยู วิล แฮ็ฝ ทู เพย์ เอ๊า เร๊นท)

[Beelz] And what if *i* win?
([ Beelz ] แอนด์ ว๊อท อิ๊ฟ *ไอ * วิน)
[JB] then you can take Kage back to hell…
([ JB ] เด็น ยู แคน เท้ค เคช แบ็ค ทู เฮ็ลล)
[KG] What?
([ KG ] ว๊อท)
[JB] trust me Kage, its the only way,
([ JB ] ทรัสท มี เคช , อิทซ ดิ โอ๊นลี่ เวย์ ,)
[KG] What the f*ck man?
([ KG ] ว๊อท เดอะ เอฟ *ck แมน)
[JB] to be your little b*tch.
([ JB ] ทู บี ยุร ลิ๊ทเทิ่ล บี *tch)
[Beelz]
([ Beelz ])
Fine! Let the rock off begin!hahahahaa
(ไฟน ! เล็ท เดอะ ร๊อค ออฟฟ บีกิน ! hahahahaa)
Im the devil i love metal!
(แอม เดอะ เด๊ฝิ้ล ไอ ลัฝ เมท่อล !)
Check this riff it’s f*cking tasty
(เช็ค ดิส riff อิทซ เอฟ *คิง เทซทิ)
i’m the devil i can do what i want,
(แอม เดอะ เด๊ฝิ้ล ไอ แคน ดู ว๊อท ไอ ว้อนท ,)
whatever i got i’m gonna flaunt,
(ฮว็อทเอฝเออะ ไอ ก็อท แอม กอนนะ ฟลอนท ,)
there’s never been a rock off i’ve ever lost
(แดร์ เน๊เฝ่อร์ บีน อะ ร๊อค ออฟฟ แอฝ เอ๊เฝ่อร์ ล็อซท)
i cant wait to take Kage back to hell
(ไอ แค็นท เว้ท ทู เท้ค เคช แบ็ค ทู เฮ็ลล)
i’m gonna fill him with my hot demon gel
(แอม กอนนะ ฟิลล ฮิม วิธ มาย ฮอท ดีมัน เจ็ล)
i’ll make him squeal like my scarlet pimpernel
(อิลล เม้ค ฮิม ซควีล ไล๊ค มาย ซคาเล็ท พีมเพอะเน็ล)

[JB] Noooooo!
([ JB ] Noooooo !)
cmon Kage bring the thundah
(ซีมอน เคช บริง เดอะ thundah)
[KG] there’s just no way that we can win,
([ KG ] แดร์ จั๊สท โน เวย์ แดท วี แคน วิน ,)
that was a masterpiece.
(แดท วอส ซา masterpiece)
[JB] listen to me
([ JB ] ลิ๊สซึ่น ทู มี)
[KG] he rocks too hard because he’s not a mortal man
([ KG ] ฮี ร๊อค ทู ฮาร์ด บิคอส อีส น็อท ดา ม๊อร์ท่อล แมน)
[JB] goddamn-it Kage,
([ JB ] ก๊อดแดม หนิด เคช ,)
he gonna make you his sex slave,
(ฮี กอนนะ เม้ค ยู ฮิส เซ็กซ สเล๊ฝ ,)
youre gonna gargle mayonnaise
(ยัวร์ กอนนะ gargle เมเอาะเนส)
unless we bust a massive monster mamma-jam.
(อันเล๊ซ วี บัซท ดา แมซซิฝ ม๊อนสเท่อร์ มะมา แจม)
[KG] dude, we’ve been through so much sh*t,
([ KG ] ดยูด , หวีบ บีน ทรู โซ มัช ฌะ *ที ,)
[JB] deactivated lasers with my d*ck
([ JB ] deactivated เลเสอะ วิธ มาย ดี *ck)
[BOTH] now its time to blow this f*cker down!
([ โบทรฺ ] นาว อิทซ ไทม์ ทู โบลว์ ดิส เอฟ *cker เดาน !)
[JB] C’mon Kage now it’s time to blow doors down
([ JB ] ซีมอน เคช นาว อิทซ ไทม์ ทู โบลว์ ดอร์ เดาน)
[KG] I hear you Jables now it’s time to blow doors down
([ KG ] ไอ เฮียร ยู Jables นาว อิทซ ไทม์ ทู โบลว์ ดอร์ เดาน)
[JB] Light up the stage cuz its time for a showdown
([ JB ] ไล๊ท อั๊พ เดอะ สเท๊จ คัซ อิทซ ไทม์ ฟอร์ รา โชว์ดาวนฺ)
[KG] We’ll bend you over then we’ll take ya to brown town
([ KG ] เวลล เบ็นด ยู โอ๊เฝ่อร เด็น เวลล เท้ค ยา ทู บราวนํ ทาวน์)
[BOTH] Now we’ve got to blow this f*cker down
([ โบทรฺ ] นาว หวีบ ก็อท ทู โบลว์ ดิส เอฟ *cker เดาน)
[KG] He’s gonna rape me if we do not blow doors down
([ KG ] อีส กอนนะ เร้พ มี อิ๊ฟ วี ดู น็อท โบลว์ ดอร์ เดาน)
[JB] C’mon Kage cuz it’s time to blow doors down
([ JB ] ซีมอน เคช คัซ อิทซ ไทม์ ทู โบลว์ ดอร์ เดาน)
[KG] OOOOOOh [?] It’s time for the black out
([ KG ] อู้ [ ] อิทซ ไทม์ ฟอร์ เดอะ แบล๊ค เอ๊าท)
[JB] Hey anti-christ-er, Beelzeboss,
([ JB ] เฮ แอนทิ คไรซท er , Beelzeboss ,)
we know your weakness our rocket-sauce
(วี โนว์ ยุร วีคเน็ซ เอ๊า ร๊อคเค๊ต ซ๊อซ)
we rock the casbah, and blow your mind
(วี ร๊อค เดอะ casbah , แอนด์ โบลว์ ยุร ไมนด์)
we will defeat you, for all mankind
(วี วิล ดีฟี๊ท ยู , ฟอร์ ออล แม๊นคายนด)
you hold the scepter,
(ยู โฮลด์ เดอะ เซพเทอะ ,)
we hold the key
(วี โฮลด์ เดอะ คีย์)
you are the devil,
(ยู อาร์ เดอะ เด๊ฝิ้ล ,)
we are the D [17x]
(วี อาร์ เดอะ ดี [ 17x ])

[Beelz]
([ Beelz ])
You guys are f*ckin’ lame. Come on Kage, You’re comin with me.
(ยู กาย แซร์ เอฟ *ckin เลม คัมมอน เคช , ยัวร์ คัมอิน วิธ มี)
Taste my lightning s*ckers!
(เท๊ซท มาย ไล๊ทนิ่ง เอส *ckers !)

[Tenacious D:]
([ ทิเนฌัซ ดี : ])
[JB] NOOOO!
([ JB ] นู !)

[Beelz]
([ Beelz ])
ow! F*ck!
(เอ้า ! เอฟ *ck !)
My F*ckin’ horn!
(มาย เอฟ *ckin ฮอร์น !)
ooohh no!
(อู้ โน !)

[JB] From whence you came you shall remain,
([ JB ] ฟรอม ฮเว็นซ ยู เคม ยู แชลล์ รีเมน ,)
until you are complete again
(อันทิล ยู อาร์ คอมพลีท อะเกน)

[Beelz]
([ Beelz ])
Nooooooo! F*ck you Kage and F*ck you Jables!
(Nooooooo ! เอฟ *ck ยู เคช แอนด์ เอฟ *ck ยู Jables !)
I’ll get you Tenacious D!
(อิลล เก็ท ยู ทิเนฌัซ ดี !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Beelzeboss (The Final Showdown) คำอ่านไทย Tenacious D

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น