เนื้อเพลง Route 66 คำอ่านไทย The Rolling Stones

[Troup]
( [ Troup ])

Well if you ever plan to motor west
(เวลล อิ๊ฟ ยู เอ๊เฝ่อร์ แพลน ทู ม๊อเท่อร์ เว๊สท)
Just take my way that’s the highway that’s the best
(จั๊สท เท้ค มาย เวย์ แด้ท เดอะ ไฮฮเวย์ แด้ท เดอะ เบ๊สท์)
Get your kicks on Route 66
(เก็ท ยุร คิ๊ค ออน รู๊ท 66)
Well it winds from Chicago to L.A.
(เวลล อิท วินด ฟรอม ชิคาโก ทู แอล อะ)
More than 2000 miles all the way
(โม แฑ็น 2000 ไมล ซอร์ เดอะ เวย์)
Get your kicks on Route 66
(เก็ท ยุร คิ๊ค ออน รู๊ท 66)
Well goes from St. Louie down to Missouri
(เวลล โกซ ฟรอม เอ็ซท ลูยอี เดาน ทู มิสซูรี)
Oklahoma city looks oh so pretty
(Oklahoma ซิ๊ที่ ลุ๊ค โอ โซ พริ๊ทที่)
You’ll see Amarillo and Gallup, New Mexico
(โยว ซี Amarillo แอนด์ Gallup , นิว เม๊กซีโค)
Flagstaff, Arizona don’t forget Winona
(Flagstaff , แอร์โซนา ด้อนท์ ฟอร์เก๊ท Winona)
Kingman, Barstow, San Bernadino
(Kingman , Barstow , แซน Bernadino)
Would you get hip to this kindly tip
(เวิด ยู เก็ท ฮิพ ทู ดิส ไคนดลิ ทิพ)
And go take that California trip
(แอนด์ โก เท้ค แดท แคลิฟอร์เนีย ทริ๊พ)
Get your kicks on Route 66
(เก็ท ยุร คิ๊ค ออน รู๊ท 66)
Well goes from St. Louie down to Missouri
(เวลล โกซ ฟรอม เอ็ซท ลูยอี เดาน ทู มิสซูรี)
Oklahoma city looks oh so pretty
(Oklahoma ซิ๊ที่ ลุ๊ค โอ โซ พริ๊ทที่)
You’ll see Amarillo and Gallup, New Mexico
(โยว ซี Amarillo แอนด์ Gallup , นิว เม๊กซีโค)
Flagstaff, Arizona don’t forget Winona
(Flagstaff , แอร์โซนา ด้อนท์ ฟอร์เก๊ท Winona)
Kingman, Barstow, San Bernadino
(Kingman , Barstow , แซน Bernadino)
Would you get hip to this kindly tip
(เวิด ยู เก็ท ฮิพ ทู ดิส ไคนดลิ ทิพ)
And go take that California trip
(แอนด์ โก เท้ค แดท แคลิฟอร์เนีย ทริ๊พ)
Get your kicks on Route 66
(เก็ท ยุร คิ๊ค ออน รู๊ท 66)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Route 66 คำอ่านไทย The Rolling Stones

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น