เนื้อเพลง Barely Legal คำอ่านไทย The Strokes

I didn’t take no shortcuts
( ไอ ดิ๊นอิน เท้ค โน shortcuts)
I spent the money that I saved up
(ไอ ซเพ็นท เดอะ มั๊นนี่ แดท ไอ เซฝ อั๊พ)
Oh, Momma running out of luck
(โอ , มอมมา รันนิง เอ๊าท ดับ ลัค)
Like my sister, don’t give a f*ck
(ไล๊ค มาย ซิ๊สเท่อร์ , ด้อนท์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck)

I wanna steal your innocence
(ไอ วอนนา สทีล ยุร อีนโนะเซ็นซ)
To me, my life, it don’t make sense
(ทู มี , มาย ไล๊ฟ , อิท ด้อนท์ เม้ค เซ้นส)
Those strange manners, I loved ’em so
(โฑส สเทร๊งจ แม๊นเน่อร์ , ไอ ลัฝ เอ็ม โซ)
” Why won’t you wear your new trench coat? ”
(” วาย ว็อนท ยู แวร์ ยุร นิว ทเร็นช โค๊ท “)

I should’ve worked much harder
(ไอ ชูดดิฝ เวิ๊ร์ค มัช อาณ์เดอ)
I should’ve just not bothered
(ไอ ชูดดิฝ จั๊สท น็อท บ๊อเทร่อรฺ)
I never show up on weekdays
(ไอ เน๊เฝ่อร์ โชว์ อั๊พ ออน วีคเดย์)
Something that you learned yesterday
(ซัมติง แดท ยู เลิร์น เยซเทอะดิ)

” Drive you to work; you’ll be on time
(” ไดร๊ฝ ยู ทู เวิ๊ร์ค ; โยว บี ออน ไทม์)
These little problems they’re not yours and mine, ”
(ฑิส ลิ๊ทเทิ่ล โพร๊เบล่ม เดรว น็อท ยุร แซน ไมน์ , “)
” Come on and listen to what I say
(” คัมมอน แอนด์ ลิ๊สซึ่น ทู ว๊อท ไอ เซย์)
I’ve got some secrets that’ll make you stay ”
(แอฝ ก็อท ซัม ซี๊เขร็ท แธดิล เม้ค ยู สเทย์ “)

I just want to turn you down
(ไอ จั๊สท ว้อนท ทู เทิร์น ยู เดาน)
I just want to turn you around
(ไอ จั๊สท ว้อนท ทู เทิร์น ยู อะราวนฺดฺ)
Oh, you ain’t never had nothin’ I wanted, but…
(โอ , ยู เอน เน๊เฝ่อร์ แฮ็ด นอทติน นาย ว้อนท , บั๊ท)
I want it all
(ไอ ว้อนท ดิธ ดอร์)
I just can’t figure out…
(ไอ จั๊สท แค็นท ฟิ๊กเก้อร เอ๊าท)
Nothing
(นัธอิง)

And all together it went well
(แอนด์ ออล ทูเก๊ทเธ่อร์ อิท เว็นท เวลล)
We made pretend we were best friends
(วี เมด พรีเท็นด์ วี เวอ เบ๊สท์ เฟรน)
Then she said, ” Oh, you’re a freak ”
(เด็น ชี เซ็ด , ” โอ , ยัวร์ อะ ฟรี๊ค “)
” They ordered me to make mistakes ”
(” เด อ๊อร์เด้อร์ มี ทู เม้ค มิสเท้ค “)
Together again, like the beginning
(ทูเก๊ทเธ่อร์ อะเกน , ไล๊ค เดอะ บีกีนนิง)
It all works somehow in the end
(อิท ดอร์ เวิ๊ร์ค ซัมฮาว อิน ดิ เอ็นด)
The things we did, the things you hide
(เดอะ ทริง วี ดิด , เดอะ ทริง ยู ไฮด์)
For the record it’s between you and I
(ฟอร์ เดอะ เร๊คขอร์ด อิทซ บีทะวีน ยู แอนด์ ดาย)

Oh, I didn’t take no shortcuts
(โอ , ไอ ดิ๊นอิน เท้ค โน shortcuts)
I spent the money that I saved up
(ไอ ซเพ็นท เดอะ มั๊นนี่ แดท ไอ เซฝ อั๊พ)
Oh, Momma running out of luck
(โอ , มอมมา รันนิง เอ๊าท ดับ ลัค)
Like my sister, don’t give a f*ck
(ไล๊ค มาย ซิ๊สเท่อร์ , ด้อนท์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck)

I wanna steal your innocence
(ไอ วอนนา สทีล ยุร อีนโนะเซ็นซ)
To me my life, it just don’t make any sense
(ทู มี มาย ไล๊ฟ , อิท จั๊สท ด้อนท์ เม้ค เอ๊นี่ เซ้นส)
Those strange manners, I loved ’em so
(โฑส สเทร๊งจ แม๊นเน่อร์ , ไอ ลัฝ เอ็ม โซ)
” Why won’t you wear your new trench coat? ”
(” วาย ว็อนท ยู แวร์ ยุร นิว ทเร็นช โค๊ท “)

I just want to misbehave
(ไอ จั๊สท ว้อนท ทู มิซบิเฮฝ)
I just want to be your slave
(ไอ จั๊สท ว้อนท ทู บี ยุร สเล๊ฝ)
Oh, you ain’t never had nothing I wanted, but…
(โอ , ยู เอน เน๊เฝ่อร์ แฮ็ด นัธอิง ไอ ว้อนท , บั๊ท)
I want it all
(ไอ ว้อนท ดิธ ดอร์)
I just can’t figure out…
(ไอ จั๊สท แค็นท ฟิ๊กเก้อร เอ๊าท)
Nothin’
(นอทติน)

And all together it went well
(แอนด์ ออล ทูเก๊ทเธ่อร์ อิท เว็นท เวลล)
We made pretend we were best friends
(วี เมด พรีเท็นด์ วี เวอ เบ๊สท์ เฟรน)
Then she said, ” Oh, I can wait ”
(เด็น ชี เซ็ด , ” โอ , ไอ แคน เว้ท “)
They ordered me to make mistakes
(เด อ๊อร์เด้อร์ มี ทู เม้ค มิสเท้ค)
Together again like the beginning
(ทูเก๊ทเธ่อร์ อะเกน ไล๊ค เดอะ บีกีนนิง)
It all works somehow in the end
(อิท ดอร์ เวิ๊ร์ค ซัมฮาว อิน ดิ เอ็นด)
The things we did, the things you hide
(เดอะ ทริง วี ดิด , เดอะ ทริง ยู ไฮด์)
And for the record, it’s between you and I
(แอนด์ ฟอร์ เดอะ เร๊คขอร์ด , อิทซ บีทะวีน ยู แอนด์ ดาย)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Barely Legal คำอ่านไทย The Strokes

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น