เนื้อเพลง Not That Kind Of Girl คำอ่านไทย Vitamin C

I’m not the kind of girl, thinks I can change the world *
( แอม น็อท เดอะ ไคนด์ อ็อฝ เกิร์ล , ทริ๊งค ซาย แคน เช้งจํ เดอะ เวิลด *)
With just a single twirl of my hair * I’ll never break your
(วิธ จั๊สท ดา ซิ๊งเกิ้ล ทเวิล อ็อฝ มาย แฮร์ * อิลล เน๊เฝ่อร์ เบร๊ค ยุร)
heart, tear your soul apart * With just a single spark
(ฮาร์ท , เทียร์ ยุร โซล อะพาร์ท * วิธ จั๊สท ดา ซิ๊งเกิ้ล สพ๊าร์ค)
from my stare * Won’t go playing with your insides, take
(ฟรอม มาย สแทร์ * ว็อนท โก พเลนิ่ง วิธ ยุร อิ๊นไซด์ , เท้ค)
your wallet for it’s big size, * Won’t be s*ckered in by
(ยุร วอลเล็ท ฟอร์ อิทซ บิ๊ก ไซ๊ซ , * ว็อนท บี เอส *ckered อิน บาย)
those foolish gains * Oh, oh, I’m not that
(โฑส ฟูลอิฌ เกน * โอ , โอ , แอม น็อท แดท)
kinda girl * Oh, oh I’m not that kinda girl * I’m not the
(กินดา เกิร์ล * โอ , โอ แอม น็อท แดท กินดา เกิร์ล * แอม น็อท เดอะ)
kind of girl who thinks you can rule my world * With just a
(ไคนด์ อ็อฝ เกิร์ล ฮู ทริ๊งค ยู แคน รูล มาย เวิลด * วิธ จั๊สท ดา)
simple wave of your hand * So don’t you put me down or
(ซิ๊มเพิ่ล เว๊ฝ อ็อฝ ยุร แฮนด์ * โซ ด้อนท์ ยู พุท มี เดาน ออ)
start to play around * Cause when you see me frown just
(สท๊าร์ท ทู เพลย์ อะราวนฺดฺ * ค๊อส เว็น ยู ซี มี ฟเราน จั๊สท)
beware * Don’t go playing with my insides, tell me
(บีแวร์ * ด้อนท์ โก พเลนิ่ง วิธ มาย อิ๊นไซด์ , เทลล มี)
stories, tell me big lies * Won’t be s*ckered in by those
(สตอยสฺ , เทลล มี บิ๊ก ไล * ว็อนท บี เอส *ckered อิน บาย โฑส)
foolish games * Cause oh, oh I’m not that kinda girl *
(ฟูลอิฌ เกม * ค๊อส โอ , โอ แอม น็อท แดท กินดา เกิร์ล *)
Oh, oh I’m not that kinda girl * Oh, oh I’m not that kinda
(โอ , โอ แอม น็อท แดท กินดา เกิร์ล * โอ , โอ แอม น็อท แดท กินดา)
girl * Not the kind of girl that’ll make you lose
(เกิร์ล * น็อท เดอะ ไคนด์ อ็อฝ เกิร์ล แธดิล เม้ค ยู ลู้ส)
your mind * Want to be
(ยุร ไมนด์ * ว้อนท ทู บี)
the kind of girl you’ll never leave behind * You’re gonna
(เดอะ ไคนด์ อ็อฝ เกิร์ล โยว เน๊เฝ่อร์ ลี๊ฝ บีฮายน์ * ยัวร์ กอนนะ)
take it, never fake it and you know you’ll see * That I’m
(เท้ค อิท , เน๊เฝ่อร์ เฟ้ค อิท แอนด์ ยู โนว์ โยว ซี * แดท แอม)
just the kinda girl I’ve always wanted to be
(จั๊สท เดอะ กินดา เกิร์ล แอฝ ออลเว ว้อนท ทู บี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Not That Kind Of Girl คำอ่านไทย Vitamin C

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น