เนื้อเพลง What Do You Mean คำอ่านไทย Justin Bieber

What do you mean?
(ว๊อท ดู ยู มีน)
Ohh ohh ohh
(โอ้ โอ้ โอ้)
When you nod your head yes
(เว็น ยู น็อด ยุร เฮด เย็ซ)
But you wanna say no
(บั๊ท ยู วอนนา เซย์ โน)
What do you mean?
(ว๊อท ดู ยู มีน)
Hey yeah
(เฮ เย่)
When you don’t want me to move
(เว็น ยู ด้อนท์ ว้อนท มี ทู มู๊ฝ)
But you tell me to go
(บั๊ท ยู เทลล มี ทู โก)
What do you mean?
(ว๊อท ดู ยู มีน)
Ohh
(โอ้)
What do you mean?
(ว๊อท ดู ยู มีน)
Said we’re running out of time
(เซ็ด เวีย รันนิง เอ๊าท ดับ ไทม์)
What do you mean?
(ว๊อท ดู ยู มีน)
Ohh ohh ohh
(โอ้ โอ้ โอ้)
What do you mean?
(ว๊อท ดู ยู มีน)
Better make up your mind
(เบ๊ทเท่อร์ เม้ค อั๊พ ยุร ไมนด์)
What do you mean?
(ว๊อท ดู ยู มีน)

You’re so indecisive of what I’m saying
(ยัวร์ โซ อินดิไซซิฝ อ็อฝ ว๊อท แอม เซอิง)
Trying to catch the beat, make up your heart
(ทไรอิง ทู แค็ทช เดอะ บีท , เม้ค อั๊พ ยุร ฮาร์ท)
Don’t know if you’re happy or complaining
(ด้อนท์ โนว์ อิ๊ฟ ยัวร์ แฮ๊พพี่ ออ ค็อมพเลนอิง)
Don’t want for us to end
(ด้อนท์ ว้อนท ฟอร์ อัซ ทู เอ็นด)
Where do I start
(แวร์ ดู ไอ สท๊าร์ท)
First you wanna go to the left and you want to turn right
(เฟิร์สท ยู วอนนา โก ทู เดอะ เล๊ฟท แอนด์ ยู ว้อนท ทู เทิร์น ไร๊ท)
Wanna argue all day, make love all night
(วอนนา อ๊าร์กิว ออล เดย์ , เม้ค ลัฝ ออล ไน๊ท)
First you up then you’re down and between
(เฟิร์สท ยู อั๊พ เด็น ยัวร์ เดาน แอนด์ บีทะวีน)
Ohh I really want to know…
(โอ้ ไอ ริแอ็ลลิ ว้อนท ทู โนว์)

What do you mean?
(ว๊อท ดู ยู มีน)
Ohh ohh ohh
(โอ้ โอ้ โอ้)
When you nod your head yes
(เว็น ยู น็อด ยุร เฮด เย็ซ)
But you wanna say no
(บั๊ท ยู วอนนา เซย์ โน)
What do you mean?
(ว๊อท ดู ยู มีน)
Hey yeah
(เฮ เย่)
When you don’t want me to move
(เว็น ยู ด้อนท์ ว้อนท มี ทู มู๊ฝ)
But you tell me to go
(บั๊ท ยู เทลล มี ทู โก)
What do you mean?
(ว๊อท ดู ยู มีน)
Ohh
(โอ้)
What do you mean?
(ว๊อท ดู ยู มีน)
Said we’re running out of time
(เซ็ด เวีย รันนิง เอ๊าท ดับ ไทม์)
What do you mean?
(ว๊อท ดู ยู มีน)
Ohh ohh ohh
(โอ้ โอ้ โอ้)
What do you mean?
(ว๊อท ดู ยู มีน)
Better make up your mind
(เบ๊ทเท่อร์ เม้ค อั๊พ ยุร ไมนด์)
What do you mean?
(ว๊อท ดู ยู มีน)

You’re overprotective when I’m leaving
(ยัวร์ overprotective เว็น แอม ลีฝอิงส)
Trying to compromise but I can’t win
(ทไรอิง ทู ค๊อมโพรไหมสํ บั๊ท ไอ แค็นท วิน)
You wanna make a point but you keep preaching
(ยู วอนนา เม้ค เก พ๊อยท์ บั๊ท ยู คี๊พ preachings)
You had me from the start, won’t let this end
(ยู แฮ็ด มี ฟรอม เดอะ สท๊าร์ท , ว็อนท เล็ท ดิส เอ็นด)
First you wanna go to the left then you want to turn right
(เฟิร์สท ยู วอนนา โก ทู เดอะ เล๊ฟท เด็น ยู ว้อนท ทู เทิร์น ไร๊ท)
Wanna argue all day, make love all night
(วอนนา อ๊าร์กิว ออล เดย์ , เม้ค ลัฝ ออล ไน๊ท)
First you’re up then you’re down then between
(เฟิร์สท ยัวร์ อั๊พ เด็น ยัวร์ เดาน เด็น บีทะวีน)
Ohh I really wanna know…
(โอ้ ไอ ริแอ็ลลิ วอนนา โนว์)

What do you mean?
(ว๊อท ดู ยู มีน)
Ohh ohh ohh
(โอ้ โอ้ โอ้)
When you nod your head yes
(เว็น ยู น็อด ยุร เฮด เย็ซ)
But you wanna say no
(บั๊ท ยู วอนนา เซย์ โน)
What do you mean?
(ว๊อท ดู ยู มีน)
Hey yeah
(เฮ เย่)
When you don’t want me to move
(เว็น ยู ด้อนท์ ว้อนท มี ทู มู๊ฝ)
But you tell me to go
(บั๊ท ยู เทลล มี ทู โก)
What do you mean?
(ว๊อท ดู ยู มีน)

I want to know…
(ไอ ว้อนท ทู โนว์)
Oh
(โอ)
What do you mean?
(ว๊อท ดู ยู มีน)
Ohhh
(โอ้)
Said we’re running out of time
(เซ็ด เวีย รันนิง เอ๊าท ดับ ไทม์)
What do you mean?
(ว๊อท ดู ยู มีน)
[Oh baby]
([ โอ เบ๊บี้ ])
Ohh ohh ohh
(โอ้ โอ้ โอ้)
What do you mean?
(ว๊อท ดู ยู มีน)
Better make up your mind
(เบ๊ทเท่อร์ เม้ค อั๊พ ยุร ไมนด์)
What do you mean?
(ว๊อท ดู ยู มีน)
Ohh ohh ohh
(โอ้ โอ้ โอ้)
[This is ours baby, yeah]
([ ดิส ซิส เอ๊า เบ๊บี้ , เย่ ])
When you nod your head yes
(เว็น ยู น็อด ยุร เฮด เย็ซ)
But you wanna say no
(บั๊ท ยู วอนนา เซย์ โน)
What do you mean?
(ว๊อท ดู ยู มีน)
[You’re so confusing baby]
([ ยัวร์ โซ ค็อนฟยูสอิง เบ๊บี้ ])
Hey yeah
(เฮ เย่)
When you don’t want me to move
(เว็น ยู ด้อนท์ ว้อนท มี ทู มู๊ฝ)
But you tell me to go
(บั๊ท ยู เทลล มี ทู โก)
What do you mean?
(ว๊อท ดู ยู มีน)
[Be more straight forward]
([ บี โม สเทร๊ท ฟ๊อร์เวิร์ด ])
Ohh
(โอ้)
What do you mean?
(ว๊อท ดู ยู มีน)
Said we’re running out of time
(เซ็ด เวีย รันนิง เอ๊าท ดับ ไทม์)
What do you mean?
(ว๊อท ดู ยู มีน)
Ohh ohh ohh
(โอ้ โอ้ โอ้)
What do you mean?
(ว๊อท ดู ยู มีน)
Better make up your mind
(เบ๊ทเท่อร์ เม้ค อั๊พ ยุร ไมนด์)
What do you mean?
(ว๊อท ดู ยู มีน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง What Do You Mean คำอ่านไทย Justin Bieber

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น