เนื้อเพลง Can t Feel My Face คำอ่านไทย The Weeknd

And I know she’ll be the death of me, at least we’ll both be numb
( แอนด์ ดาย โนว์ เชลล์ บี เดอะ เด้ท อ็อฝ มี , แอ็ท ลีซท เวลล โบทรฺ บี นัมบ์)
And she’ll always get the best of me, the worst is yet to come
(แอนด์ เชลล์ ออลเว เก็ท เดอะ เบ๊สท์ ดับ มี , เดอะ เวิ๊ร์สท อีส เย๊ท ทู คัม)
But at least we’ll both be beautiful and stay forever young
(บั๊ท แอ็ท ลีซท เวลล โบทรฺ บี บยูทิฟุล แอนด์ สเทย์ ฟอเร๊เฝ่อร ยัง)
This I know, [yeah] this I know
(ดิส ซาย โนว์ , [ เย่ ] ดิส ซาย โนว์)

She told me, ” Don’t worry about it. ”
(ชี โทลด มี , ” ด้อนท์ ว๊อร์รี่ อะเบ๊าท ดิธ “)
She told me, ” Don’t worry no more. ”
(ชี โทลด มี , ” ด้อนท์ ว๊อร์รี่ โน โม “)
We both knew we can’t go without it
(วี โบทรฺ นยู วี แค็นท โก วิธเอ๊าท ดิธ)
She told me you’ll never be alone-oh-oh, whoa
(ชี โทลด มี โยว เน๊เฝ่อร์ บี อะโลน โอ โอ , โว้ว)

I can’t feel my face when I’m with you
(ไอ แค็นท ฟีล มาย เฟซ เว็น แอม วิธ ยู)
But I love it, but I love it, oh
(บั๊ท ไอ ลัฝ อิท , บั๊ท ไอ ลัฝ อิท , โอ)
I can’t feel my face when I’m with you
(ไอ แค็นท ฟีล มาย เฟซ เว็น แอม วิธ ยู)
But I love it, but I love it, oh
(บั๊ท ไอ ลัฝ อิท , บั๊ท ไอ ลัฝ อิท , โอ)

And I know she’ll be the death of me, at least we’ll both be numb
(แอนด์ ดาย โนว์ เชลล์ บี เดอะ เด้ท อ็อฝ มี , แอ็ท ลีซท เวลล โบทรฺ บี นัมบ์)
And she’ll always get the best of me, the worst is yet to come
(แอนด์ เชลล์ ออลเว เก็ท เดอะ เบ๊สท์ ดับ มี , เดอะ เวิ๊ร์สท อีส เย๊ท ทู คัม)
All the misery was necessary when we’re deep in love
(ออล เดอะ มีสริ วอส เน๊ซเซสซารี่ เว็น เวีย ดี๊พ อิน ลัฝ)
Yes I know [yes I know], yeah, I know
(เย็ซ ซาย โนว์ [ เย็ซ ซาย โนว์ ] , เย่ , ไอ โนว์)

She told me, ” Don’t worry about it. ”
(ชี โทลด มี , ” ด้อนท์ ว๊อร์รี่ อะเบ๊าท ดิธ “)
She told me, ” Don’t worry no more. ”
(ชี โทลด มี , ” ด้อนท์ ว๊อร์รี่ โน โม “)
We both knew we can’t go without it
(วี โบทรฺ นยู วี แค็นท โก วิธเอ๊าท ดิธ)
She told me you’ll never be alone-oh-oh, whoa
(ชี โทลด มี โยว เน๊เฝ่อร์ บี อะโลน โอ โอ , โว้ว)

I can’t feel my face when I’m with you
(ไอ แค็นท ฟีล มาย เฟซ เว็น แอม วิธ ยู)
But I love it, but I love it, oh
(บั๊ท ไอ ลัฝ อิท , บั๊ท ไอ ลัฝ อิท , โอ)
I can’t feel my face when I’m with you
(ไอ แค็นท ฟีล มาย เฟซ เว็น แอม วิธ ยู)
But I love it, but I love it, oh
(บั๊ท ไอ ลัฝ อิท , บั๊ท ไอ ลัฝ อิท , โอ)

I can’t feel my face when I’m with you
(ไอ แค็นท ฟีล มาย เฟซ เว็น แอม วิธ ยู)
But I love it, but I love it, oh
(บั๊ท ไอ ลัฝ อิท , บั๊ท ไอ ลัฝ อิท , โอ)
I can’t feel my face when I’m with you
(ไอ แค็นท ฟีล มาย เฟซ เว็น แอม วิธ ยู)
But I love it, but I love it, oh
(บั๊ท ไอ ลัฝ อิท , บั๊ท ไอ ลัฝ อิท , โอ)

She told me, ” Don’t worry about it. ”
(ชี โทลด มี , ” ด้อนท์ ว๊อร์รี่ อะเบ๊าท ดิธ “)
She told me, ” Don’t worry no more. ”
(ชี โทลด มี , ” ด้อนท์ ว๊อร์รี่ โน โม “)
We both know we can’t go without it
(วี โบทรฺ โนว์ วี แค็นท โก วิธเอ๊าท ดิธ)
She told me you’ll never be alone-oh-oh
(ชี โทลด มี โยว เน๊เฝ่อร์ บี อะโลน โอ โอ)
Whoa
(โว้ว)

I can’t feel my face when I’m with you
(ไอ แค็นท ฟีล มาย เฟซ เว็น แอม วิธ ยู)
But I love it, but I love it, oh
(บั๊ท ไอ ลัฝ อิท , บั๊ท ไอ ลัฝ อิท , โอ)
I can’t feel my face when I’m with you
(ไอ แค็นท ฟีล มาย เฟซ เว็น แอม วิธ ยู)
But I love it, but I love it, oh
(บั๊ท ไอ ลัฝ อิท , บั๊ท ไอ ลัฝ อิท , โอ)

I can’t feel my face when I’m with you
(ไอ แค็นท ฟีล มาย เฟซ เว็น แอม วิธ ยู)
But I love it, but I love it, oh
(บั๊ท ไอ ลัฝ อิท , บั๊ท ไอ ลัฝ อิท , โอ)
I can’t feel my face when I’m with you
(ไอ แค็นท ฟีล มาย เฟซ เว็น แอม วิธ ยู)
But I love it, but I love it, oh
(บัด ไอ ลัฟ อิท บัด ไอ ลัฟ อิท โอ้)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Can t Feel My Face คำอ่านไทย The Weeknd

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น