เนื้อเพลง Fight Song คำอ่านไทย Rachel Platten

Like a small boat
(ไล๊ค เก สมอลล์ โบ๊ท)
On the ocean
(ออน ดิ โอ๊เชี่ยน)
Sending big waves
(เซนดิ้ง บิ๊ก เว๊ฝ)
Into motion
(อิ๊นทู โมฌัน)
Like how a single word
(ไล๊ค ฮาว อะ ซิ๊งเกิ้ล เวิร์ด)
Can make a heart open
(แคน เม้ค เก ฮาร์ท โอ๊เพ่น)
I might only have one match
(ไอ ไมท โอ๊นลี่ แฮ็ฝ วัน แหมทช์)
But I can make an explosion
(บั๊ท ไอ แคน เม้ค แอน เอ็คซพโลฉัน)

And all those things I didn’t say
(แอนด์ ออล โฑส ทริง ซาย ดิ๊นอิน เซย์)
Wrecking balls inside my brain
(Wreckings บอล อิ๊นไซด์ มาย เบรน)
I will scream them loud tonight
(ไอ วิล สครีม เด็ม เลาด ทูไน๊ท)
Can you hear my voice this time?
(แคน ยู เฮียร มาย ว๊อยซ์ ดิส ไทม์)

This is my fight song
(ดิส ซิส มาย ไฟ้ท ซ็อง)
Take back my life song
(เท้ค แบ็ค มาย ไล๊ฟ ซ็อง)
Prove I’m alright song
(พรู๊ฝ แอม ออลไร๊ท ซ็อง)
My power’s turned on
(มาย พ๊าวเว่อร์ เทิร์น ออน)
Starting right now I’ll be strong
(ซทาททิง ไร๊ท นาว อิลล บี สทรอง)
I’ll play my fight song
(อิลล เพลย์ มาย ไฟ้ท ซ็อง)
And I don’t really care if nobody else believes
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ ริแอ็ลลิ แคร์ อิ๊ฟ โนบอดี้ เอ๊ลส บีลี๊ฝ)
‘Cause I’ve still got a lot of fight left in me
(ค๊อส แอฝ สทิลล ก็อท ดา ล็อท ดับ ไฟ้ท เล๊ฟท อิน มี)

Losing friends and I’m chasing sleep
(โรซิง เฟรน แซน แอม เชซิง สลี๊พ)
Everybody’s worried about me
(เอวี่บอดี้ ว๊อร์รี่ อะเบ๊าท มี)
In too deep
(อิน ทู ดี๊พ)
Say I’m in too deep [in too deep]
(เซย์ แอม อิน ทู ดี๊พ [ อิน ทู ดี๊พ ])
And it’s been two years
(แอนด์ อิทซ บีน ทู เยียร์)
I miss my home
(ไอ มิซ มาย โฮม)
But there’s a fire burning in my bones
(บั๊ท แดร์ ซา ไฟเออะร เบรินนิง อิน มาย โบน)
Still believe
(สทิลล บีลี๊ฝ)
Yeah, I still believe
(เย่ , ไอ สทิลล บีลี๊ฝ)

And all those things I didn’t say
(แอนด์ ออล โฑส ทริง ซาย ดิ๊นอิน เซย์)
Wrecking balls inside my brain
(Wreckings บอล อิ๊นไซด์ มาย เบรน)
I will scream them loud tonight
(ไอ วิล สครีม เด็ม เลาด ทูไน๊ท)
Can you hear my voice this time?
(แคน ยู เฮียร มาย ว๊อยซ์ ดิส ไทม์)

This is my fight song
(ดิส ซิส มาย ไฟ้ท ซ็อง)
Take back my life song
(เท้ค แบ็ค มาย ไล๊ฟ ซ็อง)
Prove I’m alright song
(พรู๊ฝ แอม ออลไร๊ท ซ็อง)
My power’s turned on
(มาย พ๊าวเว่อร์ เทิร์น ออน)
Starting right now I’ll be strong
(ซทาททิง ไร๊ท นาว อิลล บี สทรอง)
I’ll play my fight song
(อิลล เพลย์ มาย ไฟ้ท ซ็อง)
And I don’t really care if nobody else believes
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ ริแอ็ลลิ แคร์ อิ๊ฟ โนบอดี้ เอ๊ลส บีลี๊ฝ)
‘Cause I’ve still got a lot of fight left in me
(ค๊อส แอฝ สทิลล ก็อท ดา ล็อท ดับ ไฟ้ท เล๊ฟท อิน มี)

A lot of fight left in me
(อะ ล็อท ดับ ไฟ้ท เล๊ฟท อิน มี)

Like a small boat
(ไล๊ค เก สมอลล์ โบ๊ท)
On the ocean
(ออน ดิ โอ๊เชี่ยน)
Sending big waves
(เซนดิ้ง บิ๊ก เว๊ฝ)
Into motion
(อิ๊นทู โมฌัน)
Like how a single word
(ไล๊ค ฮาว อะ ซิ๊งเกิ้ล เวิร์ด)
Can make a heart open
(แคน เม้ค เก ฮาร์ท โอ๊เพ่น)
I might only have one match
(ไอ ไมท โอ๊นลี่ แฮ็ฝ วัน แหมทช์)
But I can make an explosion
(บั๊ท ไอ แคน เม้ค แอน เอ็คซพโลฉัน)

This is my fight song [Hey!]
(ดิส ซิส มาย ไฟ้ท ซ็อง [ เฮ ! ])
Take back my life song [Hey!]
(เท้ค แบ็ค มาย ไล๊ฟ ซ็อง [ เฮ ! ])
Prove I’m alright song [Hey!]
(พรู๊ฝ แอม ออลไร๊ท ซ็อง [ เฮ ! ])
My power’s turned on
(มาย พ๊าวเว่อร์ เทิร์น ออน)
Starting right now I’ll be strong [I’ll be strong]
(ซทาททิง ไร๊ท นาว อิลล บี สทรอง [ อิลล บี สทรอง ])
I’ll play my fight song
(อิลล เพลย์ มาย ไฟ้ท ซ็อง)
And I don’t really care if nobody else believes
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ ริแอ็ลลิ แคร์ อิ๊ฟ โนบอดี้ เอ๊ลส บีลี๊ฝ)
‘Cause I’ve still got a lot of fight left in me
(ค๊อส แอฝ สทิลล ก็อท ดา ล็อท ดับ ไฟ้ท เล๊ฟท อิน มี)

No I’ve still got a lot of fight left in me
(โน แอฝ สทิลล ก็อท ดา ล็อท ดับ ไฟ้ท เล๊ฟท อิน มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fight Song คำอ่านไทย Rachel Platten

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น