เนื้อเพลง Uncomfortable คำอ่านไทย Andy Mineo

Nobody told me you could die like this
(โนบอดี้ โทลด มี ยู เคิด ดาย ไล๊ค ดิส)
Nobody told me you could die from bliss, yeah
(โนบอดี้ โทลด มี ยู เคิด ดาย ฟรอม บลิซ , เย่)
Nobody told me, nobody told me
(โนบอดี้ โทลด มี , โนบอดี้ โทลด มี)
We never ever saw it comin’, no, no
(วี เน๊เฝ่อร์ เอ๊เฝ่อร์ ซอว์ อิท คัมอิน , โน , โน)
Live it up, live it up
(ไล้ฝ อิท อั๊พ , ไล้ฝ อิท อั๊พ)
Nobody ever told us we could die like this
(โนบอดี้ เอ๊เฝ่อร์ โทลด อัซ วี เคิด ดาย ไล๊ค ดิส)
Live it up, live it up
(ไล้ฝ อิท อั๊พ , ไล้ฝ อิท อั๊พ)
Nobody ever told us, we never saw it comin’, no
(โนบอดี้ เอ๊เฝ่อร์ โทลด อัซ , วี เน๊เฝ่อร์ ซอว์ อิท คัมอิน , โน)
Live it up, live it up
(ไล้ฝ อิท อั๊พ , ไล้ฝ อิท อั๊พ)
Nobody ever told us we could die like this
(โนบอดี้ เอ๊เฝ่อร์ โทลด อัซ วี เคิด ดาย ไล๊ค ดิส)
Live it up, live it up
(ไล้ฝ อิท อั๊พ , ไล้ฝ อิท อั๊พ)
Corrupted by the comfort we [love, love]
(คอร์รัพทํ บาย เดอะ ค๊อมฟอร์ท วี [ ลัฝ , ลัฝ ])

God prepare me for the war
(ก๊อด พรีแพร์ มี ฟอร์ เดอะ วอร์)
Comfort be the thing that’ll make a king fall
(ค๊อมฟอร์ท บี เดอะ ทริง แธดิล เม้ค เก คิง ฟอลล์)
Eyes on the Lord, gotta grip that blade of the sword
(อาย ออน เดอะ หลอร์ด , กอททะ กริพ แดท เบลด อ็อฝ เดอะ ซ๊อร์ด)
Tell me how you plan on gettin’ swole if you don’t ever get sore [hold up]
(เทลล มี ฮาว ยู แพลน ออน เกดดิน swole อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ เอ๊เฝ่อร์ เก็ท โซ [ โฮลด์ อั๊พ ])
They say, ” Andy, this ain’t music for your core ”
(เด เซย์ , ” Andy , ดิส เอน มิ๊วสิค ฟอร์ ยุร คอร์ “)
If they jumpin’ ship now, they was never on board
(อิ๊ฟ เด จัมปิน ชิพ นาว , เด วอส เน๊เฝ่อร์ ออน บอร์ด)
I got enemies, man they wanna see me on the floor
(ไอ ก็อท อียีมีสฺ , แมน เด วอนนา ซี มี ออน เดอะ ฟลอร์)
I got frenemies, couldn’t even tell you who they are
(ไอ ก็อท frenemies , คูดซึ่น อี๊เฝ่น เทลล ยู ฮู เด อาร์)
If you’re not driven by the mission, you’ll be driven by the cars
(อิ๊ฟ ยัวร์ น็อท ดรีฝเอ็น บาย เดอะ มิ๊ชชั่น , โยว บี ดรีฝเอ็น บาย เดอะ คารํ)
Focused on what you been gettin’ more than becomin’ who you are
(โฟ๊คัส ออน ว๊อท ยู บีน เกดดิน โม แฑ็น becomin ฮู ยู อาร์)
I tried to point ’em to the Son, but why they callin’ me a star?
(ไอ ทไร ทู พ๊อยท์ เอ็ม ทู เดอะ ซัน , บั๊ท วาย เด คอลลิน มี อะ สทาร์)
Who woulda thought we set they minds free with these bars?
(ฮู วู๊ดดา ธอท วี เซ็ท เด ไมนด์ ฟรี วิธ ฑิส บาร์)
In this game, in this biz
(อิน ดิส เกม , อิน ดิส บิซ)
Want the fame, want get rich
(ว้อนท เดอะ เฟม , ว้อนท เก็ท ริ๊ช)
Comfort, everybody wantin’ it
(ค๊อมฟอร์ท , เอวี่บอดี้ วอนทิน หนิด)
Never knew I could be lost in this
(เน๊เฝ่อร์ นยู ไอ เคิด บี ล็อซท อิน ดิส)
This my sophomore, gotta go hard
(ดิส มาย ซอฟโอะโม , กอททะ โก ฮาร์ด)
When the show over, no encore
(เว็น เดอะ โชว์ โอ๊เฝ่อร , โน อังโค)
I got enough but I want more, want more!
(ไอ ก็อท อีน๊าฟ บั๊ท ไอ ว้อนท โม , ว้อนท โม !)

Nobody told me you die like this
(โนบอดี้ โทลด มี ยู ดาย ไล๊ค ดิส)
Nobody told me you could die from bliss, yeah
(โนบอดี้ โทลด มี ยู เคิด ดาย ฟรอม บลิซ , เย่)
Nobody told me, nobody told me
(โนบอดี้ โทลด มี , โนบอดี้ โทลด มี)
We never ever saw it comin’
(วี เน๊เฝ่อร์ เอ๊เฝ่อร์ ซอว์ อิท คัมอิน)

My own people owned people, but they don’t own that
(มาย โอว์น พี๊เพิ่ล โอว์น พี๊เพิ่ล , บั๊ท เด ด้อนท์ โอว์น แดท)
They say racism dead, man our president is black
(เด เซย์ racism เด้ด , แมน เอ๊า เพร๊สซิเด้นท อีส แบล๊ค)
Two terms in the White House, that don’t mean jack
(ทู เทิร์ม ซิน เดอะ ไว๊ท เฮ้าส , แดท ด้อนท์ มีน แจ็ค)
If we still believe our present ain’t affected by our past
(อิ๊ฟ วี สทิลล บีลี๊ฝ เอ๊า เพร๊สเซ่นท เอน แอฟเฟค บาย เอ๊า พาสท์)
First class with a coach bag, I forgot
(เฟิร์สท คลาสสํ วิธ อะ โค้ช แบ๊ก , ไอ เฟาะกอท)
When you start eatin’ you lose your hunger then grow fat
(เว็น ยู สท๊าร์ท อีดิน ยู ลู้ส ยุร ฮังเกอะ เด็น โกรว์ แฟท)
I apologize for Christians with pickets sayin’, ” God hates fags ”
(ไอ อะพอลโอะไจส ฟอร์ ครีซแช็น วิธ พีคเค็ท เซย์อิน , ” ก๊อด เฮท แฟ็ก “)
I promise Jesus wouldn’t act like that
(ไอ พรอมอิซ จีสัซ วูดดึ่น แอ๊คท ไล๊ค แดท)
He said it’s hard for a rich man to get to heaven
(ฮี เซ็ด อิทซ ฮาร์ด ฟอร์ รา ริ๊ช แมน ทู เก็ท ทู เฮ๊ฝเฝ่น)
When we feel like we don’t need God, then we forget Him
(เว็น วี ฟีล ไล๊ค วี ด้อนท์ นี๊ด ก๊อด , เด็น วี ฟอร์เก๊ท ฮิม)
We tell ’em that, ” If you don’t make me money or make me happy
(วี เทลล เอ็ม แดท , ” อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ เม้ค มี มั๊นนี่ ออ เม้ค มี แฮ๊พพี่)
Then I ain’t makin’ time for ya’, so make it snappy ”
(เด็น นาย เอน เมกิน ไทม์ ฟอร์ ยา , โซ เม้ค อิท ซแนพพิ “)
And I think lately you mistake me for a cabby
(แอนด์ ดาย ทริ๊งค เลทลิ ยู มิสเท้ค มี ฟอร์ รา แคบบิ)
Cause this drive that I got put everybody in the backseat
(ค๊อส ดิส ไดร๊ฝ แดท ไอ ก็อท พุท เอวี่บอดี้ อิน เดอะ แบคซี๊ดทฺ)
So if you wanna live a comfortable life
(โซ อิ๊ฟ ยู วอนนา ไล้ฝ อะ คอมโฟเทเบิ่ล ไล๊ฟ)
Make sure you never love nobody, be selfish and never sacrifice
(เม้ค ชัวร์ ยู เน๊เฝ่อร์ ลัฝ โนบอดี้ , บี เซลฟิส แอนด์ เน๊เฝ่อร์ แซ๊คริไฟซ์)

We got legal weed that’ll keep us high
(วี ก็อท ลี๊กอล วี แธดิล คี๊พ อัซ ไฮฮ)
‘Round the world other people die
(ราวนด เดอะ เวิลด อ๊อเธ่อร์ พี๊เพิ่ล ดาย)
Where on earth is my wi-fi?
(แวร์ ออน เอิร์ทร อีส มาย wi ฟาย)
Our stomachs full and our pockets fat
(เอ๊า สโท๊มัช ฟูล แอนด์ เอ๊า พ๊อคเค่ท แฟท)
I need love, there’s a site for that
(ไอ นี๊ด ลัฝ , แดร์ ซา ไซ๊ท ฟอร์ แดท)
I had more when I had less
(ไอ แฮ็ด โม เว็น นาย แฮ็ด เลซ)

I think I got too comfortable, yeah
(ไอ ทริ๊งค ไอ ก็อท ทู คอมโฟเทเบิ่ล , เย่)
I think I got too comfortable
(ไอ ทริ๊งค ไอ ก็อท ทู คอมโฟเทเบิ่ล)
I think I got too comfortable, yeah
(ไอ ทริ๊งค ไอ ก็อท ทู คอมโฟเทเบิ่ล , เย่)
I think I got, I know I got
(ไอ ทริ๊งค ไอ ก็อท , ไอ โนว์ ไอ ก็อท)
I think I got too comfortable
(ไอ ทริ๊งค ไอ ก็อท ทู คอมโฟเทเบิ่ล)
I know I got, I think I got
(ไอ โนว์ ไอ ก็อท , ไอ ทริ๊งค ไอ ก็อท)
I know I got, a little too comfortable
(ไอ โนว์ ไอ ก็อท , อะ ลิ๊ทเทิ่ล ทู คอมโฟเทเบิ่ล)

‘Scuse me, sorry. Uh, sorry. ‘Scuse me, comin’ through. Sorry, ‘scuse me. No, it’s cool
(Scuse มี , ซ๊อรี่ อา , ซ๊อรี่ Scuse มี , คัมอิน ทรู ซ๊อรี่ , scuse มี โน , อิทซ คูล)
The next stop is…
(เดอะ เน๊กซท สท๊อพ อีส)
Uptown!
(อั๊พทาวน์ !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Uncomfortable คำอ่านไทย Andy Mineo

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น