เนื้อเพลง Now I Know คำอ่านไทย Andy Mineo

Yeah, uh, look
( เย่ , อา , ลุ๊ค)
The older I get, the more I realize
(ดิ โอลเดอะ ไอ เก็ท , เดอะ โม ไอ รีแอะไลส)
Almost everything I believed in
(อ๊อลโมสท เอ๊วี่ติง ไอ บีลี๊ฝ อิน)
In my life was a lie
(อิน มาย ไล๊ฟ วอส ซา ไล)
It started as a child, first was Santa Claus
(อิท สท๊าร์ท แอส ซา ชายลํดํ , เฟิร์สท วอส แซนดา คลอส)
Then I believed that a brawl would never come between my dawgs [wrong]
(เด็น นาย บีลี๊ฝ แดท ดา บรอล เวิด เน๊เฝ่อร์ คัม บีทะวีน มาย ดาว [ รอง ])
My sister Mary filled me in when I was 7
(มาย ซิ๊สเท่อร์ แมริ ฟิลล มี อิน เว็น นาย วอส เซฝเว่น)
Told me Hulk Hogan only existed on television [what?]
(โทลด มี ฮัลค Hogan โอ๊นลี่ เอ็กซิ๊สท ออน เทเลฝิ๊ชั่น [ ว๊อท ])
The Stone Cold Stunner and the Leg Drop?
(เดอะ สโทน โคลด์ ซทันเนอะ แอนด์ เดอะ เล้ก ดรอพ)
Scripted, N.W.O and X-Pac? Dang
(สคริพท์ , เอ็น ดับบิว โอ แอนด์ เอ๊กซฺ แพค แดง)
I used to walk up to the mall to ‘matic doors
(ไอ ยู๊ส ทู ว๊อล์ค อั๊พ ทู เดอะ มอลล์ ทู matic ดอร์)
My momma told me my finger was the power source
(มาย มอมมา โทลด มี มาย ฟิ๊งเก้อร วอส เดอะ พ๊าวเว่อร์ ซ๊อร์ซ)
So I pointed with my pointer
(โซ ไอ พ๊อยท์ วิธ มาย พอยนเทอะ)
It was open, then come to find out she was joking
(อิท วอส โอ๊เพ่น , เด็น คัม ทู ไฟนด์ เอ๊าท ชี วอส โจกิ้ง)
Had to let it soak in, my mind as a boy
(แฮ็ด ทู เล็ท ดิธ โซค อิน , มาย ไมนด์ แอส ซา บอย)
Didn’t wanna believe that McGwire or Barry were on the ‘roids
(ดิ๊นอิน วอนนา บีลี๊ฝ แดท McGwire ออ บาร์รี่ เวอ ออน เดอะ roids)
But when I was young, I thought the world was alright
(บั๊ท เว็น นาย วอส ยัง , ไอ ธอท เดอะ เวิลด วอส ออลไร๊ท)
It’s funny, I even thought that Jesus was white, but yo
(อิทซ ฟันนิ , ไอ อี๊เฝ่น ธอท แดท จีสัซ วอส ไว๊ท , บั๊ท โย)

[Hook:]
([ ฮุ๊ค : ])
All that glitters ain’t made of gold
(ออล แดท กลีทเทอะ เอน เมด อ็อฝ โกลด์)
It’s the things you heard a million times before
(อิทซ เดอะ ทริง ยู เฮิด อะ มิ๊ลเลี่ยน ไทม์ บีฟอร์)
It took a lot of time, now I realise
(อิท ทุค กา ล็อท อ็อฝ ไทม์ , นาว ไอ รีโอราย)
Now I know better
(นาว ไอ โนว์ เบ๊ทเท่อร์)
It’s better late than never
(อิทซ เบ๊ทเท่อร์ เหลท แฑ็น เน๊เฝ่อร์)
Now I know
(นาว ไอ โนว์)

Over the years, I’ve become more accustomed to pain
(โอ๊เฝ่อร เดอะ เยียร์ , แอฝ บีคัม โม แอ๊คคัสต้อม ทู เพน)
I used to believe my dad when he said he’d come to my games
(ไอ ยู๊ส ทู บีลี๊ฝ มาย แด๊ด เว็น ฮี เซ็ด ฮีด คัม ทู มาย เกม)
Even believed my momma was a saint and could do no wrong
(อี๊เฝ่น บีลี๊ฝ มาย มอมมา วอส ซา เซ๊นท แอนด์ เคิด ดู โน รอง)
And then she sat me down and told me how I was born [shoot]
(แอนด์ เด็น ชี แซ็ท มี เดาน แอนด์ โทลด มี ฮาว ไอ วอส บอน [ ชู๊ท ])
Mind-blown, but now it all makes sense
(ไมนด์ บโลน , บั๊ท นาว อิท ดอร์ เม้ค เซ้นส)
Why she didn’t spazz on me when she caught me having sex
(วาย ชี ดิ๊นอิน spazz ออน มี เว็น ชี คอท มี แฮฝวิ่ง เซ็กซ)
I was perplexed but now I get it
(ไอ วอส เพิพเลคซ บั๊ท นาว ไอ เก็ท ดิธ)
I used to think America was finished with racism
(ไอ ยู๊ส ทู ทริ๊งค อะเมริคะ วอส ฟิ๊หนิช วิธ racism)
How could I miss it?
(ฮาว เคิด ดาย มิซ ซิท)
I’m mad so many people don’t get it
(แอม แม้ด โซ เมนอิ พี๊เพิ่ล ด้อนท์ เก็ท ดิธ)
Holding this list of black names but now I’m blacklisted?
(โฮลดิง ดิส ลิสท อ็อฝ แบล๊ค เนม บั๊ท นาว แอม บแล็คคิ)
Got older, it’s like it got no different
(ก็อท โอลเดอะ , อิทซ ไล๊ค อิท ก็อท โน ดีฟเฟอะเร็นท)
I found out that these independent artists aren’t independent
(ไอ เฟานด เอ๊าท แดท ฑิส อินดีเพ๊นเด้นท อาทิซท อเร้น อินดีเพ๊นเด้นท)
Major labels fund them quietly to keep perception
(เม๊เจ้อร์ เล๊เบ้ล ฟันด เด็ม คไวเอ็ทลิ ทู คี๊พ เพอะเซพฌัน)
That’s deception in the game
(แด้ท ดิเซพฌัน อิน เดอะ เกม)
Used to believe that I wanted fame
(ยู๊ส ทู บีลี๊ฝ แดท ไอ ว้อนท เฟม)
Plus my name written in the lights
(พลัส มาย เนม วึ้น อิน เดอะ ไล๊ท)
Now I know it’s so much greater because it’s written in the hand of Christ
(นาว ไอ โนว์ อิทซ โซ มัช กเรทเออะ บิคอส อิทซ วึ้น อิน เดอะ แฮนด์ อ็อฝ คไรซท)
I used to say the radio would play what the people wanted
(ไอ ยู๊ส ทู เซย์ เดอะ เร๊ดิโอ เวิด เพลย์ ว๊อท เดอะ พี๊เพิ่ล ว้อนท)
Now I know they playing what’s payin’
(นาว ไอ โนว์ เด พเลนิ่ง ว๊อท เพย์อิน)
Feeling jaded, but somehow I still believe in God
(ฟีลอิง เจด , บั๊ท ซัมฮาว ไอ สทิลล บีลี๊ฝ อิน ก๊อด)
I even thought of college education and getting a job, man
(ไอ อี๊เฝ่น ธอท อ็อฝ ค๊อลลิจ เอดยุเคฌัน แอนด์ เกดดดิ้ง อะ จ๊อบ , แมน)

[Hook:]
([ ฮุ๊ค : ])
All that glitters ain’t made of gold
(ออล แดท กลีทเทอะ เอน เมด อ็อฝ โกลด์)
It’s the things you heard a million times before
(อิทซ เดอะ ทริง ยู เฮิด อะ มิ๊ลเลี่ยน ไทม์ บีฟอร์)
It took a lot of time, now I realise
(อิท ทุค กา ล็อท อ็อฝ ไทม์ , นาว ไอ รีโอราย)
Now I know better
(นาว ไอ โนว์ เบ๊ทเท่อร์)
It’s better late than never
(อิทซ เบ๊ทเท่อร์ เหลท แฑ็น เน๊เฝ่อร์)
Now I know better
(นาว ไอ โนว์ เบ๊ทเท่อร์)
Yes I know better
(เย็ซ ซาย โนว์ เบ๊ทเท่อร์)
Now I know better
(นาว ไอ โนว์ เบ๊ทเท่อร์)
Yes I know better
(เย็ซ ซาย โนว์ เบ๊ทเท่อร์)
Now I know better
(นาว ไอ โนว์ เบ๊ทเท่อร์)
Yes I know better
(เย็ซ ซาย โนว์ เบ๊ทเท่อร์)
Now I know better
(นาว ไอ โนว์ เบ๊ทเท่อร์)
Yes I know better
(เย็ซ ซาย โนว์ เบ๊ทเท่อร์)
Now I know
(นาว ไอ โนว์)
Too many times before
(ทู เมนอิ ไทม์ บีฟอร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Now I Know คำอ่านไทย Andy Mineo

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น