เนื้อเพลง Desperados คำอ่านไทย Andy Mineo feat Mali Music

[Mali Music:]
( [ Mali มิ๊วสิค : ])
You know I’m a wanted man
(ยู โนว์ แอม มา ว้อนท แมน)
For reasons you won’t understand
(ฟอร์ รี๊ซั่น ยู ว็อนท อั๊นเด้อรสแทนด)
Prices on my head, for like a hundred grand
(ไพร๊ซ์ ออน มาย เฮด , ฟอร์ ไล๊ค เก ฮั๊นเดร็ด แกรนด์)
Cause I’m wanted dead or alive
(ค๊อส แอม ว้อนท เด้ด ออ อะไล๊ฝ)

[Bang, bang!]
([ แบง , แบง ! ])
You woulda thought I was whippin’ and pushin’ and sellin’ this dope
(ยู วู๊ดดา ธอท ไอ วอส whippin แอนด์ พรุซชิน แอนด์ เซลลิน ดิส โดพ)
[Bang, bang!]
([ แบง , แบง ! ])
The way that they tell me to get out of town and then aim for throat
(เดอะ เวย์ แดท เด เทลล มี ทู เก็ท เอ๊าท อ็อฝ ทาวน์ แอนด์ เด็น เอม ฟอร์ โธร๊ท)
[Bang, bang!]
([ แบง , แบง ! ])
They tryna ghost you boy, they pullin’ the gun out the holster
(เด ทายนา โก๊สท ยู บอย , เด พลูลิน เดอะ กัน เอ๊าท เดอะ โฮลซเทอะ)
[Bang, bang!]
([ แบง , แบง ! ])
But I’m doin’ me, I’m doin’ me like I’m ‘posed to, yeah!
(บั๊ท แอม โดย มี , แอม โดย มี ไล๊ค แอม โพส ทู , เย่ !)
You’re smart
(ยัวร์ สมาร์ท)
Out here like the Wild Wild West
(เอ๊าท เฮียร ไล๊ค เดอะ ไวลด์ ไวลด์ เว๊สท)
Shorty right here with the wild, wild dress
(ชอร์ทดิง ไร๊ท เฮียร วิธ เดอะ ไวลด์ , ไวลด์ เดรส)
They tell you can be more if you show less, hol’ up
(เด เทลล ยู แคน บี โม อิ๊ฟ ยู โชว์ เลซ , hol อั๊พ)
I been around the block a few times, I got a new mind, I’m lit
(ไอ บีน อะราวนฺดฺ เดอะ บล๊อค กา ฟิว ไทม์ , ไอ ก็อท ดา นิว ไมนด์ , แอม ลิท)
Man, I was sleepin’ on futons, bread small as crutons
(แมน , ไอ วอส สลีฟปิน ออน futons , เบร้ด สมอลล์ แอส crutons)
Now my business legit
(นาว มาย บีสเน็ซ เลจิท)
How many beats do I got to poop on to prove I’m not a fluke?
(ฮาว เมนอิ บีท ดู ไอ ก็อท ทู พูพ ออน ทู พรู๊ฝ แอม น็อท ดา ฟลุ๊ค)
I want true, a true sign a growth
(ไอ ว้อนท ทรู , อะ ทรู ซายน อะ กโรธ)
For you find ways to refind yourself
(ฟอร์ ยู ไฟนด์ เวย์ ทู refind ยุรเซลฟ)
You win when you lose, aye!
(ยู วิน เว็น ยู ลู้ส , ไอ !)
Seem like every team them got a Judas
(ซีม ไล๊ค เอ๊เฝอร์รี่ ทีม เด็ม ก็อท ดา จูดา)
But I don’t care
(บั๊ท ไอ ด้อนท์ แคร์)
Give me a snake and I’ll make a nice pair of boots, yeah
(กี๊ฝ มี อะ สเน๊ค แอนด์ อิลล เม้ค เก ไน๊ซ์ แพ อ็อฝ บู๊ท , เย่)
I ain’t tryna be liked, man, I’m tryna be a light, bang!
(ไอ เอน ทายนา บี ลิค , แมน , แอม ทายนา บี อะ ไล๊ท , แบง !)
I ain’t tryna make a livin’, man, I’m tryna make a life, bang!
(ไอ เอน ทายนา เม้ค เก ลีฝอิน , แมน , แอม ทายนา เม้ค เก ไล๊ฟ , แบง !)
Ayo, that’s way different
(เอโย , แด้ท เวย์ ดีฟเฟอะเร็นท)
Nowadays I pray different
(เนาอะเดส ซาย เพรย์ ดีฟเฟอะเร็นท)
Used to ask for mo’ blessings
(ยู๊ส ทู อาสคฺ ฟอร์ โม บเลซซิง)
Now I thank Him for the ones He givin’
(นาว ไอ แธ๊งค์ ฮิม ฟอร์ ดิ วัน ฮี กีฝอิน)

[Hook – Mali Music:]
([ ฮุ๊ค Mali มิ๊วสิค : ])
You know I’m a wanted man
(ยู โนว์ แอม มา ว้อนท แมน)
For reasons you won’t understand
(ฟอร์ รี๊ซั่น ยู ว็อนท อั๊นเด้อรสแทนด)
Grasses on my head, for like 100k
(Grasses ออน มาย เฮด , ฟอร์ ไล๊ค 100k)
Now they want me dead or alive
(นาว เด ว้อนท มี เด้ด ออ อะไล๊ฝ)
Bang!
(แบง !)
They gunnin’ for me now
(เด กันนิน ฟอร์ มี นาว)
Bang!
(แบง !)
They got they weapons drawn
(เด ก็อท เด เว๊พ่อน ดรอน)
Bang!
(แบง !)
They say get out of town
(เด เซย์ เก็ท เอ๊าท อ็อฝ ทาวน์)
Cause I’m wanted dead or alive
(ค๊อส แอม ว้อนท เด้ด ออ อะไล๊ฝ)

How do you terrify a man that is scared to die
(ฮาว ดู ยู เทริไฟ อะ แมน แดท อีส ซคา ทู ดาย)
So while I got a mic, I’ma air the lies that paralyze my people
(โซ ไวล์ ไอ ก็อท ดา ไมคะ , แอมอา แอร์ เดอะ ไล แดท แพระไลส มาย พี๊เพิ่ล)
I live by the fear of God
(ไอ ไล้ฝ บาย เดอะ เฟียร์ อ็อฝ ก๊อด)
I’m sick and tired of songs that don’t dignify a lady
(แอม ซิ๊ค แอนด์ ไทร์ อ็อฝ ซ็อง แดท ด้อนท์ ดีกนิไฟ อะ เล๊ดี้)
But, baby we givin’ them power
(บั๊ท , เบ๊บี้ วี กีฝอิน เด็ม พ๊าวเว่อร์)
The moment you go out and buy it and give ’em yo’ dollars
(เดอะ โม๊เม้นท ยู โก เอ๊าท แอนด์ บาย อิท แอนด์ กี๊ฝ เอ็ม โย ดอลเลอะ)
Why they try to define us by how many commas we got?
(วาย เด ธราย ทู ดีไฟน์ อัซ บาย ฮาว เมนอิ คอมมะ วี ก็อท)
They don’t know what’s inside us
(เด ด้อนท์ โนว์ ว๊อท อิ๊นไซด์ อัซ)
But let me honest, there’s something beyond us
(บั๊ท เล็ท มี อ๊อนเน็สท , แดร์ ซัมติง บียอนด์ อัซ)
Yo, homie, preach!
(โย , โฮมี , พรี๊ช !)
I gotta speak on my peace
(ไอ กอททะ สพี๊ค ออน มาย พี๊ซ)
Man, I can’t keep it a secret
(แมน , ไอ แค็นท คี๊พ อิท ดา ซี๊เขร็ท)
The only way that you get acceptance is when you know you don’t need it, yeah
(ดิ โอ๊นลี่ เวย์ แดท ยู เก็ท แอ็คเซพแท็นซ อีส เว็น ยู โนว์ ยู ด้อนท์ นี๊ด ดิท , เย่)
Freedom is a mindset, and I ain’t in my prime yet
(ฟรีดัม อีส ซา มายเซท , แอนด์ ดาย เอน อิน มาย ไพร์ม เย๊ท)
Miner League and one sixteen, yeah
(ไมนเออะ ลี๊ก แอนด์ วัน ซิคซทีน , เย่)
Them my folk I prime with
(เด็ม มาย โฟล้ค ไอ ไพร์ม วิธ)
I think about all that time spent way before success
(ไอ ทริ๊งค อะเบ๊าท ดอร์ แดท ไทม์ ซเพ็นท เวย์ บีฟอร์ ซัคเซสส)
Get to see the kid shinin’, that’s the glimmer from the sweat
(เก็ท ทู ซี เดอะ คิด ชายนิน , แด้ท เดอะ กลีมเมอะ ฟรอม เดอะ สเว็ท)
Get up and go
(เก็ท อั๊พ แอนด์ โก)
Homie, we live by the code
(โฮมี , วี ไล้ฝ บาย เดอะ โค้ด)
We don’t got minutes to blow
(วี ด้อนท์ ก็อท มิ๊หนิท ทู โบลว์)
Time is more precious than gold
(ไทม์ อีส โม พรีเชี๊ยส แฑ็น โกลด์)
Sharp with the flow
(ชาร์พ วิธ เดอะ โฟลว์)
Mix it with lyrics that fix up your soul, oh
(มิกซ์ อิท วิธ ลีริค แดท ฟิกซ์ อั๊พ ยุร โซล , โอ)
I ain’t tryna be liked, I’m tryna be a light, bang!
(ไอ เอน ทายนา บี ลิค , แอม ทายนา บี อะ ไล๊ท , แบง !)
I ain’t tryna make a livin’, man, I’m tryna make a life, bang!
(ไอ เอน ทายนา เม้ค เก ลีฝอิน , แมน , แอม ทายนา เม้ค เก ไล๊ฟ , แบง !)

Alright, now we some desperados
(ออลไร๊ท , นาว วี ซัม เดซเพอะเรโด)
Livin’ by the motto
(ลีฝอิน บาย เดอะ มอทโท)
If I die tonight, man, I’m ready for tomorrow
(อิ๊ฟ ฟาย ดาย ทูไน๊ท , แมน , แอม เร๊ดี้ ฟอร์ ทูม๊อโร่ว)
They say get out of town
(เด เซย์ เก็ท เอ๊าท อ็อฝ ทาวน์)
The truth won’t let me ?
(เดอะ ทรู๊ธ ว็อนท เล็ท มี)
They gunnin’ for me now
(เด กันนิน ฟอร์ มี นาว)
They know the way I go
(เด โนว์ เดอะ เวย์ ไอ โก)
They want me dead or alive
(เด ว้อนท มี เด้ด ออ อะไล๊ฝ)
I’m wanted dead or alive
(แอม ว้อนท เด้ด ออ อะไล๊ฝ)
I’m wanted dead or alive
(แอม ว้อนท เด้ด ออ อะไล๊ฝ)
I’m wanted dead or alive
(แอม ว้อนท เด้ด ออ อะไล๊ฝ)
I’m wanted dead or alive
(แอม ว้อนท เด้ด ออ อะไล๊ฝ)
I’m wanted dead or alive
(แอม ว้อนท เด้ด ออ อะไล๊ฝ)
I’m wanted
(แอม ว้อนท)

[Hook – Mali Music:]
([ ฮุ๊ค Mali มิ๊วสิค : ])
You know I’m a wanted man
(ยู โนว์ แอม มา ว้อนท แมน)
For reasons you won’t understand
(ฟอร์ รี๊ซั่น ยู ว็อนท อั๊นเด้อรสแทนด)
Grasses on my head, for like 100k
(Grasses ออน มาย เฮด , ฟอร์ ไล๊ค 100k)
Now they want me dead or alive
(นาว เด ว้อนท มี เด้ด ออ อะไล๊ฝ)
Bang!
(แบง !)
They gunnin’ for me now
(เด กันนิน ฟอร์ มี นาว)
Bang!
(แบง !)
They got they weapons drawn
(เด ก็อท เด เว๊พ่อน ดรอน)
Bang!
(แบง !)
They say, ” Get out of town ”
(เด เซย์ , ” เก็ท เอ๊าท อ็อฝ ทาวน์ “)
Cause I’m wanted dead or alive
(ค๊อส แอม ว้อนท เด้ด ออ อะไล๊ฝ)
Bang!
(แบง !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Desperados คำอ่านไทย Andy Mineo feat Mali Music

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น