เนื้อเพลง Vendetta คำอ่านไทย Andy Mineo

I told you so
( ไอ โทลด ยู โซ)
I told you
(ไอ โทลด ยู)
We are the ones
(วี อาร์ ดิ วัน)
Cause ‘Pac did a lot more for me than Barack
(ค๊อส แพค ดิด อะ ล็อท โม ฟอร์ มี แฑ็น บาร์รัก)
Salute
(ซัลหลูท)
La, da-da, da, da, da, da, da
(ลา , ดา ดา , ดา , ดา , ดา , ดา , ดา)
We’re not afraid to lose everything we got
(เวีย น็อท อะเฟรด ทู ลู้ส เอ๊วี่ติง วี ก็อท)
Cause all we really got is our word, word, word
(ค๊อส ออล วี ริแอ็ลลิ ก็อท อีส เอ๊า เวิร์ด , เวิร์ด , เวิร์ด)
The pen is greater than the sword
(เดอะ เพ็น อีส กเรทเออะ แฑ็น เดอะ ซ๊อร์ด)
La, da-da, da, da, da, da, da
(ลา , ดา ดา , ดา , ดา , ดา , ดา , ดา)

By the people, for the people
(บาย เดอะ พี๊เพิ่ล , ฟอร์ เดอะ พี๊เพิ่ล)
Seems like you only look out for your sort of people
(ซีม ไล๊ค ยู โอ๊นลี่ ลุ๊ค เอ๊าท ฟอร์ ยุร ซ๊อร์ท อ็อฝ พี๊เพิ่ล)
I look around, it’s more evil
(ไอ ลุ๊ค อะราวนฺดฺ , อิทซ โม อี๊ฝิ่ล)
God I see it in me
(ก๊อด ดาย ซี อิท อิน มี)
You see, um
(ยู ซี , อึม)
Everyday we closer to that funeral
(เอวี่เดย์ วี โคลเซอร์ ทู แดท ฟิ๊วเนอร่อล)
Everyday a struggle, but the struggle still beautiful
(เอวี่เดย์ อะ สทรั๊กเกิ้ล , บั๊ท เดอะ สทรั๊กเกิ้ล สทิลล บยูทิฟุล)
And doctors don’t got patience for their patients
(แอนด์ ด๊อคเท่อร์ ด้อนท์ ก็อท เพเฌ็นซ ฟอร์ แดร์ เพ๊เที้ยนท์)
So they just send them to that pharmaceutical
(โซ เด จั๊สท เซ็นด เด็ม ทู แดท ฟามัซยูทิแค็ล)
We tell ’em that they need drugs
(วี เทลล เอ็ม แดท เด นี๊ด ดรัก)
But I know that they need love
(บั๊ท ไอ โนว์ แดท เด นี๊ด ลัฝ)
I ain’t scared of that war or the violence
(ไอ เอน ซคา อ็อฝ แดท วอร์ ออ เดอะ ไฝโอะเล็นซ)
The thing I’m more terrified of is [-silence-]
(เดอะ ทริง แอม โม เทลิฟายด์ อ็อฝ อีส [ ไซเล็นซ ])
I wanna snatch my generation out this apathy
(ไอ วอนนา ซแน็ช มาย เจเนอะเรฌัน เอ๊าท ดิส แอพอะธิ)
Gotta do that now ‘fore this voice grow out of reach
(กอททะ ดู แดท นาว โฟร์ ดิส ว๊อยซ์ โกรว์ เอ๊าท อ็อฝ รี๊ช)
And what we feedin’ people that’s a tragedy
(แอนด์ ว๊อท วี feedin พี๊เพิ่ล แด้ท ซา ทร๊าจิดี้)
So what you want, the chemicals or calories?
(โซ ว๊อท ยู ว้อนท , เดอะ เคมอิแค็ล ออ แคลโอะริ)
Nobody taught us how to eat
(โนบอดี้ ทอท อัซ ฮาว ทู อี๊ท)
Momma gon’ work the sixty hour weeks
(มอมมา ก็อน เวิ๊ร์ค เดอะ ซิคซทิ เอาเอ้อร์ วี๊ค)
What’s for dinner?
(ว๊อท ฟอร์ ดินเน่อร์)
Well, what’s quicker and cheap
(เวลล , ว๊อท ควิกเกอร์ แอนด์ ชี๊พ)
You got remote parents, you’ll be raised by the TV
(ยู ก็อท รีโหมท พ๊าร์เร้นท , โยว บี เร้ส บาย เดอะ ทีวี)
My momma worked the night shift
(มาย มอมมา เวิ๊ร์ค เดอะ ไน๊ท ชิฟท์)
Still made it out to every single game
(สทิลล เมด อิท เอ๊าท ทู เอ๊เฝอร์รี่ ซิ๊งเกิ้ล เกม)
While my father sat at home
(ไวล์ มาย ฟ๊าเท่อร แซ็ท แอ็ท โฮม)
I promise when I have my own that we will never be the same
(ไอ พรอมอิซ เว็น นาย แฮ็ฝ มาย โอว์น แดท วี วิล เน๊เฝ่อร์ บี เดอะ เซม)
Vendetta
(เฝ็นเดททะ)

[Hook:]
([ ฮุ๊ค : ])
I told you so
(ไอ โทลด ยู โซ)
I told you
(ไอ โทลด ยู)
We are the ones
(วี อาร์ ดิ วัน)
Cause ‘Pac did a lot more for me than Barack
(ค๊อส แพค ดิด อะ ล็อท โม ฟอร์ มี แฑ็น บาร์รัก)
Salute
(ซัลหลูท)
La, da-da, da, da, da, da, da
(ลา , ดา ดา , ดา , ดา , ดา , ดา , ดา)

Look, Mr., Mr. or Mrs
(ลุ๊ค , มีซเทอะ , มีซเทอะ ออ มีซซิซ)
Government official, we just won’t listen
(กัฝเอินเม็นท อ๊อฟิซเชี่ยล , วี จั๊สท ว็อนท ลิ๊สซึ่น)
You can’t relate to how we livin’ from where you’re sittn’
(ยู แค็นท รีเหลท ทู ฮาว วี ลีฝอิน ฟรอม แวร์ ยัวร์ sittn)
That’s why the artist got more influence than the polititian
(แด้ท วาย ดิ อาทิซท ก็อท โม อิ๊นฟลูเอ๊นซ แฑ็น เดอะ polititian)
This my generation
(ดิส มาย เจเนอะเรฌัน)
We know the news never tell the truth so we go to Twitter for our information
(วี โนว์ เดอะ นิว เน๊เฝ่อร์ เทลล เดอะ ทรู๊ธ โซ วี โก ทู ทวีทเทอะ ฟอร์ เอ๊า อินเฟาะเมฌัน)
It’s so fast, ya’ll seem slow to us
(อิทซ โซ ฟาสท , ยอล ซีม สโลว์ ทู อัซ)
By the time you print it tomorrow it’s old to us
(บาย เดอะ ไทม์ ยู พริ๊นท ดิธ ทูม๊อโร่ว อิทซ โอลด์ ทู อัซ)
We are the ones that you used to be, brave idealists with a dream
(วี อาร์ ดิ วัน แดท ยู ยู๊ส ทู บี , เบร๊ฝ ไอดีแอะลิซท วิธ อะ ดรีม)
That went corrupted by the cream, yeah
(แดท เว็นท คอร์รัพทํ บาย เดอะ ครีม , เย่)
This pen is not for sale
(ดิส เพ็น อีส น็อท ฟอร์ เซล)
They nickel and dime’n
(เด นีคเค็ล แอนด์ dimen)
We still throwin’ quarters in a wishing well
(วี สทิลล โตวอิน คว๊อร์เท่อร ซิน อะ วิชชิ้ง เวลล)
And I know you can’t imagine losin’ the lifestyle that you so used to havin’
(แอนด์ ดาย โนว์ ยู แค็นท อิมแม๊จิ้น ลูซิน เดอะ ไลฟ์สตายอฺ แดท ยู โซ ยู๊ส ทู เฮฝวิน)
And, yo, we still make decisions for the fact that they awesome
(แอนด์ , โย , วี สทิลล เม้ค ดีซิ๊ชั่น ฟอร์ เดอะ แฟคท แดท เด ออซัม)
Not just for the profit margin
(น็อท จั๊สท ฟอร์ เดอะ โพร๊ฝิต ม๊าร์จิ้น)
Hold up, how i’m talkin?
(โฮลด์ อั๊พ , ฮาว แอม ทอคกิ่น)
I got excess, others got need
(ไอ ก็อท เอ็กเซสส , อ๊อเธ่อร์ ก็อท นี๊ด)
I gotta answer to God for all of these sneaks
(ไอ กอททะ แอ๊นเซ่อร ทู ก๊อด ฟอร์ ออล อ็อฝ ฑิส ซนีค)
I got a hundred pairs, but only two feet
(ไอ ก็อท ดา ฮั๊นเดร็ด แพ , บั๊ท โอ๊นลี่ ทู ฟีท)
God forgive me, I’ve been thinkin’ ’bout me
(ก๊อด ฟอร์กี๊ฝ มี , แอฝ บีน ติ้งกิน เบาท มี)
We point fingers at people who sin different, skin different
(วี พ๊อยท์ ฟิ๊งเก้อร แอ็ท พี๊เพิ่ล ฮู ซิน ดีฟเฟอะเร็นท , สกิน ดีฟเฟอะเร็นท)
But the same color we bleed
(บั๊ท เดอะ เซม คัลเออะ วี บลีด)
You wanna know the real problem in America?
(ยู วอนนา โนว์ เดอะ เรียล โพร๊เบล่ม อิน อะเมริคะ)
Always has been and it always will be, me
(ออลเว แฮ็ส บีน แอนด์ ดิท ออลเว วิล บี , มี)
If you had any other answer you’ve been deceived
(อิ๊ฟ ยู แฮ็ด เอ๊นี่ อ๊อเธ่อร์ แอ๊นเซ่อร ยู๊ฟ บีน ดิซีฝ)
We’ve been lookin’ for salvation in education, money, leaders, and policies
(หวีบ บีน ลุคกิน ฟอร์ แซ็ลเฝฌัน อิน เอดยุเคฌัน , มั๊นนี่ , ลีดเออะ , แอนด์ policies)
But we got a bigger need
(บั๊ท วี ก็อท ดา บี๊กเกอร์ นี๊ด)
We got a sin debt that we inherited
(วี ก็อท ดา ซิน เด็บ แดท วี อินเฮ๊อหริท)
We divide ourself by class, skin color, and our heritage
(วี ดิไฝด ourself บาย คลาสสํ , สกิน คัลเออะ , แอนด์ เอ๊า เฮริทิจ)
Well our Creator bankrupt the heaven so that we could all be there with Him
(เวลล เอ๊า คริเอเทอะ แบ๊งค-รัพทฺ เดอะ เฮ๊ฝเฝ่น โซ แดท วี เคิด ออล บี แดร์ วิธ ฮิม)
Brothers and sisters
(บร๊าเท่อรํ แซน ซิ๊สเท่อร์)

[Hook:]
([ ฮุ๊ค : ])
I told you so
(ไอ โทลด ยู โซ)
I told you
(ไอ โทลด ยู)
We are the ones
(วี อาร์ ดิ วัน)
Cause ‘Pac did a lot more for me than Barack
(ค๊อส แพค ดิด อะ ล็อท โม ฟอร์ มี แฑ็น บาร์รัก)
Salute
(ซัลหลูท)
La, da-da, da, da, da, da, da
(ลา , ดา ดา , ดา , ดา , ดา , ดา , ดา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Vendetta คำอ่านไทย Andy Mineo

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น