เนื้อเพลง Ghost คำอ่านไทย Andy Mineo

What you even come around for?
( ว๊อท ยู อี๊เฝ่น คัม อะราวนฺดฺ ฟอร์)
You ain’t have my back even when I had yours
(ยู เอน แฮ็ฝ มาย แบ็ค อี๊เฝ่น เว็น นาย แฮ็ด ยุร)
We said we’ll take the whole world over
(วี เซ็ด เวลล เท้ค เดอะ โฮล เวิลด โอ๊เฝ่อร)
You couldn’t even tell me what’s wrong
(ยู คูดซึ่น อี๊เฝ่น เทลล มี ว๊อท รอง)
Still think about it though it’s been so long
(สทิลล ทริ๊งค อะเบ๊าท ดิธ โธ อิทซ บีน โซ ลอง)
Thought we’d be down forever, now you’re gone
(ธอท เว็ด บี เดาน ฟอเร๊เฝ่อร , นาว ยัวร์ กอน)

I remember, I remember
(ไอ รีเม๊มเบ่อร์ , ไอ รีเม๊มเบ่อร์)
It wasn’t many days that we didn’t chill together
(อิท วอสซึ้น เมนอิ เดย์ แดท วี ดิ๊นอิน ชิล ทูเก๊ทเธ่อร์)
We was hangin’ in my dorm room, we would write them rhymes
(วี วอส แฮนจิ้น อิน มาย ดรอม รูม , วี เวิด ไร๊ท เด็ม ไรม)
Then record ’em in my closet cause we was next to shine
(เด็น เร๊คขอร์ด เอ็ม อิน มาย คลอสเอ็ท ค๊อส วี วอส เน๊กซท ทู ไชน์)
Even had our own handshake, fall into that hug
(อี๊เฝ่น แฮ็ด เอ๊า โอว์น แฮนเชค , ฟอลล์ อิ๊นทู แดท ฮัก)
And we was different colors, but we swore that we were blood
(แอนด์ วี วอส ดีฟเฟอะเร็นท คัลเออะ , บั๊ท วี ซโว แดท วี เวอ บลัด)
And, uh, all of a sudden you deaded everyone
(แอนด์ , อา , ออล อ็อฝ อะ ซัดดน ยู เด้ด เอ๊วี่วัน)
I had to find out through the internet you had a son
(ไอ แฮ็ด ทู ไฟนด์ เอ๊าท ทรู ดิ อินเตอเน็ต ยู แฮ็ด อะ ซัน)
And when I text you won’t hit me
(แอนด์ เว็น นาย เท๊กซท์ ยู ว็อนท ฮิท มี)
This music took me all around the world, you were s’posed to go with me
(ดิส มิ๊วสิค ทุค มี ออล อะราวนฺดฺ เดอะ เวิลด , ยู เวอ สโพซซฺ ทู โก วิธ มี)
But, uh, the thug changes and love changes
(บั๊ท , อา , เดอะ ธัก เช้งจํ แซน ลัฝ เช้งจํ)
And them best friends become strangers
(แอนด์ เด็ม เบ๊สท์ เฟรน บีคัม ซทเรนเจอะ)
I knew what Nas said was true
(ไอ นยู ว๊อท นาส เซ็ด วอส ทรู)
I just never thought it be about you
(ไอ จั๊สท เน๊เฝ่อร์ ธอท ดิธ บี อะเบ๊าท ยู)
But, um, people come, people go
(บั๊ท , อึม , พี๊เพิ่ล คัม , พี๊เพิ่ล โก)
And when they leave it’s like they took a piece of your soul
(แอนด์ เว็น เด ลี๊ฝ อิทซ ไล๊ค เด ทุค กา พี๊ซ อ็อฝ ยุร โซล)
It’s sorta like a ghost
(อิทซ โซร์ดา ไล๊ค เก โก๊สท)

[Hook:]
([ ฮุ๊ค : ])
I didn’t know you could walk through walls
(ไอ ดิ๊นอิน โนว์ ยู เคิด ว๊อล์ค ทรู วอลล์)
I didn’t know you could float
(ไอ ดิ๊นอิน โนว์ ยู เคิด โฟล้ท)
I didn’t know you could disappear
(ไอ ดิ๊นอิน โนว์ ยู เคิด ดิสแอ๊พเพียร์)
I guess you were a ghost
(ไอ เกสส ยู เวอ อะ โก๊สท)
Ghost
(โก๊สท)
Ghost
(โก๊สท)
We used to be so close
(วี ยู๊ส ทู บี โซ โคลส)

I pray I don’t get used to this feelin’
(ไอ เพรย์ ไอ ด้อนท์ เก็ท ยู๊ส ทู ดิส ฟีลิน)
The closer you are, deeper the cuts, longer the healin’
(เดอะ โคลเซอร์ ยู อาร์ , ดิพเพอ เดอะ คัท , ลองเงอ เดอะ healin)
These feelings and insecurity, they circle
(ฑิส ฟีลอิง แซน อินซิคยูริทิ , เด เซ๊อร์เคิ้ล)
I just walk around like ain’t a soul on this earth that’s hurtin’ me
(ไอ จั๊สท ว๊อล์ค อะราวนฺดฺ ไล๊ค เอน ดา โซล ออน ดิส เอิร์ทร แด้ท ฮาร์ดิน มี)
I do this for protection
(ไอ ดู ดิส ฟอร์ พโระเทคฌัน)
When I feel rejected I just dead ’em first, man
(เว็น นาย ฟีล รีเจ๊คท ดาย จั๊สท เด้ด เอ็ม เฟิร์สท , แมน)
Somebody bring the hearse in
(ซัมบอดี้ บริง เดอะ เฮิซ อิน)
My worst fear in life is that my wife would have the urge to leave
(มาย เวิ๊ร์สท เฟียร์ อิน ไล๊ฟ อีส แดท มาย ไว๊ฟ เวิด แฮ็ฝ ดิ เอร์จ ทู ลี๊ฝ)
Like everybody else start desertin’ me
(ไล๊ค เอวี่บอดี้ เอ๊ลส สท๊าร์ท desertin มี)
I know we made vows, but I cannot believe when I see divorce rates
(ไอ โนว์ วี เมด โฝว , บั๊ท ไอ แคนน็อท บีลี๊ฝ เว็น นาย ซี ดีฝอร์ซ เหรท)
You know why I got doubts
(ยู โนว์ วาย ไอ ก็อท เดาท)
Fear takin’ control
(เฟียร์ ทอคกิ่น คอนโทรล)
Seein’ it, now I know
(ซีอิน หนิด , นาว ไอ โนว์)
To truly love a person, the bravest act of the soul
(ทู ทรูลิ ลัฝ อะ เพ๊อร์ซั่น , เดอะ bravest แอ๊คท อ็อฝ เดอะ โซล)
I could either get my heart again, put it in the open
(ไอ เคิด ไอ๊เทร่อ เก็ท มาย ฮาร์ท อะเกน , พุท ดิธ อิน ดิ โอ๊เพ่น)
Or lock it in a box where it never be broken
(ออ ล๊อค อิท อิน อะ บ๊อกซฺ แวร์ อิท เน๊เฝ่อร์ บี บโรเค็น)
But there it grows cold, lifeless and old
(บั๊ท แดร์ อิท โกรว์ โคลด์ , ไลฟเล็ซ แซน โอลด์)
Nobody could come close but it’s safe
(โนบอดี้ เคิด คัม โคลส บั๊ท อิทซ เซฟ)
Protected from the ghost
(โพรเท๊คท ฟรอม เดอะ โก๊สท)

[Hook:]
([ ฮุ๊ค : ])
I didn’t know you could walk through walls
(ไอ ดิ๊นอิน โนว์ ยู เคิด ว๊อล์ค ทรู วอลล์)
I didn’t know you could float
(ไอ ดิ๊นอิน โนว์ ยู เคิด โฟล้ท)
I didn’t know you could disappear
(ไอ ดิ๊นอิน โนว์ ยู เคิด ดิสแอ๊พเพียร์)
I guess you were a ghost
(ไอ เกสส ยู เวอ อะ โก๊สท)
Ghost
(โก๊สท)
Ghost
(โก๊สท)
We used to be so close
(วี ยู๊ส ทู บี โซ โคลส)

What you even come around for?
(ว๊อท ยู อี๊เฝ่น คัม อะราวนฺดฺ ฟอร์)
What you even come around for?
(ว๊อท ยู อี๊เฝ่น คัม อะราวนฺดฺ ฟอร์)
What you even come around for? [let it go, let it go, let it go]
(ว๊อท ยู อี๊เฝ่น คัม อะราวนฺดฺ ฟอร์ [ เล็ท ดิธ โก , เล็ท ดิธ โก , เล็ท ดิธ โก ])
What you even come around for?
(ว๊อท ยู อี๊เฝ่น คัม อะราวนฺดฺ ฟอร์)
You ain’t have my back even when I had yours
(ยู เอน แฮ็ฝ มาย แบ็ค อี๊เฝ่น เว็น นาย แฮ็ด ยุร)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ghost คำอ่านไทย Andy Mineo

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น