เนื้อเพลง Vacation คำอ่านไทย Thomas Rhett

My girl is rocking that Billabong bikini like she’s sponsored
( มาย เกิร์ล อีส รอคกิง แดท Billabong บีคอินิ ไล๊ค ชี สพ๊อนเซ่อร์)
Asking me if I can rub that Coppertone on her
(อาคกิ้ง มี อิ๊ฟ ฟาย แคน รับ แดท คอบพีโทน ออน เฮอ)
Got a couple bucks but I’m spending them like they pesos
(ก็อท ดา คั๊พเพิ่ล บั๊ค บั๊ท แอม ซเพ็นดิง เด็ม ไล๊ค เด เพโซ)
Might be Motel Sixing but it feels like Turks and Caicos
(ไมท บี โมเท็ล Sixings บั๊ท ดิธ ฟีล ไล๊ค เทิค แซน Caicos)

Put a little liquor in my coconut water
(พุท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ลิ๊เคว่อร อิน มาย โค๊โคนัท ว๊อเท่อร)
Party all day like you at your alma mater
(พ๊าร์ที่ ออล เดย์ ไล๊ค ยู แอ็ท ยุร alma เมเทอะ)
Put a little liquor in my coconut water
(พุท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ลิ๊เคว่อร อิน มาย โค๊โคนัท ว๊อเท่อร)
Ice has started melting cause it’s always getting hotter
(ไอ๊ซ์ แฮ็ส สท๊าร์ท เมลทิง ค๊อส อิทซ ออลเว เกดดดิ้ง ฮอทเดอ)

Singing hey, let’s party like we on vacation
(ซิงกิง เฮ , เล็ท พ๊าร์ที่ ไล๊ค วี ออน แฝคเค๊ชั่น)
Hey, let’s party like we on vacation
(เฮ , เล็ท พ๊าร์ที่ ไล๊ค วี ออน แฝคเค๊ชั่น)
I got my toes up in the sand
(ไอ ก็อท มาย โท อั๊พ อิน เดอะ แซนด์)
Cold one in my hand
(โคลด์ วัน อิน มาย แฮนด์)
Toes up in the sand
(โท อั๊พ อิน เดอะ แซนด์)
Cold one in my hand
(โคลด์ วัน อิน มาย แฮนด์)
Singing hey, let’s party like we on vacation
(ซิงกิง เฮ , เล็ท พ๊าร์ที่ ไล๊ค วี ออน แฝคเค๊ชั่น)

I got my Solo Cup amplifier, playing all my jams
(ไอ ก็อท มาย โซ๊โล่ คัพ แอมพลิไฟเออะ , พเลนิ่ง ออล มาย แจม)
And my Walgreens beach chair working on my tan
(แอนด์ มาย Walgreens บีช แชร์ เวิคกิง ออน มาย แทน)
This like it’s Jamaica and I’m sipping on some Red Stripe
(ดิส ไล๊ค อิทซ เจไมกา แอนด์ แอม ซิพปิง ออน ซัม เร้ด ซทไรพ)
But I’m in Decatur, baby, crushing on that Busch light
(บั๊ท แอม อิน Decatur , เบ๊บี้ , ครัฌอิง ออน แดท Busch ไล๊ท)

Hey, let’s party like we on vacation
(เฮ , เล็ท พ๊าร์ที่ ไล๊ค วี ออน แฝคเค๊ชั่น)
Hey, let’s party like we on vacation
(เฮ , เล็ท พ๊าร์ที่ ไล๊ค วี ออน แฝคเค๊ชั่น)
[I got, I got, I got]
([ ไอ ก็อท , ไอ ก็อท , ไอ ก็อท ])
Toes up in the sand
(โท อั๊พ อิน เดอะ แซนด์)
Cold one in my hand
(โคลด์ วัน อิน มาย แฮนด์)
Toes up in the sand
(โท อั๊พ อิน เดอะ แซนด์)
Cold one in my hand
(โคลด์ วัน อิน มาย แฮนด์)
Singing hey, let’s party like we on vacation
(ซิงกิง เฮ , เล็ท พ๊าร์ที่ ไล๊ค วี ออน แฝคเค๊ชั่น)

Put a little liquor in my coconut water
(พุท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ลิ๊เคว่อร อิน มาย โค๊โคนัท ว๊อเท่อร)
Party all day like you at your alma mater
(พ๊าร์ที่ ออล เดย์ ไล๊ค ยู แอ็ท ยุร alma เมเทอะ)
Put a little liquor in my coconut water
(พุท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ลิ๊เคว่อร อิน มาย โค๊โคนัท ว๊อเท่อร)
Ice has started melting so I’ll take another swallow
(ไอ๊ซ์ แฮ็ส สท๊าร์ท เมลทิง โซ อิลล เท้ค อะน๊าเทร่อร์ สว๊อลโล่ว)

Singing hey, let’s party like we on vacation
(ซิงกิง เฮ , เล็ท พ๊าร์ที่ ไล๊ค วี ออน แฝคเค๊ชั่น)
Hey, let’s party like we on vacation
(เฮ , เล็ท พ๊าร์ที่ ไล๊ค วี ออน แฝคเค๊ชั่น)
You know I got my toes up in the sand
(ยู โนว์ ไอ ก็อท มาย โท อั๊พ อิน เดอะ แซนด์)
Cold one in my hand
(โคลด์ วัน อิน มาย แฮนด์)
Toes up in the sand
(โท อั๊พ อิน เดอะ แซนด์)
Cold one in my hand
(โคลด์ วัน อิน มาย แฮนด์)
Singing hey, let’s party like we on vacation
(ซิงกิง เฮ , เล็ท พ๊าร์ที่ ไล๊ค วี ออน แฝคเค๊ชั่น)

[Oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh]
([ โอ โอ โอ , โอ โอ โอ โอ ])
Party like I’m on vacation
(พ๊าร์ที่ ไล๊ค แอม ออน แฝคเค๊ชั่น)
[Oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh]
([ โอ โอ โอ , โอ โอ โอ โอ ])
Party like I’m on vacation
(พ๊าร์ที่ ไล๊ค แอม ออน แฝคเค๊ชั่น)
[Oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh]
([ โอ โอ โอ , โอ โอ โอ โอ ])
Party like I’m on vacation
(พ๊าร์ที่ ไล๊ค แอม ออน แฝคเค๊ชั่น)
[Oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh]
([ โอ โอ โอ , โอ โอ โอ โอ ])
I’m gonna rehydrate, while I dehydrate, you know
(แอม กอนนะ rehydrate , ไวล์ ไอ ดีไฮดเรท , ยู โนว์)

Singing hey, let’s party like we on vacation
(ซิงกิง เฮ , เล็ท พ๊าร์ที่ ไล๊ค วี ออน แฝคเค๊ชั่น)
Hey, let’s party like we on vacation
(เฮ , เล็ท พ๊าร์ที่ ไล๊ค วี ออน แฝคเค๊ชั่น)
I got my toes up in the sand
(ไอ ก็อท มาย โท อั๊พ อิน เดอะ แซนด์)
Cold one in my hand
(โคลด์ วัน อิน มาย แฮนด์)
Toes up in the sand
(โท อั๊พ อิน เดอะ แซนด์)
Cold one in my hand
(โคลด์ วัน อิน มาย แฮนด์)
Singing hey, let’s party like we on vacation
(ซิงกิง เฮ , เล็ท พ๊าร์ที่ ไล๊ค วี ออน แฝคเค๊ชั่น)

Sing it to me
(ซิง อิท ทู มี)
Hey, let’s party like we on vacation
(เฮ , เล็ท พ๊าร์ที่ ไล๊ค วี ออน แฝคเค๊ชั่น)
Hey, party like we on vacation
(เฮ , พ๊าร์ที่ ไล๊ค วี ออน แฝคเค๊ชั่น)
[Yeah dude, just party every time]
([ เย่ ดยูด , จั๊สท พ๊าร์ที่ เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Vacation คำอ่านไทย Thomas Rhett

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น