เนื้อเพลง T-Shirt คำอ่านไทย Thomas Rhett

Get off work and we meet down at our spot
( เก็ท ออฟฟ เวิ๊ร์ค แอนด์ วี มี๊ท เดาน แอ็ท เอ๊า สพอท)
We had a patio with a view of a parking lot
(วี แฮ็ด อะ พาทิโอ วิธ อะ ฝิว อ็อฝ อะ พาคกิ้ง ล็อท)
It was 2 for 1 and 4 for 2
(อิท วอส ทู ฟอร์ วัน แอนด์ โฟว ฟอร์ ทู)
had Christmas lights in the middle of June
(แฮ็ด ครีซมัซ ไล๊ท ซิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ จูน)
all hung up like I was on you
(ออล ฮัง อั๊พ ไล๊ค ไก วอส ออน ยู)

I said ” Hey hey baby do you wanna come over ”
(ไอ เซ็ด ” เฮ เฮ เบ๊บี้ ดู ยู วอนนา คัม โอ๊เฝ่อร “)
You say ” No way ” , then you move in closer
(ยู เซย์ ” โน เวย์ ” , เด็น ยู มู๊ฝ อิน โคลเซอร์)
Next thing I know you were wearing my
(เน๊กซท ทริง ไอ โนว์ ยู เวอ เวียริง มาย)

T-Shirt right there
(ที เชิ๊ร์ท ไร๊ท แดร์)
Your hair messed up like a Guns-N-Roses video
(ยุร แฮร์ เมส อั๊พ ไล๊ค เก กัน เอ็น โรส ฝีดอิโอ)
Ooh Ooh So Hot
(อู้ อู้ โซ ฮอท)
Still got it up in my head you were moving around in the TV light
(สทิลล ก็อท ดิธ อั๊พ อิน มาย เฮด ยู เวอ มูฝอิง อะราวนฺดฺ อิน เดอะ ทีวี ไล๊ท)
I ain’t ever seen anything like your dress my floor the way you wore, my T-Shirt
(ไอ เอน เอ๊เฝ่อร์ ซีน เอนอิธิง ไล๊ค ยุร เดรส มาย ฟลอร์ เดอะ เวย์ ยู โว , มาย ที เชิ๊ร์ท)

We were walking up the stairs with the neighbors saying keep it down [Keep it down man]
(วี เวอ วอคกิง อั๊พ เดอะ สแทร์ วิธ เดอะ เนเบอะ เซอิง คี๊พ อิท เดาน [ คี๊พ อิท เดาน แมน ])
But its hard to unlock the door when your making out
(บั๊ท อิทซ ฮาร์ด ทู อันลอค เดอะ ดอร์ เว็น ยุร เมคอิง เอ๊าท)
You’ve been saying that we’ve gotta quit doing this,
(ยู๊ฟ บีน เซอิง แดท หวีบ กอททะ ควิท ดูอิง ดิส ,)
So why you leaning in for one more kiss,
(โซ วาย ยู ลีนอิง อิน ฟอร์ วัน โม คิซ ,)
and pretty soon your sliding off what you’ve got on and slipping into my
(แอนด์ พริ๊ทที่ ซูน ยุร สลายดิง ออฟฟ ว๊อท ยู๊ฟ ก็อท ออน แอนด์ สลิพปิง อิ๊นทู มาย)

T-Shirt right there
(ที เชิ๊ร์ท ไร๊ท แดร์)
Your hair messed up like a Guns-N-Roses video
(ยุร แฮร์ เมส อั๊พ ไล๊ค เก กัน เอ็น โรส ฝีดอิโอ)
Ooh Ooh So Hot
(อู้ อู้ โซ ฮอท)
Still got it up in my head you were moving around in the TV light
(สทิลล ก็อท ดิธ อั๊พ อิน มาย เฮด ยู เวอ มูฝอิง อะราวนฺดฺ อิน เดอะ ทีวี ไล๊ท)
I ain’t ever seen anything like your dress my floor the way you wore, my T-Shirt
(ไอ เอน เอ๊เฝ่อร์ ซีน เอนอิธิง ไล๊ค ยุร เดรส มาย ฟลอร์ เดอะ เวย์ ยู โว , มาย ที เชิ๊ร์ท)

I said ” Hey hey baby do you wanna come over ”
(ไอ เซ็ด ” เฮ เฮ เบ๊บี้ ดู ยู วอนนา คัม โอ๊เฝ่อร “)
You say ” No way ” , then you move in closer
(ยู เซย์ ” โน เวย์ ” , เด็น ยู มู๊ฝ อิน โคลเซอร์)
Next thing I know you were wearing my
(เน๊กซท ทริง ไอ โนว์ ยู เวอ เวียริง มาย)
T-Shirt right there
(ที เชิ๊ร์ท ไร๊ท แดร์)
Your hair messed up like a Guns-N-Roses video
(ยุร แฮร์ เมส อั๊พ ไล๊ค เก กัน เอ็น โรส ฝีดอิโอ)
Ooh Ooh So Hot
(อู้ อู้ โซ ฮอท)
I can see you spinning around in my
(ไอ แคน ซี ยู สปินนิ่ง อะราวนฺดฺ อิน มาย)

T-Shirt right there
(ที เชิ๊ร์ท ไร๊ท แดร์)
Your hair messed up like a Guns-N-Roses video
(ยุร แฮร์ เมส อั๊พ ไล๊ค เก กัน เอ็น โรส ฝีดอิโอ)
Ooh Ooh So Hot
(อู้ อู้ โซ ฮอท)
Still got it up in my head you were moving around in the TV light
(สทิลล ก็อท ดิธ อั๊พ อิน มาย เฮด ยู เวอ มูฝอิง อะราวนฺดฺ อิน เดอะ ทีวี ไล๊ท)
I ain’t ever seen anything like your dress my floor the way you wore, my T-Shirt
(ไอ เอน เอ๊เฝ่อร์ ซีน เอนอิธิง ไล๊ค ยุร เดรส มาย ฟลอร์ เดอะ เวย์ ยู โว , มาย ที เชิ๊ร์ท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง T-Shirt คำอ่านไทย Thomas Rhett

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น