เนื้อเพลง High Enough to Carry You over คำอ่านไทย Chvrches

No more barricades, slowly diffusing
( โน โม แบรริเขด , ซโลลิ diffusings)
I’ll be leaving now, nobody’s losing
(อิลล บี ลีฝอิงส นาว , โนบอดี้ โรซิง)
If you could play a part, stay in resistance
(อิ๊ฟ ยู เคิด เพลย์ อะ พาร์ท , สเทย์ อิน ริสีซแท็นซ)
Every fault would fade into the distance
(เอ๊เฝอร์รี่ ฟอลท เวิด เฟด อิ๊นทู เดอะ ดิ๊สแท่นซํ)

Run if you like
(รัน อิ๊ฟ ยู ไล๊ค)
All of the things that you left behind
(ออล อ็อฝ เดอะ ทริง แดท ยู เล๊ฟท บีฮายน์)
Hold me down
(โฮลด์ มี เดาน)
You can’t deny and I can’t deny
(ยู แค็นท ดีนาย แอนด์ ดาย แค็นท ดีนาย)
Open your eyes
(โอ๊เพ่น ยุร อาย)
I’ll look away and you come around
(อิลล ลุ๊ค อะเวย์ แอนด์ ยู คัม อะราวนฺดฺ)
To build your words
(ทู บิ้ลดํ ยุร เวิร์ด)
High enough to carry you over
(ไฮฮ อีน๊าฟ ทู แค๊รรี่ ยู โอ๊เฝ่อร)

And I never would’ve given you up
(แอนด์ ดาย เน๊เฝ่อร์ วูดเด็ป กีฝเอ็น ยู อั๊พ)
[Never would’ve given you up, you up]
([ เน๊เฝ่อร์ วูดเด็ป กีฝเอ็น ยู อั๊พ , ยู อั๊พ ])
If you only hadn’t given me up
(อิ๊ฟ ยู โอ๊นลี่ แฮดอินท กีฝเอ็น มี อั๊พ)
[Only hadn’t given me up, me up]
([ โอ๊นลี่ แฮดอินท กีฝเอ็น มี อั๊พ , มี อั๊พ ])
Then I never would’ve given you up
(เด็น นาย เน๊เฝ่อร์ วูดเด็ป กีฝเอ็น ยู อั๊พ)
[Never would’ve given you up, you up]
([ เน๊เฝ่อร์ วูดเด็ป กีฝเอ็น ยู อั๊พ , ยู อั๊พ ])
If you only hadn’t given me up
(อิ๊ฟ ยู โอ๊นลี่ แฮดอินท กีฝเอ็น มี อั๊พ)
[Only hadn’t given me up, me up]
([ โอ๊นลี่ แฮดอินท กีฝเอ็น มี อั๊พ , มี อั๊พ ])

No more clarity, only confusion
(โน โม คแลริทิ , โอ๊นลี่ ค็อนฟยูฉัน)
Every focused thought, just an illusion
(เอ๊เฝอร์รี่ โฟ๊คัส ธอท , จั๊สท แอน อิลยูฌัน)
If I could see you now, if you would listen
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด ซี ยู นาว , อิ๊ฟ ยู เวิด ลิ๊สซึ่น)
Every fault would fade into the distance
(เอ๊เฝอร์รี่ ฟอลท เวิด เฟด อิ๊นทู เดอะ ดิ๊สแท่นซํ)

Run if you like
(รัน อิ๊ฟ ยู ไล๊ค)
All of the things that you left behind
(ออล อ็อฝ เดอะ ทริง แดท ยู เล๊ฟท บีฮายน์)
Hold me down
(โฮลด์ มี เดาน)
You can’t deny and I can’t deny
(ยู แค็นท ดีนาย แอนด์ ดาย แค็นท ดีนาย)
Open your eyes
(โอ๊เพ่น ยุร อาย)
I’ll look away and you come around
(อิลล ลุ๊ค อะเวย์ แอนด์ ยู คัม อะราวนฺดฺ)
To build your words
(ทู บิ้ลดํ ยุร เวิร์ด)
High enough to carry you over
(ไฮฮ อีน๊าฟ ทู แค๊รรี่ ยู โอ๊เฝ่อร)

And I never would’ve given you up
(แอนด์ ดาย เน๊เฝ่อร์ วูดเด็ป กีฝเอ็น ยู อั๊พ)
[Never would’ve given you up, you up]
([ เน๊เฝ่อร์ วูดเด็ป กีฝเอ็น ยู อั๊พ , ยู อั๊พ ])
If you only hadn’t given me up
(อิ๊ฟ ยู โอ๊นลี่ แฮดอินท กีฝเอ็น มี อั๊พ)
[Only hadn’t given me up, me up]
([ โอ๊นลี่ แฮดอินท กีฝเอ็น มี อั๊พ , มี อั๊พ ])
Then I never would’ve given you up
(เด็น นาย เน๊เฝ่อร์ วูดเด็ป กีฝเอ็น ยู อั๊พ)
[Never would’ve given you up, you up]
([ เน๊เฝ่อร์ วูดเด็ป กีฝเอ็น ยู อั๊พ , ยู อั๊พ ])
If you only hadn’t given me up
(อิ๊ฟ ยู โอ๊นลี่ แฮดอินท กีฝเอ็น มี อั๊พ)
[Only hadn’t given me up, me up]
([ โอ๊นลี่ แฮดอินท กีฝเอ็น มี อั๊พ , มี อั๊พ ])

And you are
(แอนด์ ยู อาร์)
If I only hadn’t given you up
(อิ๊ฟ ฟาย โอ๊นลี่ แฮดอินท กีฝเอ็น ยู อั๊พ)
If you only hadn’t given me up
(อิ๊ฟ ยู โอ๊นลี่ แฮดอินท กีฝเอ็น มี อั๊พ)
And you are
(แอนด์ ยู อาร์)
If I only hadn’t given you up
(อิ๊ฟ ฟาย โอ๊นลี่ แฮดอินท กีฝเอ็น ยู อั๊พ)
Losin’ my breath and leaving’ the rest
(ลูซิน มาย บรี๊ทฺรฺ แอนด์ ลีฝอิงส เดอะ เรสท)

Run if you like
(รัน อิ๊ฟ ยู ไล๊ค)
All of the things that you left behind
(ออล อ็อฝ เดอะ ทริง แดท ยู เล๊ฟท บีฮายน์)
Hold me down
(โฮลด์ มี เดาน)
You can’t deny and I can’t deny
(ยู แค็นท ดีนาย แอนด์ ดาย แค็นท ดีนาย)
Open your eyes
(โอ๊เพ่น ยุร อาย)
I’ll look away and you come around
(อิลล ลุ๊ค อะเวย์ แอนด์ ยู คัม อะราวนฺดฺ)
To build your words
(ทู บิ้ลดํ ยุร เวิร์ด)
High enough to carry you over
(ไฮฮ อีน๊าฟ ทู แค๊รรี่ ยู โอ๊เฝ่อร)

And I never would’ve given you up
(แอนด์ ดาย เน๊เฝ่อร์ วูดเด็ป กีฝเอ็น ยู อั๊พ)
[Never would’ve given you up, you up]
([ เน๊เฝ่อร์ วูดเด็ป กีฝเอ็น ยู อั๊พ , ยู อั๊พ ])
If you only hadn’t given me up
(อิ๊ฟ ยู โอ๊นลี่ แฮดอินท กีฝเอ็น มี อั๊พ)
[Only hadn’t given me up, me up]
([ โอ๊นลี่ แฮดอินท กีฝเอ็น มี อั๊พ , มี อั๊พ ])
Then I never would’ve given you up
(เด็น นาย เน๊เฝ่อร์ วูดเด็ป กีฝเอ็น ยู อั๊พ)
[Never would’ve given you up, you up]
([ เน๊เฝ่อร์ วูดเด็ป กีฝเอ็น ยู อั๊พ , ยู อั๊พ ])
If you only hadn’t given me up
(อิ๊ฟ ยู โอ๊นลี่ แฮดอินท กีฝเอ็น มี อั๊พ)
[Only hadn’t given me up, me up]
([ โอ๊นลี่ แฮดอินท กีฝเอ็น มี อั๊พ , มี อั๊พ ])

Then I never would’ve given you up
(เด็น นาย เน๊เฝ่อร์ วูดเด็ป กีฝเอ็น ยู อั๊พ)
[Never would’ve given you up, you up]
([ เน๊เฝ่อร์ วูดเด็ป กีฝเอ็น ยู อั๊พ , ยู อั๊พ ])
If you only hadn’t given me up
(อิ๊ฟ ยู โอ๊นลี่ แฮดอินท กีฝเอ็น มี อั๊พ)
[Only hadn’t given me up, me up]
([ โอ๊นลี่ แฮดอินท กีฝเอ็น มี อั๊พ , มี อั๊พ ])
Then I never would’ve given you up
(เด็น นาย เน๊เฝ่อร์ วูดเด็ป กีฝเอ็น ยู อั๊พ)
[Never would’ve given you up, you up]
([ เน๊เฝ่อร์ วูดเด็ป กีฝเอ็น ยู อั๊พ , ยู อั๊พ ])
If you only hadn’t given me up
(อิ๊ฟ ยู โอ๊นลี่ แฮดอินท กีฝเอ็น มี อั๊พ)
[Only hadn’t given me up]
([ โอ๊นลี่ แฮดอินท กีฝเอ็น มี อั๊พ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง High Enough to Carry You over คำอ่านไทย Chvrches

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น