เนื้อเพลง Empty Threat คำอ่านไทย Chvrches

Tore a line in the sun
( โท อะ ไลน์ อิน เดอะ ซัน)
Like there’s nothing to regret and nothing to prove
(ไล๊ค แดร์ นัธอิง ทู รีเกร๊ท แอนด์ นัธอิง ทู พรู๊ฝ)
Set my sights high enough
(เซ็ท มาย ไซ๊ท ไฮฮ อีน๊าฟ)
So I see the turning tides are parting for you
(โซ ไอ ซี เดอะ เทินนิง ไทด์ แซร์ พาทิง ฟอร์ ยู)

Taking back an empty threat
(เทคอิง แบ็ค แอน เอ๊มพที่ เทร๊ท)
More than you could ever know
(โม แฑ็น ยู เคิด เอ๊เฝ่อร์ โนว์)
Take it back with no regrets
(เท้ค อิท แบ็ค วิธ โน รีเกร๊ท)
I was better off when I was on your side
(ไอ วอส เบ๊ทเท่อร์ ออฟฟ เว็น นาย วอส ออน ยุร ไซด์)
And I was holding on
(แอนด์ ดาย วอส โฮลดิง ออน)

To try and not forget
(ทู ธราย แอนด์ น็อท ฟอร์เก๊ท)
Hoping that you’d never know
(โฮพปิง แดท ยูต เน๊เฝ่อร์ โนว์)
Take it back with no regrets
(เท้ค อิท แบ็ค วิธ โน รีเกร๊ท)
I was better off when I was on your side
(ไอ วอส เบ๊ทเท่อร์ ออฟฟ เว็น นาย วอส ออน ยุร ไซด์)
And I was holding on
(แอนด์ ดาย วอส โฮลดิง ออน)

No more times second guessed
(โน โม ไทม์ เซ๊คคั่น เกสส)
Like there’s nothing to forget and nothing to lose
(ไล๊ค แดร์ นัธอิง ทู ฟอร์เก๊ท แอนด์ นัธอิง ทู ลู้ส)
Hold my ground long enough
(โฮลด์ มาย กราวนด์ ลอง อีน๊าฟ)
Till I see the turning tides are coming from you
(ทิลล์ ไอ ซี เดอะ เทินนิง ไทด์ แซร์ คัมอิง ฟรอม ยู)

Taking back an empty threat
(เทคอิง แบ็ค แอน เอ๊มพที่ เทร๊ท)
More than you could ever know
(โม แฑ็น ยู เคิด เอ๊เฝ่อร์ โนว์)
Take it back with no regrets
(เท้ค อิท แบ็ค วิธ โน รีเกร๊ท)
I was better off when I was on your side
(ไอ วอส เบ๊ทเท่อร์ ออฟฟ เว็น นาย วอส ออน ยุร ไซด์)
And I was holding on
(แอนด์ ดาย วอส โฮลดิง ออน)

To try and not forget
(ทู ธราย แอนด์ น็อท ฟอร์เก๊ท)
Hoping that you’d never know
(โฮพปิง แดท ยูต เน๊เฝ่อร์ โนว์)
Take it back with no regrets
(เท้ค อิท แบ็ค วิธ โน รีเกร๊ท)
I was better off when I was on your side
(ไอ วอส เบ๊ทเท่อร์ ออฟฟ เว็น นาย วอส ออน ยุร ไซด์)

If we wanna stay here, can we see the waves?
(อิ๊ฟ วี วอนนา สเทย์ เฮียร , แคน วี ซี เดอะ เว๊ฝ)
They’re spilling over us, filling our insides
(เดรว สปีลลิง โอ๊เฝ่อร อัซ , ฟีลลิง เอ๊า อิ๊นไซด์)
In the rising water, in the rising tide
(อิน เดอะ ไรสอิง ว๊อเท่อร , อิน เดอะ ไรสอิง ไทด์)
They’re spilling over me, filling my insides
(เดรว สปีลลิง โอ๊เฝ่อร มี , ฟีลลิง มาย อิ๊นไซด์)
If we wanna stay here, can we see the waves?
(อิ๊ฟ วี วอนนา สเทย์ เฮียร , แคน วี ซี เดอะ เว๊ฝ)
They’re spilling over us, filling our insides
(เดรว สปีลลิง โอ๊เฝ่อร อัซ , ฟีลลิง เอ๊า อิ๊นไซด์)
In the rising water, in the rising tide
(อิน เดอะ ไรสอิง ว๊อเท่อร , อิน เดอะ ไรสอิง ไทด์)
We wait for the fall
(วี เว้ท ฟอร์ เดอะ ฟอลล์)
[I gotta tell you]
([ ไอ กอททะ เทลล ยู ])

Maybe the water’s high
(เมบี เดอะ ว๊อเท่อร ไฮฮ)
[I’ve gotta tell you]
([ แอฝ กอททะ เทลล ยู ])
But I can see the difference
(บั๊ท ไอ แคน ซี เดอะ ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์)
[I’ve gotta tell you]
([ แอฝ กอททะ เทลล ยู ])
Maybe the water’s high
(เมบี เดอะ ว๊อเท่อร ไฮฮ)
[I’ve gotta tell you]
([ แอฝ กอททะ เทลล ยู ])
But I can see the difference
(บั๊ท ไอ แคน ซี เดอะ ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์)
[I’ve gotta tell you]
([ แอฝ กอททะ เทลล ยู ])
Maybe the water’s high
(เมบี เดอะ ว๊อเท่อร ไฮฮ)
[I’ve gotta tell you]
([ แอฝ กอททะ เทลล ยู ])
But I can see the difference
(บั๊ท ไอ แคน ซี เดอะ ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์)
[I’ve gotta tell you]
([ แอฝ กอททะ เทลล ยู ])
Maybe the water’s high
(เมบี เดอะ ว๊อเท่อร ไฮฮ)
[I’ve gotta tell you]
([ แอฝ กอททะ เทลล ยู ])
But I know that this is different
(บั๊ท ไอ โนว์ แดท ดิส ซิส ดีฟเฟอะเร็นท)

Taking back an empty threat
(เทคอิง แบ็ค แอน เอ๊มพที่ เทร๊ท)
More than you could ever know
(โม แฑ็น ยู เคิด เอ๊เฝ่อร์ โนว์)
Take it back with no regrets
(เท้ค อิท แบ็ค วิธ โน รีเกร๊ท)
I was better off when I was on your side
(ไอ วอส เบ๊ทเท่อร์ ออฟฟ เว็น นาย วอส ออน ยุร ไซด์)
And I was holding on
(แอนด์ ดาย วอส โฮลดิง ออน)

To try and not forget
(ทู ธราย แอนด์ น็อท ฟอร์เก๊ท)
Hoping that you’d never know
(โฮพปิง แดท ยูต เน๊เฝ่อร์ โนว์)
Take it back with no regrets
(เท้ค อิท แบ็ค วิธ โน รีเกร๊ท)
I was better off when I was on your side
(ไอ วอส เบ๊ทเท่อร์ ออฟฟ เว็น นาย วอส ออน ยุร ไซด์)
And I was holding on
(แอนด์ ดาย วอส โฮลดิง ออน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Empty Threat คำอ่านไทย Chvrches

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น