เนื้อเพลง Playing Dead คำอ่านไทย Chvrches

No more excuses and no more playing dead
( โน โม เอ็กซคิ้วส แซน โน โม พเลนิ่ง เด้ด)
There are no silver linings in anything you said
(แดร์ อาร์ โน ซิ๊ลเฝ่อร ไลนอิง ซิน เอนอิธิง ยู เซ็ด)
If you keep on denying and I could stay away
(อิ๊ฟ ยู คี๊พ ออน ดีนายลิง แอนด์ ดาย เคิด สเทย์ อะเวย์)
We could hold up our hands, say we don’t want it, we don’t need it
(วี เคิด โฮลด์ อั๊พ เอ๊า แฮนด์ , เซย์ วี ด้อนท์ ว้อนท ดิธ , วี ด้อนท์ นี๊ด ดิท)

If I give more than enough ground, will you claim it?
(อิ๊ฟ ฟาย กี๊ฝ โม แฑ็น อีน๊าฟ กราวนด์ , วิล ยู เคลม อิท)
I will take it all in one breath and hold it down
(ไอ วิล เท้ค อิท ดอร์ อิน วัน บรี๊ทฺรฺ แอนด์ โฮลด์ ดิท เดาน)
And if I try to pretend that I don’t hear it
(แอนด์ อิ๊ฟ ฟาย ธราย ทู พรีเท็นด์ แดท ไอ ด้อนท์ เฮียร อิท)
You can tell me to move and I won’t go
(ยู แคน เทลล มี ทู มู๊ฝ แอนด์ ดาย ว็อนท โก)
You can tell me to try and I won’t go
(ยู แคน เทลล มี ทู ธราย แอนด์ ดาย ว็อนท โก)

If I give more than enough ground, will you leave it?
(อิ๊ฟ ฟาย กี๊ฝ โม แฑ็น อีน๊าฟ กราวนด์ , วิล ยู ลี๊ฝ อิท)
I will take it all in one breath and hold it down
(ไอ วิล เท้ค อิท ดอร์ อิน วัน บรี๊ทฺรฺ แอนด์ โฮลด์ ดิท เดาน)
And if I try to pretend that I don’t see it
(แอนด์ อิ๊ฟ ฟาย ธราย ทู พรีเท็นด์ แดท ไอ ด้อนท์ ซี อิท)
You can tell me to move and I won’t go
(ยู แคน เทลล มี ทู มู๊ฝ แอนด์ ดาย ว็อนท โก)
You can tell me to try and I won’t go
(ยู แคน เทลล มี ทู ธราย แอนด์ ดาย ว็อนท โก)

No more distractions and no more staying still
(โน โม ดิซทแรคฌัน แซน โน โม สเตย์ยิ่ง สทิลล)
I am chasing the skyline much more than you ever will
(ไอ แอ็ม เชซิง เดอะ สกายไลน์ มัช โม แฑ็น ยู เอ๊เฝ่อร์ วิล)
You can keep to your story and I could stick to mine
(ยู แคน คี๊พ ทู ยุร สท๊อรี่ แอนด์ ดาย เคิด สทิ๊ค ทู ไมน์)
We could hold up our hands, say we don’t want it, we don’t need it
(วี เคิด โฮลด์ อั๊พ เอ๊า แฮนด์ , เซย์ วี ด้อนท์ ว้อนท ดิธ , วี ด้อนท์ นี๊ด ดิท)

If I give more than enough ground, will you claim it?
(อิ๊ฟ ฟาย กี๊ฝ โม แฑ็น อีน๊าฟ กราวนด์ , วิล ยู เคลม อิท)
I will take it all in one breath and hold it down
(ไอ วิล เท้ค อิท ดอร์ อิน วัน บรี๊ทฺรฺ แอนด์ โฮลด์ ดิท เดาน)
And if I try to pretend that I don’t hear it
(แอนด์ อิ๊ฟ ฟาย ธราย ทู พรีเท็นด์ แดท ไอ ด้อนท์ เฮียร อิท)
You can tell me to move and I won’t go
(ยู แคน เทลล มี ทู มู๊ฝ แอนด์ ดาย ว็อนท โก)
You can tell me to try and I won’t go
(ยู แคน เทลล มี ทู ธราย แอนด์ ดาย ว็อนท โก)

If I give more than enough ground, will you leave it?
(อิ๊ฟ ฟาย กี๊ฝ โม แฑ็น อีน๊าฟ กราวนด์ , วิล ยู ลี๊ฝ อิท)
I will take it all in one breath and hold it down
(ไอ วิล เท้ค อิท ดอร์ อิน วัน บรี๊ทฺรฺ แอนด์ โฮลด์ ดิท เดาน)
And if I try to pretend that I don’t see it
(แอนด์ อิ๊ฟ ฟาย ธราย ทู พรีเท็นด์ แดท ไอ ด้อนท์ ซี อิท)
You can tell me to move and I won’t go
(ยู แคน เทลล มี ทู มู๊ฝ แอนด์ ดาย ว็อนท โก)
You can tell me to try and I won’t go
(ยู แคน เทลล มี ทู ธราย แอนด์ ดาย ว็อนท โก)

[Go-go-go-down-go-go…]
([ โก โก โก เดาน โก โก ])
[Go-go-go-down-go-go…]
([ โก โก โก เดาน โก โก ])
[Go-go-go-down-go-go…]
([ โก โก โก เดาน โก โก ])
[Go-go-go-down-go-go…]
([ โก โก โก เดาน โก โก ])

If I give more than enough ground, will you claim it?
(อิ๊ฟ ฟาย กี๊ฝ โม แฑ็น อีน๊าฟ กราวนด์ , วิล ยู เคลม อิท)
I will take it all in one breath and hold it down
(ไอ วิล เท้ค อิท ดอร์ อิน วัน บรี๊ทฺรฺ แอนด์ โฮลด์ ดิท เดาน)
And if I try to pretend that I don’t hear it
(แอนด์ อิ๊ฟ ฟาย ธราย ทู พรีเท็นด์ แดท ไอ ด้อนท์ เฮียร อิท)
You can tell me to move and I won’t go
(ยู แคน เทลล มี ทู มู๊ฝ แอนด์ ดาย ว็อนท โก)
You can tell me to try and I won’t go
(ยู แคน เทลล มี ทู ธราย แอนด์ ดาย ว็อนท โก)

If I give more than enough ground, will you leave it?
(อิ๊ฟ ฟาย กี๊ฝ โม แฑ็น อีน๊าฟ กราวนด์ , วิล ยู ลี๊ฝ อิท)
I will take it all in one breath and hold it down
(ไอ วิล เท้ค อิท ดอร์ อิน วัน บรี๊ทฺรฺ แอนด์ โฮลด์ ดิท เดาน)
And if I try to pretend that I don’t see it
(แอนด์ อิ๊ฟ ฟาย ธราย ทู พรีเท็นด์ แดท ไอ ด้อนท์ ซี อิท)
You can tell me to move and I won’t go
(ยู แคน เทลล มี ทู มู๊ฝ แอนด์ ดาย ว็อนท โก)
You can tell me to try and I won’t go
(ยู แคน เทลล มี ทู ธราย แอนด์ ดาย ว็อนท โก)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Playing Dead คำอ่านไทย Chvrches

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น