เนื้อเพลง Bury It คำอ่านไทย Chvrches

Cover up, cover up, cover up that you’re ruthless
( โค๊ฝเฝ่อร์ อั๊พ , โค๊ฝเฝ่อร์ อั๊พ , โค๊ฝเฝ่อร์ อั๊พ แดท ยัวร์ รูธเลสส)
Nobody, nobody, nobody’s ever gonna notice
(โนบอดี้ , โนบอดี้ , โนบอดี้ เอ๊เฝ่อร์ กอนนะ โน๊ทิซ)
And I am catchin’ up and I am seein’ red
(แอนด์ ดาย แอ็ม แคซชิน อั๊พ แอนด์ ดาย แอ็ม ซีอิน เร้ด)
How about I prove I’m right and raise it overhead?
(ฮาว อะเบ๊าท ไอ พรู๊ฝ แอม ไร๊ท แอนด์ เร้ส อิท โอ๊เฝ่อร์เฮ้ด)

I never promised you anything I couldn’t do
(ไอ เน๊เฝ่อร์ พรอมอิซ ยู เอนอิธิง ไอ คูดซึ่น ดู)
We tried to bury it and rise above, bury it and rise above
(วี ทไร ทู เบ๊อรี่ อิท แอนด์ ไร๊ส อะโบ๊ฝ , เบ๊อรี่ อิท แอนด์ ไร๊ส อะโบ๊ฝ)
You, you, you never promised me you were seeing differently
(ยู , ยู , ยู เน๊เฝ่อร์ พรอมอิซ มี ยู เวอ ซีอิง ดีฟเฟอะเร็นทลิ)
Bury it and rise above, bury it and rise above
(เบ๊อรี่ อิท แอนด์ ไร๊ส อะโบ๊ฝ , เบ๊อรี่ อิท แอนด์ ไร๊ส อะโบ๊ฝ)

You, you
(ยู , ยู)
You bury it, bury it, bury it and rise above
(ยู เบ๊อรี่ อิท , เบ๊อรี่ อิท , เบ๊อรี่ อิท แอนด์ ไร๊ส อะโบ๊ฝ)
You bury it, bury it, bury it and rise above
(ยู เบ๊อรี่ อิท , เบ๊อรี่ อิท , เบ๊อรี่ อิท แอนด์ ไร๊ส อะโบ๊ฝ)

Reaching, reaching for, reaching for my resistance
(รีชชิง , รีชชิง ฟอร์ , รีชชิง ฟอร์ มาย ริสีซแท็นซ)
Nobody, nobody, nobody sees it at a distance
(โนบอดี้ , โนบอดี้ , โนบอดี้ ซี ซิท แอ็ท ดา ดิ๊สแท่นซํ)
And I am catchin’ up and I am seein’ red
(แอนด์ ดาย แอ็ม แคซชิน อั๊พ แอนด์ ดาย แอ็ม ซีอิน เร้ด)
How about I throw my way and raise it overhead?
(ฮาว อะเบ๊าท ไอ โธรว์ มาย เวย์ แอนด์ เร้ส อิท โอ๊เฝ่อร์เฮ้ด)

I never promised you anything I couldn’t do
(ไอ เน๊เฝ่อร์ พรอมอิซ ยู เอนอิธิง ไอ คูดซึ่น ดู)
We tried to bury it and rise above, bury it and rise above
(วี ทไร ทู เบ๊อรี่ อิท แอนด์ ไร๊ส อะโบ๊ฝ , เบ๊อรี่ อิท แอนด์ ไร๊ส อะโบ๊ฝ)
You, you, you never promised me you were seeing differently
(ยู , ยู , ยู เน๊เฝ่อร์ พรอมอิซ มี ยู เวอ ซีอิง ดีฟเฟอะเร็นทลิ)
Bury it and rise above, bury it and rise above
(เบ๊อรี่ อิท แอนด์ ไร๊ส อะโบ๊ฝ , เบ๊อรี่ อิท แอนด์ ไร๊ส อะโบ๊ฝ)

You, you
(ยู , ยู)
You bury it, bury it, bury it and rise above
(ยู เบ๊อรี่ อิท , เบ๊อรี่ อิท , เบ๊อรี่ อิท แอนด์ ไร๊ส อะโบ๊ฝ)
You bury it, bury it, bury it and rise above
(ยู เบ๊อรี่ อิท , เบ๊อรี่ อิท , เบ๊อรี่ อิท แอนด์ ไร๊ส อะโบ๊ฝ)
You bury it, bury it, bury it and rise above
(ยู เบ๊อรี่ อิท , เบ๊อรี่ อิท , เบ๊อรี่ อิท แอนด์ ไร๊ส อะโบ๊ฝ)
You bury it, bury it, bury it and rise above
(ยู เบ๊อรี่ อิท , เบ๊อรี่ อิท , เบ๊อรี่ อิท แอนด์ ไร๊ส อะโบ๊ฝ)

I never promised you anything I couldn’t do
(ไอ เน๊เฝ่อร์ พรอมอิซ ยู เอนอิธิง ไอ คูดซึ่น ดู)
We tried to bury it and rise above, bury it and rise above
(วี ทไร ทู เบ๊อรี่ อิท แอนด์ ไร๊ส อะโบ๊ฝ , เบ๊อรี่ อิท แอนด์ ไร๊ส อะโบ๊ฝ)
You, you, you never promised me you were seeing differently
(ยู , ยู , ยู เน๊เฝ่อร์ พรอมอิซ มี ยู เวอ ซีอิง ดีฟเฟอะเร็นทลิ)
Bury it and rise above, bury it and rise above
(เบ๊อรี่ อิท แอนด์ ไร๊ส อะโบ๊ฝ , เบ๊อรี่ อิท แอนด์ ไร๊ส อะโบ๊ฝ)

You, you
(ยู , ยู)
You bury it, bury it, bury it and rise above
(ยู เบ๊อรี่ อิท , เบ๊อรี่ อิท , เบ๊อรี่ อิท แอนด์ ไร๊ส อะโบ๊ฝ)
You bury it, bury it, bury it and rise above
(ยู เบ๊อรี่ อิท , เบ๊อรี่ อิท , เบ๊อรี่ อิท แอนด์ ไร๊ส อะโบ๊ฝ)
You bury it, bury it, bury it and rise above
(ยู เบ๊อรี่ อิท , เบ๊อรี่ อิท , เบ๊อรี่ อิท แอนด์ ไร๊ส อะโบ๊ฝ)
You bury it, bury it, bury it and rise above
(ยู เบ๊อรี่ อิท , เบ๊อรี่ อิท , เบ๊อรี่ อิท แอนด์ ไร๊ส อะโบ๊ฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bury It คำอ่านไทย Chvrches

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น