เนื้อเพลง Follow You คำอ่านไทย Chvrches

Take your time watching over you
( เท้ค ยุร ไทม์ วัทชิง โอ๊เฝ่อร ยู)
Waiting for a load I will take for you
(เวททิง ฟอร์ รา โหลด ดาย วิล เท้ค ฟอร์ ยู)
Step by step I will shadow you
(สเท็พ บาย สเท็พ ไอ วิล แฌดโอ ยู)
You can hold your own, I will only do
(ยู แคน โฮลด์ ยุร โอว์น , ไอ วิล โอ๊นลี่ ดู)

In your name I will cover you
(อิน ยุร เนม ไอ วิล โค๊ฝเฝ่อร์ ยู)
Waiting for the blame I will take for you
(เวททิง ฟอร์ เดอะ เบลม ไอ วิล เท้ค ฟอร์ ยู)
All I need is to carry you
(ออล ไอ นี๊ด อีส ทู แค๊รรี่ ยู)
You can hold your own, I will hold it too
(ยู แคน โฮลด์ ยุร โอว์น , ไอ วิล โฮลด์ ดิท ทู)

Only want what you know you need
(โอ๊นลี่ ว้อนท ว๊อท ยู โนว์ ยู นี๊ด)
I will come to you and know what you’re asking for
(ไอ วิล คัม ทู ยู แอนด์ โนว์ ว๊อท ยัวร์ อาคกิ้ง ฟอร์)
You want what you know you need
(ยู ว้อนท ว๊อท ยู โนว์ ยู นี๊ด)
I begin to see
(ไอ บีกิน ทู ซี)
I will come to you and follow you through the dark
(ไอ วิล คัม ทู ยู แอนด์ ฟ๊อลโล่ว ยู ทรู เดอะ ด๊าร์ค)

Changing mind, like you always do
(เช้งจิ้นส ไมนด์ , ไล๊ค ยู ออลเว ดู)
Waiting for the blow I will take for you
(เวททิง ฟอร์ เดอะ โบลว์ ไอ วิล เท้ค ฟอร์ ยู)
Blinding lights washing over you
(บลายดิง ไล๊ท ว็อฌนิ่ง โอ๊เฝ่อร ยู)
You can hold your own and I will hold it too
(ยู แคน โฮลด์ ยุร โอว์น แอนด์ ดาย วิล โฮลด์ ดิท ทู)

Only want what you know you need
(โอ๊นลี่ ว้อนท ว๊อท ยู โนว์ ยู นี๊ด)
I begin to see
(ไอ บีกิน ทู ซี)
I will come to you and know what you’re asking for
(ไอ วิล คัม ทู ยู แอนด์ โนว์ ว๊อท ยัวร์ อาคกิ้ง ฟอร์)
You want what you know you need
(ยู ว้อนท ว๊อท ยู โนว์ ยู นี๊ด)
I begin to see
(ไอ บีกิน ทู ซี)
I will come to you and follow you through the dark
(ไอ วิล คัม ทู ยู แอนด์ ฟ๊อลโล่ว ยู ทรู เดอะ ด๊าร์ค)

You want what you know you need
(ยู ว้อนท ว๊อท ยู โนว์ ยู นี๊ด)
I begin to see
(ไอ บีกิน ทู ซี)
I will come to you and know what you’re asking for
(ไอ วิล คัม ทู ยู แอนด์ โนว์ ว๊อท ยัวร์ อาคกิ้ง ฟอร์)
You want what you know you need
(ยู ว้อนท ว๊อท ยู โนว์ ยู นี๊ด)
I begin to see
(ไอ บีกิน ทู ซี)
I will come to you and follow you through the dark
(ไอ วิล คัม ทู ยู แอนด์ ฟ๊อลโล่ว ยู ทรู เดอะ ด๊าร์ค)

See the dark
(ซี เดอะ ด๊าร์ค)
See the dark
(ซี เดอะ ด๊าร์ค)
See the dark
(ซี เดอะ ด๊าร์ค)
See the dark
(ซี เดอะ ด๊าร์ค)
See the dark
(ซี เดอะ ด๊าร์ค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Follow You คำอ่านไทย Chvrches

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น