เนื้อเพลง Bow Down คำอ่านไทย Chvrches

Hoping for the pin to drop
( โฮพปิง ฟอร์ เดอะ พิน ทู ดรอพ)
Cause I can’t hold it all
(ค๊อส ไอ แค็นท โฮลด์ ดิท ออล)
Trying to correct the wrongs
(ทไรอิง ทู คอรเร็คทํ เดอะ รอง)
Say when, say when
(เซย์ เว็น , เซย์ เว็น)
Better luck now that you’re on your own
(เบ๊ทเท่อร์ ลัค นาว แดท ยัวร์ ออน ยุร โอว์น)
So don’t just lie there
(โซ ด้อนท์ จั๊สท ไล แดร์)
Hoping for the pin to drop
(โฮพปิง ฟอร์ เดอะ พิน ทู ดรอพ)
Say when, say when
(เซย์ เว็น , เซย์ เว็น)

Keep counting all the fresh starts we’ve had
(คี๊พ เค๊าติง ออล เดอะ เฟรช สท๊าร์ท หวีบ แฮ็ด)
I’ll raise another white flag so that
(อิลล เร้ส อะน๊าเทร่อร์ ไว๊ท แฟล๊ก โซ แดท)
We keep counting all the fresh starts we’ve had
(วี คี๊พ เค๊าติง ออล เดอะ เฟรช สท๊าร์ท หวีบ แฮ็ด)
I’ll fly another white flag over us
(อิลล ฟลาย อะน๊าเทร่อร์ ไว๊ท แฟล๊ก โอ๊เฝ่อร อัซ)

No time to bow down, no time to kill
(โน ไทม์ ทู บาว เดาน , โน ไทม์ ทู คิลล์)
No justifying, staying down in silence
(โน justifyings , สเตย์ยิ่ง เดาน อิน ไซเล็นซ)
No time to bow down, no time to kill
(โน ไทม์ ทู บาว เดาน , โน ไทม์ ทู คิลล์)
We stay between the white lines
(วี สเทย์ บีทะวีน เดอะ ไว๊ท ไลน์)
[x2]
([ x2 ])

Hoping for a stroke of luck
(โฮพปิง ฟอร์ รา ซโตรก อ็อฝ ลัค)
But one you’re counting on
(บั๊ท วัน ยัวร์ เค๊าติง ออน)
Trying to deflect a wave
(ทไรอิง ทู ดิฟเลคท ดา เว๊ฝ)
Say when, say when
(เซย์ เว็น , เซย์ เว็น)
What do you have and what do you want
(ว๊อท ดู ยู แฮ็ฝ แอนด์ ว๊อท ดู ยู ว้อนท)
Are you still stuck here
(อาร์ ยู สทิลล ซทัค เฮียร)
Hoping for a stroke of luck?
(โฮพปิง ฟอร์ รา ซโตรก อ็อฝ ลัค)
Say when, say when
(เซย์ เว็น , เซย์ เว็น)

Keep counting all the fresh starts we’ve had
(คี๊พ เค๊าติง ออล เดอะ เฟรช สท๊าร์ท หวีบ แฮ็ด)
I’ll raise another white flag so that
(อิลล เร้ส อะน๊าเทร่อร์ ไว๊ท แฟล๊ก โซ แดท)
We keep counting all the fresh starts we’ve had
(วี คี๊พ เค๊าติง ออล เดอะ เฟรช สท๊าร์ท หวีบ แฮ็ด)
I’ll fly another white flag over us
(อิลล ฟลาย อะน๊าเทร่อร์ ไว๊ท แฟล๊ก โอ๊เฝ่อร อัซ)

No time to bow down, no time to kill
(โน ไทม์ ทู บาว เดาน , โน ไทม์ ทู คิลล์)
No justifying, staying down in silence
(โน justifyings , สเตย์ยิ่ง เดาน อิน ไซเล็นซ)
No time to bow down, no time to kill
(โน ไทม์ ทู บาว เดาน , โน ไทม์ ทู คิลล์)
We stay between the white lines
(วี สเทย์ บีทะวีน เดอะ ไว๊ท ไลน์)
[x2]
([ x2 ])

Changing focus
(เช้งจิ้นส โฟ๊คัส)
Stay in silence
(สเทย์ อิน ไซเล็นซ)
Changing focus
(เช้งจิ้นส โฟ๊คัส)
Stay in silence
(สเทย์ อิน ไซเล็นซ)
[Changing focus]
([ เช้งจิ้นส โฟ๊คัส ])
No time to bow down, no time to kill
(โน ไทม์ ทู บาว เดาน , โน ไทม์ ทู คิลล์)
[Stay in silence]
([ สเทย์ อิน ไซเล็นซ ])
No justifying, staying down in silence
(โน justifyings , สเตย์ยิ่ง เดาน อิน ไซเล็นซ)
[Changing focus]
([ เช้งจิ้นส โฟ๊คัส ])
No time to bow down, no time to kill
(โน ไทม์ ทู บาว เดาน , โน ไทม์ ทู คิลล์)
[Stay in silence]
([ สเทย์ อิน ไซเล็นซ ])
We stay between the white lines
(วี สเทย์ บีทะวีน เดอะ ไว๊ท ไลน์)

No time to bow down, no time to kill
(โน ไทม์ ทู บาว เดาน , โน ไทม์ ทู คิลล์)
No justifying, staying down in silence
(โน justifyings , สเตย์ยิ่ง เดาน อิน ไซเล็นซ)
No time to bow down, no time to kill
(โน ไทม์ ทู บาว เดาน , โน ไทม์ ทู คิลล์)
We stay between the white lines
(วี สเทย์ บีทะวีน เดอะ ไว๊ท ไลน์)
[x2]
([ x2 ])

The white lines
(เดอะ ไว๊ท ไลน์)
Between the white lines
(บีทะวีน เดอะ ไว๊ท ไลน์)
White lines
(ไว๊ท ไลน์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bow Down คำอ่านไทย Chvrches

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น