เนื้อเพลง Put up Your Hands คำอ่านไทย AlunaGeorge

Put up your hands, hands, hands, hands
( พุท อั๊พ ยุร แฮนด์ , แฮนด์ , แฮนด์ , แฮนด์)
Put up your hands, hands, hands, hands
(พุท อั๊พ ยุร แฮนด์ , แฮนด์ , แฮนด์ , แฮนด์)

I got a million emails in the box
(ไอ ก็อท ดา มิ๊ลเลี่ยน อีเมล์ ซิน เดอะ บ๊อกซฺ)
Unread, from you
(อันเร๊ดทฺ , ฟรอม ยู)
What you’re trying to do?
(ว๊อท ยัวร์ ทไรอิง ทู ดู)
I gotta say, the ship sailed
(ไอ กอททะ เซย์ , เดอะ ชิพ เซล)
But you got your head confused
(บั๊ท ยู ก็อท ยุร เฮด คอนฟิ้วส)
What you’re trying to prove?
(ว๊อท ยัวร์ ทไรอิง ทู พรู๊ฝ)
Work it out, work it out
(เวิ๊ร์ค อิท เอ๊าท , เวิ๊ร์ค อิท เอ๊าท)
You won’t get nothing from me
(ยู ว็อนท เก็ท นัธอิง ฟรอม มี)
Baby don’t you see?
(เบ๊บี้ ด้อนท์ ยู ซี)
I’m now, what you know, what you know
(แอม นาว , ว๊อท ยู โนว์ , ว๊อท ยู โนว์)
There’s no way in coming back
(แดร์ โน เวย์ อิน คัมอิง แบ็ค)
Baby don’t look back, to me
(เบ๊บี้ ด้อนท์ ลุ๊ค แบ็ค , ทู มี)

Why don’t you save yourself,
(วาย ด้อนท์ ยู เซฝ ยุรเซลฟ ,)
From all this trouble
(ฟรอม ออล ดิส ทรั๊บเบิ้ล)
And just put up your hands, hands, hands, hands
(แอนด์ จั๊สท พุท อั๊พ ยุร แฮนด์ , แฮนด์ , แฮนด์ , แฮนด์)
Put up your hands, hands, hands, hands
(พุท อั๊พ ยุร แฮนด์ , แฮนด์ , แฮนด์ , แฮนด์)
Put up your hands, hands, hands, hands
(พุท อั๊พ ยุร แฮนด์ , แฮนด์ , แฮนด์ , แฮนด์)
So just put up your hands, hands, hands, hands
(โซ จั๊สท พุท อั๊พ ยุร แฮนด์ , แฮนด์ , แฮนด์ , แฮนด์)
Why don’t you save yourself,
(วาย ด้อนท์ ยู เซฝ ยุรเซลฟ ,)
From all this trouble
(ฟรอม ออล ดิส ทรั๊บเบิ้ล)
And just put up your hands, hands, hands, hands
(แอนด์ จั๊สท พุท อั๊พ ยุร แฮนด์ , แฮนด์ , แฮนด์ , แฮนด์)
Put up your hands, hands, hands, hands
(พุท อั๊พ ยุร แฮนด์ , แฮนด์ , แฮนด์ , แฮนด์)
Put up your hands, hands, hands, hands
(พุท อั๊พ ยุร แฮนด์ , แฮนด์ , แฮนด์ , แฮนด์)
So just put up your hands, hands, hands, hands
(โซ จั๊สท พุท อั๊พ ยุร แฮนด์ , แฮนด์ , แฮนด์ , แฮนด์)
Put up your hands, hands, hands, hands
(พุท อั๊พ ยุร แฮนด์ , แฮนด์ , แฮนด์ , แฮนด์)
Put up your hands, hands, hands, hands
(พุท อั๊พ ยุร แฮนด์ , แฮนด์ , แฮนด์ , แฮนด์)
So just put up your hands
(โซ จั๊สท พุท อั๊พ ยุร แฮนด์)

I get a lot of friends say, they got bad messages waiting
(ไอ เก็ท ดา ล็อท อ็อฝ เฟรน เซย์ , เด ก็อท แบ้ด เม๊สเสจ เวททิง)
From you
(ฟรอม ยู)
What am I supposed to do
(ว๊อท แอ็ม ไอ ซั๊พโพ้ส ทู ดู)
I gotta say you’re desperate
(ไอ กอททะ เซย์ ยัวร์ เด๊สเพอเหรท)
I don’t like your self-abuse
(ไอ ด้อนท์ ไล๊ค ยุร เซลฟ์ อะบิ๊วส)
Have you blown a fuse
(แฮ็ฝ ยู บโลน อะ ฟยูส)
Work it out, work it out
(เวิ๊ร์ค อิท เอ๊าท , เวิ๊ร์ค อิท เอ๊าท)
You won’t get nothing from me
(ยู ว็อนท เก็ท นัธอิง ฟรอม มี)
Baby don’t you see?
(เบ๊บี้ ด้อนท์ ยู ซี)
I’m now, what you know, what you know
(แอม นาว , ว๊อท ยู โนว์ , ว๊อท ยู โนว์)
There’s no way in coming back
(แดร์ โน เวย์ อิน คัมอิง แบ็ค)

Baby don’t look back, to me
(เบ๊บี้ ด้อนท์ ลุ๊ค แบ็ค , ทู มี)

Why don’t you save yourself,
(วาย ด้อนท์ ยู เซฝ ยุรเซลฟ ,)
From all this trouble
(ฟรอม ออล ดิส ทรั๊บเบิ้ล)
And just put up your hands, hands, hands, hands
(แอนด์ จั๊สท พุท อั๊พ ยุร แฮนด์ , แฮนด์ , แฮนด์ , แฮนด์)
Put up your hands, hands, hands, hands
(พุท อั๊พ ยุร แฮนด์ , แฮนด์ , แฮนด์ , แฮนด์)
Put up your hands, hands, hands, hands
(พุท อั๊พ ยุร แฮนด์ , แฮนด์ , แฮนด์ , แฮนด์)
So just put up your hands, hands, hands, hands
(โซ จั๊สท พุท อั๊พ ยุร แฮนด์ , แฮนด์ , แฮนด์ , แฮนด์)
Why don’t you save yourself,
(วาย ด้อนท์ ยู เซฝ ยุรเซลฟ ,)
From all this trouble
(ฟรอม ออล ดิส ทรั๊บเบิ้ล)
And just put up your hands, hands, hands, hands
(แอนด์ จั๊สท พุท อั๊พ ยุร แฮนด์ , แฮนด์ , แฮนด์ , แฮนด์)
Put up your hands, hands, hands, hands
(พุท อั๊พ ยุร แฮนด์ , แฮนด์ , แฮนด์ , แฮนด์)
Put up your hands, hands, hands, hands
(พุท อั๊พ ยุร แฮนด์ , แฮนด์ , แฮนด์ , แฮนด์)
So just put up your hands, hands, hands, hands
(โซ จั๊สท พุท อั๊พ ยุร แฮนด์ , แฮนด์ , แฮนด์ , แฮนด์)
Put up your hands, hands, hands, hands
(พุท อั๊พ ยุร แฮนด์ , แฮนด์ , แฮนด์ , แฮนด์)
Put up your hands, hands, hands, hands
(พุท อั๊พ ยุร แฮนด์ , แฮนด์ , แฮนด์ , แฮนด์)
So just put up your hands
(โซ จั๊สท พุท อั๊พ ยุร แฮนด์)
Cause I think you lost the fight
(ค๊อส ไอ ทริ๊งค ยู ล็อซท เดอะ ไฟ้ท)
No need to take a stand, just put up your hands
(โน นี๊ด ทู เท้ค เก สแทนด์ , จั๊สท พุท อั๊พ ยุร แฮนด์)
So baby even if you’re right
(โซ เบ๊บี้ อี๊เฝ่น อิ๊ฟ ยัวร์ ไร๊ท)
You’re still sinking in the quick sands
(ยัวร์ สทิลล ซีงคิง อิน เดอะ ควิค แซนด์)
So just put up your hands
(โซ จั๊สท พุท อั๊พ ยุร แฮนด์)

Why don’t you save yourself,
(วาย ด้อนท์ ยู เซฝ ยุรเซลฟ ,)
From all this trouble
(ฟรอม ออล ดิส ทรั๊บเบิ้ล)
And just put up your hands, hands, hands, hands
(แอนด์ จั๊สท พุท อั๊พ ยุร แฮนด์ , แฮนด์ , แฮนด์ , แฮนด์)
Put up your hands, hands, hands, hands
(พุท อั๊พ ยุร แฮนด์ , แฮนด์ , แฮนด์ , แฮนด์)
Put up your hands, hands, hands, hands
(พุท อั๊พ ยุร แฮนด์ , แฮนด์ , แฮนด์ , แฮนด์)
So just put up your hands, hands, hands, hands
(โซ จั๊สท พุท อั๊พ ยุร แฮนด์ , แฮนด์ , แฮนด์ , แฮนด์)
Why don’t you save yourself,
(วาย ด้อนท์ ยู เซฝ ยุรเซลฟ ,)
From all this trouble
(ฟรอม ออล ดิส ทรั๊บเบิ้ล)
And just put up your hands, hands, hands, hands
(แอนด์ จั๊สท พุท อั๊พ ยุร แฮนด์ , แฮนด์ , แฮนด์ , แฮนด์)
Put up your hands, hands, hands, hands
(พุท อั๊พ ยุร แฮนด์ , แฮนด์ , แฮนด์ , แฮนด์)
Put up your hands, hands, hands, hands
(พุท อั๊พ ยุร แฮนด์ , แฮนด์ , แฮนด์ , แฮนด์)
So just put up your hands, hands, hands, hands
(โซ จั๊สท พุท อั๊พ ยุร แฮนด์ , แฮนด์ , แฮนด์ , แฮนด์)
Put up your hands, hands, hands, hands
(พุท อั๊พ ยุร แฮนด์ , แฮนด์ , แฮนด์ , แฮนด์)
Put up your hands, hands, hands, hands
(พุท อั๊พ ยุร แฮนด์ , แฮนด์ , แฮนด์ , แฮนด์)
So just put up your hands.
(โซ จั๊สท พุท อั๊พ ยุร แฮนด์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Put up Your Hands คำอ่านไทย AlunaGeorge

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น