เนื้อเพลง B Ur Boo คำอ่านไทย AlunaGeorge

Girlfriends got me at the fun
( เกลิลเฟรน ก็อท มี แอ็ท เดอะ ฟัน)
She’s using all that tricks to get me in the lipstick on
(ชี ยูสซิง ออล แดท ทริ๊ค ทู เก็ท มี อิน เดอะ ลิพซทิค ออน)
Ain’t looking on, there’s no way out
(เอน ลุคอิง ออน , แดร์ โน เวย์ เอ๊าท)
Baby come on now is my should
(เบ๊บี้ คัมมอน นาว อีส มาย เชิด)
I tell it straight today was my keep day,
(ไอ เทลล อิท สเทร๊ท ทูเดย์ วอส มาย คี๊พ เดย์ ,)
I just want to stay home and find a way
(ไอ จั๊สท ว้อนท ทู สเทย์ โฮม แอนด์ ไฟนด์ อะ เวย์)
Were all alone, chill on my own, in my head
(เวอ ออล อะโลน , ชิล ออน มาย โอว์น , อิน มาย เฮด)

Won’t tell me you wanna be alone
(ว็อนท เทลล มี ยู วอนนา บี อะโลน)
Cause I don’t believe,
(ค๊อส ไอ ด้อนท์ บีลี๊ฝ ,)
Well I don’t believe you,
(เวลล ไอ ด้อนท์ บีลี๊ฝ ยู ,)
No, no, no, don’t think
(โน , โน , โน , ด้อนท์ ทริ๊งค)
I don’t know just what you need
(ไอ ด้อนท์ โนว์ จั๊สท ว๊อท ยู นี๊ด)
Just let me lead that, be what you need it
(จั๊สท เล็ท มี ลี๊ด แดท , บี ว๊อท ยู นี๊ด ดิท)
Please let me lead you out
(พลีซ เล็ท มี ลี๊ด ยู เอ๊าท)
No, no, no don’t believe, ooh, ooh no,
(โน , โน , โน ด้อนท์ บีลี๊ฝ , อู้ , อู้ โน ,)
Cause I don’t believe you
(ค๊อส ไอ ด้อนท์ บีลี๊ฝ ยู)

Time run away feels like
(ไทม์ รัน อะเวย์ ฟีล ไล๊ค)
The perfect way to sunny a rainy day
(เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท เวย์ ทู ซันนิ อะ เรนอิ เดย์)
But I go and help my girlfriend,
(บั๊ท ไอ โก แอนด์ เฮ้ลพ มาย เกลิลเฟรน ,)
Her boyfriends out tonight like a bad boy
(เฮอ บอยเฟรน เอ๊าท ทูไน๊ท ไล๊ค เก แบ้ด บอย)
She told me straight, today she don’t wanna play
(ชี โทลด มี สเทร๊ท , ทูเดย์ ชี ด้อนท์ วอนนา เพลย์)
Just want to stay home and hide away
(จั๊สท ว้อนท ทู สเทย์ โฮม แอนด์ ไฮด์ อะเวย์)
Be all alone; cry all alone in her bed
(บี ออล อะโลน ; คราย ออล อะโลน อิน เฮอ เบ๊ด)

Won’t tell me you wanna be alone
(ว็อนท เทลล มี ยู วอนนา บี อะโลน)
Cause I don’t believe,
(ค๊อส ไอ ด้อนท์ บีลี๊ฝ ,)
Well I don’t believe you,
(เวลล ไอ ด้อนท์ บีลี๊ฝ ยู ,)
No, no, no, don’t think
(โน , โน , โน , ด้อนท์ ทริ๊งค)
I don’t know just what you need
(ไอ ด้อนท์ โนว์ จั๊สท ว๊อท ยู นี๊ด)
Just let me lead that, be what you need it
(จั๊สท เล็ท มี ลี๊ด แดท , บี ว๊อท ยู นี๊ด ดิท)
Please let me lead you out
(พลีซ เล็ท มี ลี๊ด ยู เอ๊าท)
No, no, no don’t believe,
(โน , โน , โน ด้อนท์ บีลี๊ฝ ,)
Ooh, ooh no, cause I don’t believe you
(อู้ , อู้ โน , ค๊อส ไอ ด้อนท์ บีลี๊ฝ ยู)
Sometimes I make mistakes you know I’ll be your boo
(ซัมไทม์ ซาย เม้ค มิสเท้ค ยู โนว์ อิลล บี ยุร บู)
We always make it fool
(วี ออลเว เม้ค อิท ฟูล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง B Ur Boo คำอ่านไทย AlunaGeorge

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น