เนื้อเพลง Leave a Trace คำอ่านไทย Chvrches

I gave up on time
( ไอ เกฝ อั๊พ ออน ไทม์)
Just like you said you would
(จั๊สท ไล๊ค ยู เซ็ด ยู เวิด)
There are tiny cracks of light underneath me
(แดร์ อาร์ ไท๊นี่ แคร๊ค อ็อฝ ไล๊ท อันเดอะนีธ มี)
And you say I got it wrong
(แอนด์ ยู เซย์ ไอ ก็อท ดิธ รอง)
But I tried hard to uncover them
(บั๊ท ไอ ทไร ฮาร์ด ทู อันคัฝเออะ เด็ม)

I have somehow got
(ไอ แฮ็ฝ ซัมฮาว ก็อท)
Away with everything
(อะเวย์ วิธ เอ๊วี่ติง)
Anything you ever did was strictly by design
(เอนอิธิง ยู เอ๊เฝ่อร์ ดิด วอส ซทรีคลิ บาย ดีไซนํ)
But you got it wrong
(บั๊ท ยู ก็อท ดิธ รอง)
And I’ll go anywhere but there
(แอนด์ อิลล โก เอนอิฮแว บั๊ท แดร์)

And you had best believe
(แอนด์ ยู แฮ็ด เบ๊สท์ บีลี๊ฝ)
That you cannot build what I don’t need
(แดท ยู แคนน็อท บิ้ลดํ ว๊อท ไอ ด้อนท์ นี๊ด)
And I know I need to feel relief
(แอนด์ ดาย โนว์ ไอ นี๊ด ทู ฟีล ริลีฟ)
And I know you’ll never fold
(แอนด์ ดาย โนว์ โยว เน๊เฝ่อร์ โฟลด)
But I believe nothing that I’m told
(บั๊ท ไอ บีลี๊ฝ นัธอิง แดท แอม โทลด)
And I know I need to feel relief
(แอนด์ ดาย โนว์ ไอ นี๊ด ทู ฟีล ริลีฟ)

I know I need to feel released
(ไอ โนว์ ไอ นี๊ด ทู ฟีล รีลี๊ส)
Take care to tell it just as it was
(เท้ค แคร์ ทู เทลล อิท จั๊สท แอส ซิท วอส)
Take care to tell on me for the cause
(เท้ค แคร์ ทู เทลล ออน มี ฟอร์ เดอะ ค๊อส)
I know I need to feel released
(ไอ โนว์ ไอ นี๊ด ทู ฟีล รีลี๊ส)
Take care to bury all that you can
(เท้ค แคร์ ทู เบ๊อรี่ ออล แดท ยู แคน)
Take care to leave a trace of a man
(เท้ค แคร์ ทู ลี๊ฝ อะ เทร๊ซ อ็อฝ อะ แมน)

I will show restraint
(ไอ วิล โชว์ ริซทเรนท)
Just like we said we should
(จั๊สท ไล๊ค วี เซ็ด วี เชิด)
You think I’ll apologize for things I left behind
(ยู ทริ๊งค อิลล อะพอลโอะไจส ฟอร์ ทริง ซาย เล๊ฟท บีฮายน์)
But you got it wrong
(บั๊ท ยู ก็อท ดิธ รอง)
And I’m as sane as I ever was
(แอนด์ แอม แอส เซน แอส ซาย เอ๊เฝ่อร์ วอส)

You talk far too much
(ยู ท๊อล์ค ฟาร์ ทู มัช)
For someone so unkind
(ฟอร์ ซัมวัน โซ อันไคนด)
I will wipe the salt off of my skin
(ไอ วิล ไว๊พ เดอะ ซ้อลท์ ออฟฟ อ็อฝ มาย สกิน)
And I’ll admit that I got it wrong
(แอนด์ อิลล แอ๊ดมิท แดท ไอ ก็อท ดิธ รอง)
And there is grey between the lines
(แอนด์ แดร์ อีส เกรย์ บีทะวีน เดอะ ไลน์)

And you had best believe
(แอนด์ ยู แฮ็ด เบ๊สท์ บีลี๊ฝ)
That you cannot build what I don’t need
(แดท ยู แคนน็อท บิ้ลดํ ว๊อท ไอ ด้อนท์ นี๊ด)
And I know I need to feel relief
(แอนด์ ดาย โนว์ ไอ นี๊ด ทู ฟีล ริลีฟ)
And I know you’ll never fold
(แอนด์ ดาย โนว์ โยว เน๊เฝ่อร์ โฟลด)
But I believe nothing that I’m told
(บั๊ท ไอ บีลี๊ฝ นัธอิง แดท แอม โทลด)
And I know I need to feel relief
(แอนด์ ดาย โนว์ ไอ นี๊ด ทู ฟีล ริลีฟ)

I know I need to feel released
(ไอ โนว์ ไอ นี๊ด ทู ฟีล รีลี๊ส)
Take care to tell it just as it was
(เท้ค แคร์ ทู เทลล อิท จั๊สท แอส ซิท วอส)
Take care to tell on me for the cause
(เท้ค แคร์ ทู เทลล ออน มี ฟอร์ เดอะ ค๊อส)
I know I need to feel released
(ไอ โนว์ ไอ นี๊ด ทู ฟีล รีลี๊ส)
Take care to bury all that you can
(เท้ค แคร์ ทู เบ๊อรี่ ออล แดท ยู แคน)
Take care to leave a trace of a man
(เท้ค แคร์ ทู ลี๊ฝ อะ เทร๊ซ อ็อฝ อะ แมน)

I know, I know, I know, I know
(ไอ โนว์ , ไอ โนว์ , ไอ โนว์ , ไอ โนว์)
I know, I know, I know, I know
(ไอ โนว์ , ไอ โนว์ , ไอ โนว์ , ไอ โนว์)

I know I need to feel released
(ไอ โนว์ ไอ นี๊ด ทู ฟีล รีลี๊ส)
Take care to tell it just as it was
(เท้ค แคร์ ทู เทลล อิท จั๊สท แอส ซิท วอส)
Take care to tell on me for the cause
(เท้ค แคร์ ทู เทลล ออน มี ฟอร์ เดอะ ค๊อส)
I know I need to feel released
(ไอ โนว์ ไอ นี๊ด ทู ฟีล รีลี๊ส)
Take care to bury all that you can
(เท้ค แคร์ ทู เบ๊อรี่ ออล แดท ยู แคน)
Take care to leave a trace of a man
(เท้ค แคร์ ทู ลี๊ฝ อะ เทร๊ซ อ็อฝ อะ แมน)

I know, I know, I know, I know
(ไอ โนว์ , ไอ โนว์ , ไอ โนว์ , ไอ โนว์)
I know, I know, I know, I know
(ไอ โนว์ , ไอ โนว์ , ไอ โนว์ , ไอ โนว์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Leave a Trace คำอ่านไทย Chvrches

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น