เนื้อเพลง Best Be Believing คำอ่านไทย AlunaGeorge

Does it make any sense to you
( โด ซิท เม้ค เอ๊นี่ เซ้นส ทู ยู)
When I do everything you tell me not to do?
(เว็น นาย ดู เอ๊วี่ติง ยู เทลล มี น็อท ทู ดู)
When you turn the corner you build for me
(เว็น ยู เทิร์น เดอะ ค๊อร์เน่อร์ ยู บิ้ลดํ ฟอร์ มี)
You can bet it’s way too good to be true
(ยู แคน เบ๊ท อิทซ เวย์ ทู กู๊ด ทู บี ทรู)
So you say, you can see through the cracks in my pain
(โซ ยู เซย์ , ยู แคน ซี ทรู เดอะ แคร๊ค ซิน มาย เพน)
There’s a satellite image like a map of my brain, my brain
(แดร์ ซา แซ๊ทเทลไล้ท อิ๊มเมจ ไล๊ค เก แม๊พ อ็อฝ มาย เบรน , มาย เบรน)

Too many voices drown the ones that need to be
(ทู เมนอิ ว๊อยซ์ ดราวน ดิ วัน แดท นี๊ด ทู บี)
Heard the most. Turn it down, turn it down
(เฮิด เดอะ โมซท เทิร์น หนิด เดาน , เทิร์น หนิด เดาน)
Turn it down, turn it down
(เทิร์น หนิด เดาน , เทิร์น หนิด เดาน)
Everyone’s gonna get their turn
(เอ๊วี่วัน กอนนะ เก็ท แดร์ เทิร์น)
So there’s no need to feel lost
(โซ แดร์ โน นี๊ด ทู ฟีล ล็อซท)
In the crowd, turn me up, turn me up
(อิน เดอะ คราวดํ , เทิร์น มี อั๊พ , เทิร์น มี อั๊พ)
Turn me up, turn me up
(เทิร์น มี อั๊พ , เทิร์น มี อั๊พ)

You best be believing, best be believing
(ยู เบ๊สท์ บี บีลีฝวิง , เบ๊สท์ บี บีลีฝวิง)
Best be believing, best be believing
(เบ๊สท์ บี บีลีฝวิง , เบ๊สท์ บี บีลีฝวิง)
Nah nah nah nah nah, nah-nah nah nah nah nah nah
(นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ , นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ นาห์)
You best be believing, best be believing
(ยู เบ๊สท์ บี บีลีฝวิง , เบ๊สท์ บี บีลีฝวิง)
Best be believing, best be believing
(เบ๊สท์ บี บีลีฝวิง , เบ๊สท์ บี บีลีฝวิง)
Nah nah nah nah nah, nah-nah nah nah nah nah nah
(นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ , นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ นาห์)

If that’s all you really wanted to be
(อิ๊ฟ แด้ท ซอร์ ยู ริแอ็ลลิ ว้อนท ทู บี)
Better brace yourself for the hurricane we deliver
(เบ๊ทเท่อร์ บเรซ ยุรเซลฟ ฟอร์ เดอะ เฮอริเคน วี ดีลิ๊เฝ่อร์)
Best prepare for the winter
(เบ๊สท์ พรีแพร์ ฟอร์ เดอะ วิ๊นเท่อร์)
We can wake up the dead with the fury in our heads
(วี แคน เว้ค อั๊พ เดอะ เด้ด วิธ เดอะ ฟยูริ อิน เอ๊า เฮด)
We’ll be running downstream while you’re swimming up river
(เวลล บี รันนิง downstream ไวล์ ยัวร์ สวิมมิง อั๊พ ริ๊เฝ่อร์)
It’ll make you shiver
(อิว เม้ค ยู ชีฝเฝ่อร์)

Too many voices drown the ones that need to be
(ทู เมนอิ ว๊อยซ์ ดราวน ดิ วัน แดท นี๊ด ทู บี)
Heard the most. Turn it down, turn it down
(เฮิด เดอะ โมซท เทิร์น หนิด เดาน , เทิร์น หนิด เดาน)
Turn it down, turn it down
(เทิร์น หนิด เดาน , เทิร์น หนิด เดาน)
Everyone’s gonna get their turn
(เอ๊วี่วัน กอนนะ เก็ท แดร์ เทิร์น)
So there’s no need to feel lost
(โซ แดร์ โน นี๊ด ทู ฟีล ล็อซท)
In the crowd, turn me up, turn me up
(อิน เดอะ คราวดํ , เทิร์น มี อั๊พ , เทิร์น มี อั๊พ)
Turn me up, turn me up
(เทิร์น มี อั๊พ , เทิร์น มี อั๊พ)

You best be believing, best be believing
(ยู เบ๊สท์ บี บีลีฝวิง , เบ๊สท์ บี บีลีฝวิง)
Best be believing, best be believing
(เบ๊สท์ บี บีลีฝวิง , เบ๊สท์ บี บีลีฝวิง)
Nah nah nah nah nah, nah-nah nah nah nah nah nah
(นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ , นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ นาห์)
You best be believing, best be believing
(ยู เบ๊สท์ บี บีลีฝวิง , เบ๊สท์ บี บีลีฝวิง)
Best be believing, best be believing
(เบ๊สท์ บี บีลีฝวิง , เบ๊สท์ บี บีลีฝวิง)
Nah nah nah nah nah, nah-nah nah nah nah nah nah
(นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ , นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ นาห์)

You pray I’ll stay in the sun
(ยู เพรย์ อิลล สเทย์ อิน เดอะ ซัน)
But that’s not what I’m made of
(บั๊ท แด้ท น็อท ว๊อท แอม เมด อ็อฝ)
That’s not what I’m made of
(แด้ท น็อท ว๊อท แอม เมด อ็อฝ)
Now you say, I’m not sweet enough to talk
(นาว ยู เซย์ , แอม น็อท สวี้ท อีน๊าฟ ทู ท๊อล์ค)
But I still got sugar, I still got sugar
(บั๊ท ไอ สทิลล ก็อท ชู๊ก้าร , ไอ สทิลล ก็อท ชู๊ก้าร)
I still got sugar, I still got sugar
(ไอ สทิลล ก็อท ชู๊ก้าร , ไอ สทิลล ก็อท ชู๊ก้าร)

You best be believing, best be believing
(ยู เบ๊สท์ บี บีลีฝวิง , เบ๊สท์ บี บีลีฝวิง)
Best be believing, best be believing
(เบ๊สท์ บี บีลีฝวิง , เบ๊สท์ บี บีลีฝวิง)
Nah nah nah nah nah, nah-nah nah nah nah nah nah
(นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ , นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ นาห์)
You best be believing, best be believing
(ยู เบ๊สท์ บี บีลีฝวิง , เบ๊สท์ บี บีลีฝวิง)
Best be believing, best be believing
(เบ๊สท์ บี บีลีฝวิง , เบ๊สท์ บี บีลีฝวิง)
Nah nah nah nah nah, nah-nah nah nah nah nah nah
(นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ , นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ นาห์)

You best be believing, best be believing
(ยู เบ๊สท์ บี บีลีฝวิง , เบ๊สท์ บี บีลีฝวิง)
Best be believing, best be believing
(เบ๊สท์ บี บีลีฝวิง , เบ๊สท์ บี บีลีฝวิง)
Nah nah nah nah nah, nah-nah nah nah nah nah nah
(นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ , นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ นาห์)
You best be believing, best be believing
(ยู เบ๊สท์ บี บีลีฝวิง , เบ๊สท์ บี บีลีฝวิง)
Best be believing, best be believing
(เบ๊สท์ บี บีลีฝวิง , เบ๊สท์ บี บีลีฝวิง)
Nah nah nah nah nah, nah-nah nah nah nah nah nah
(นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ , นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ นาห์)

Best be, best be believing [x8]
(เบ๊สท์ บี , เบ๊สท์ บี บีลีฝวิง [ x8 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Best Be Believing คำอ่านไทย AlunaGeorge

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น