เนื้อเพลง 24 คำอ่านไทย Lana Del Rey

There’s only 24 hours in a day
( แดร์ โอ๊นลี่ 24 เอาเอ้อร์ ซิน อะ เดย์)
And half as many ways for you to lie to me, my little love
(แอนด์ ฮาล์ฟ แอส เมนอิ เวย์ ฟอร์ ยู ทู ไล ทู มี , มาย ลิ๊ทเทิ่ล ลัฝ)
There’s only 24 hours in a day
(แดร์ โอ๊นลี่ 24 เอาเอ้อร์ ซิน อะ เดย์)
And half of those, you lay awake
(แอนด์ ฮาล์ฟ อ็อฝ โฑส , ยู เลย์ อะเว้ค)
With thoughts of murder and carnage
(วิธ ธอท อ็อฝ เม๊อร์เด้อร์ แอนด์ คานิจ)

If you lie down with dogs, then you’ll get fleas
(อิ๊ฟ ยู ไล เดาน วิธ ด้อกก , เด็น โยว เก็ท ฟลี)
Be careful of the company you keep
(บี แค๊ร์ฟูล อ็อฝ เดอะ คัมพะนิ ยู คี๊พ)

There’s only 24 hours
(แดร์ โอ๊นลี่ 24 เอาเอ้อร์)
And that’s not enough
(แอนด์ แด้ท น็อท อีน๊าฟ)
To lie like you lie or
(ทู ไล ไล๊ค ยู ไล ออ)
Love like you love
(ลัฝ ไล๊ค ยู ลัฝ)

There’s only 24 hours in a day
(แดร์ โอ๊นลี่ 24 เอาเอ้อร์ ซิน อะ เดย์)
And half of those you lay
(แอนด์ ฮาล์ฟ อ็อฝ โฑส ยู เลย์)
Between the sheets with me, my lying love
(บีทะวีน เดอะ ฌีท วิธ มี , มาย ลายยิง ลัฝ)
There’s only 24 hours, so you’d say
(แดร์ โอ๊นลี่ 24 เอาเอ้อร์ , โซ ยูต เซย์)
For most of them you pay
(ฟอร์ โมซท อ็อฝ เด็ม ยู เพย์)
For all the things they paid you for, my love
(ฟอร์ ออล เดอะ ทริง เด เพลด ยู ฟอร์ , มาย ลัฝ)

If you lie down with dogs, then you’ll get fleas
(อิ๊ฟ ยู ไล เดาน วิธ ด้อกก , เด็น โยว เก็ท ฟลี)
Be careful of the ones you choose to leave
(บี แค๊ร์ฟูล อ็อฝ ดิ วัน ยู ชู๊ส ทู ลี๊ฝ)

There’s only 24 hours
(แดร์ โอ๊นลี่ 24 เอาเอ้อร์)
And that’s not enough
(แอนด์ แด้ท น็อท อีน๊าฟ)
To lie like you lie or
(ทู ไล ไล๊ค ยู ไล ออ)
Love like you love
(ลัฝ ไล๊ค ยู ลัฝ)

Give me your heat
(กี๊ฝ มี ยุร ฮีท)
Give me your diamonds
(กี๊ฝ มี ยุร ได๊ม่อนดํ)
You hit that street
(ยู ฮิท แดท สทรีท)
And my crooked lust
(แอนด์ มาย ครุค ลัซท)
You count to three
(ยู เค้าทํ ทู ทรี)
While they’re all dying
(ไวล์ เดรว ออล ไดอิง)
You’re hard to reach
(ยัวร์ ฮาร์ด ทู รี๊ช)
You’re cold to touch
(ยัวร์ โคลด์ ทู ทั๊ช)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง 24 คำอ่านไทย Lana Del Rey

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น