เนื้อเพลง Kaleidoscope Love คำอ่านไทย AlunaGeorge

You show me
( ยู โชว์ มี)
Things in a different light
(ทริง ซิน อะ ดีฟเฟอะเร็นท ไล๊ท)
Things that go wrong or right
(ทริง แดท โก รอง ออ ไร๊ท)
You and me making
(ยู แอนด์ มี เมคอิง)
Chemical equations
(เคมอิแค็ล อีเคว๊ชั่น)
Deadly combinations
(เดดลิ คอมบิเนฌัน)
Dangerous situations
(เดนเจอะรัซ ซิ๊ทูเอชั่น)
Running out in the magic of the night
(รันนิง เอ๊าท อิน เดอะ แม๊จิค อ็อฝ เดอะ ไน๊ท)

Steppin’ out of these restless days
(สเตปปิน เอ๊าท อ็อฝ ฑิส เรซทเล็ซ เดย์)
Of disappointed haze
(อ็อฝ ดิสแอพพอยท์ เฮส)
And it’s all I wanna be
(แอนด์ อิทซ ซอร์ ไอ วอนนา บี)
And it’s all I wanna do
(แอนด์ อิทซ ซอร์ ไอ วอนนา ดู)
‘Cause nothing else makes me weightless
(ค๊อส นัธอิง เอ๊ลส เม้ค มี เวทเล็ซ)
Like your light-reflecting gaze
(ไล๊ค ยุร ไล๊ท รีเฟคติ้ง เกส)
I don’t think you even realize what you do what you do
(ไอ ด้อนท์ ทริ๊งค ยู อี๊เฝ่น รีแอะไลส ว๊อท ยู ดู ว๊อท ยู ดู)

I’m crystalised
(แอม crystalised)
‘Cause you’re my kaleidoscope love
(ค๊อส ยัวร์ มาย คะไลโดะซโคพ ลัฝ)
Kaleidoscope love
(คะไลโดะซโคพ ลัฝ)
I’m crystalised
(แอม crystalised)
‘Cause you’re my kaleidoscope love
(ค๊อส ยัวร์ มาย คะไลโดะซโคพ ลัฝ)
Kaleidoscope love
(คะไลโดะซโคพ ลัฝ)

I think about you all the time
(ไอ ทริ๊งค อะเบ๊าท ยู ออล เดอะ ไทม์)
You’re in the atmosphere
(ยัวร์ อิน ดิ แอ๊ทโมสเฟียรฺ)
I try to touch your silhouette
(ไอ ธราย ทู ทั๊ช ยุร ซิลุเอท)
Even though I know that you are never here
(อี๊เฝ่น โธ ไอ โนว์ แดท ยู อาร์ เน๊เฝ่อร์ เฮียร)
Shadows and waves
(แฌดโอ แซน เว๊ฝ)
But there’s no more fear
(บั๊ท แดร์ โน โม เฟียร์)
I just can’t get enough
(ไอ จั๊สท แค็นท เก็ท อีน๊าฟ)

Steppin’ out of these restless days
(สเตปปิน เอ๊าท อ็อฝ ฑิส เรซทเล็ซ เดย์)
Of disappointed haze
(อ็อฝ ดิสแอพพอยท์ เฮส)
I don’t think you even realize what you do what you do
(ไอ ด้อนท์ ทริ๊งค ยู อี๊เฝ่น รีแอะไลส ว๊อท ยู ดู ว๊อท ยู ดู)

I’m crystalised
(แอม crystalised)
‘Cause you’re my kaleidoscope love
(ค๊อส ยัวร์ มาย คะไลโดะซโคพ ลัฝ)
Kaleidoscope love
(คะไลโดะซโคพ ลัฝ)
I’m crystalised
(แอม crystalised)
‘Cause you’re my kaleidoscope love
(ค๊อส ยัวร์ มาย คะไลโดะซโคพ ลัฝ)
Kaleidoscope love
(คะไลโดะซโคพ ลัฝ)

You show me
(ยู โชว์ มี)
Things in a different life
(ทริง ซิน อะ ดีฟเฟอะเร็นท ไล๊ฟ)
Things that go wrong or right
(ทริง แดท โก รอง ออ ไร๊ท)
You and me making
(ยู แอนด์ มี เมคอิง)
Chemical equations
(เคมอิแค็ล อีเคว๊ชั่น)
Deadly combinations
(เดดลิ คอมบิเนฌัน)
Dangerous situations
(เดนเจอะรัซ ซิ๊ทูเอชั่น)
Running out in the magic of the night
(รันนิง เอ๊าท อิน เดอะ แม๊จิค อ็อฝ เดอะ ไน๊ท)
Running out in the night
(รันนิง เอ๊าท อิน เดอะ ไน๊ท)
In the night
(อิน เดอะ ไน๊ท)
Running out in the night
(รันนิง เอ๊าท อิน เดอะ ไน๊ท)

I’m crystalised
(แอม crystalised)
‘Cause you’re my kaleidoscope love
(ค๊อส ยัวร์ มาย คะไลโดะซโคพ ลัฝ)
Kaleidoscope love
(คะไลโดะซโคพ ลัฝ)
I’m crystalised
(แอม crystalised)
‘Cause you’re my kaleidoscope love
(ค๊อส ยัวร์ มาย คะไลโดะซโคพ ลัฝ)
Kaleidoscope love
(คะไลโดะซโคพ ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Kaleidoscope Love คำอ่านไทย AlunaGeorge

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น