เนื้อเพลง Terrence Loves You คำอ่านไทย Lana Del Rey

You are what you are
( ยู อาร์ ว๊อท ยู อาร์)
I don’t matter to anyone
(ไอ ด้อนท์ แม๊ทเท่อร์ ทู เอนอิวัน)
But Hollywood legends will never grow old
(บั๊ท ฮอลิวูด เล๊เจ้นด วิล เน๊เฝ่อร์ โกรว์ โอลด์)
And all of what’s hidden
(แอนด์ ออล อ็อฝ ว๊อท ฮีดดน)
Well, it will never grow cold
(เวลล , อิท วิล เน๊เฝ่อร์ โกรว์ โคลด์)

But I lost myself when I lost you
(บั๊ท ไอ ล็อซท ไมเซลฟ เว็น นาย ล็อซท ยู)
But I still got jazz when I’ve got those blues
(บั๊ท ไอ สทิลล ก็อท แจ็ส เว็น แอฝ ก็อท โฑส บลู)
And I lost myself when I lost you
(แอนด์ ดาย ล็อซท ไมเซลฟ เว็น นาย ล็อซท ยู)
And I still get trashed, darling, when I hear your tunes
(แอนด์ ดาย สทิลล เก็ท ทแร็ฌ , ดาร์ลิ่ง , เว็น นาย เฮียร ยุร จูน)

But you are who you are
(บั๊ท ยู อาร์ ฮู ยู อาร์)
I won’t change you for anything
(ไอ ว็อนท เช้งจํ ยู ฟอร์ เอนอิธิง)
For when you are crazy
(ฟอร์ เว็น ยู อาร์ คเรสิ)
I’ll let you be bad
(อิลล เล็ท ยู บี แบ้ด)
I’ll never dare change thee to what you are not
(อิลล เน๊เฝ่อร์ แดร์ เช้งจํ ฑี ทู ว๊อท ยู อาร์ น็อท)

But I lost myself when I lost you
(บั๊ท ไอ ล็อซท ไมเซลฟ เว็น นาย ล็อซท ยู)
But I still got jazz when I’ve got those blues
(บั๊ท ไอ สทิลล ก็อท แจ็ส เว็น แอฝ ก็อท โฑส บลู)
I lost myself and I lost you too
(ไอ ล็อซท ไมเซลฟ แอนด์ ดาย ล็อซท ยู ทู)
And I still get trashed, baby, when I hear your tunes
(แอนด์ ดาย สทิลล เก็ท ทแร็ฌ , เบ๊บี้ , เว็น นาย เฮียร ยุร จูน)

I put the radio on, hold you tight in my mind
(ไอ พุท เดอะ เร๊ดิโอ ออน , โฮลด์ ยู ไท๊ท อิน มาย ไมนด์)
Isn’t strange that you’re not here with me
(อีสซึ่น สเทร๊งจ แดท ยัวร์ น็อท เฮียร วิธ มี)
But I know the light’s on in the television
(บั๊ท ไอ โนว์ เดอะ ไล๊ท ออน อิน เดอะ เทเลฝิ๊ชั่น)
Trying to transmit, can you hear me?
(ทไรอิง ทู ทรานซมิท , แคน ยู เฮียร มี)
Ground control to Major Tom
(กราวนด์ คอนโทรล ทู เม๊เจ้อร์ ท็อม)
Can you hear me all night long?
(แคน ยู เฮียร มี ออล ไน๊ท ลอง)
Ground control to Major Tom
(กราวนด์ คอนโทรล ทู เม๊เจ้อร์ ท็อม)

Well I lost myself when I lost you
(เวลล ไอ ล็อซท ไมเซลฟ เว็น นาย ล็อซท ยู)
But I still got jazz when I’ve got the blues
(บั๊ท ไอ สทิลล ก็อท แจ็ส เว็น แอฝ ก็อท เดอะ บลู)
I lost myself and I lost you too
(ไอ ล็อซท ไมเซลฟ แอนด์ ดาย ล็อซท ยู ทู)
And I still get trashed, honey, when I hear your tunes
(แอนด์ ดาย สทิลล เก็ท ทแร็ฌ , ฮั๊นนี่ , เว็น นาย เฮียร ยุร จูน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Terrence Loves You คำอ่านไทย Lana Del Rey

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น