เนื้อเพลง Playing with Fire คำอ่านไทย Thomas Rhett feat Jordin Sparks

I know I should let it go
( ไอ โนว์ ไอ เชิด เล็ท ดิธ โก)
Take a different road
(เท้ค เก ดีฟเฟอะเร็นท โร้ด)
When I’m driving home
(เว็น แอม ดรายวิง โฮม)
But I don’t want to
(บั๊ท ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู)

Delete your number from my phone
(ดีลี๊ท ยุร นั๊มเบ้อร์ ฟรอม มาย โฟน)
Instead of calling
(อินสเท๊ด อ็อฝ คอลลิง)
Asking if you’re all alone
(อาคกิ้ง อิ๊ฟ ยัวร์ ออล อะโลน)
But I don’t want to
(บั๊ท ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู)

Stay away
(สเทย์ อะเวย์)
From your side of town
(ฟรอม ยุร ไซด์ อ็อฝ ทาวน์)
But it’s too late
(บั๊ท อิทซ ทู เหลท)
I’m in your drive right now
(แอม อิน ยุร ไดร๊ฝ ไร๊ท นาว)

I don’t know, why I don’t
(ไอ ด้อนท์ โนว์ , วาย ไอ ด้อนท์)
Put it out baby
(พุท ดิธ เอ๊าท เบ๊บี้)
We kiss and the flames
(วี คิซ แซน เดอะ เฟลม)
Just get higher
(จั๊สท เก็ท ไฮเออะ)
But yeah I know
(บั๊ท เย่ ไอ โนว์)
When I hold onto you baby
(เว็น นาย โฮลด์ ออนทู ยู เบ๊บี้)
I’m all tangled up in barbed wire
(แอม ออล แทงเกิล อั๊พ อิน บาบ ไวร์)
I get burned, I don’t learn
(ไอ เก็ท เบิร์น , ไอ ด้อนท์ เลิร์น)
I’ll be back, give it time
(อิลล บี แบ็ค , กี๊ฝ อิท ไทม์)
Yeah, I know it sounds crazy
(เย่ , ไอ โนว์ อิท ซาวน์ด คเรสิ)
But guess I like playing with fire
(บั๊ท เกสส ซาย ไล๊ค พเลนิ่ง วิธ ไฟเออะร)

I could find a spot to
(ไอ เคิด ไฟนด์ อะ สพอท ทู)
Go hang out on Friday night
(โก แฮง เอ๊าท ออน ฟไรดิ ไน๊ท)
Where you are gonna be
(แวร์ ยู อาร์ กอนนะ บี)
But I don’t want to, no
(บั๊ท ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู , โน)

Yeah, I could let it end
(เย่ , ไอ เคิด เล็ท ดิธ เอ็นด)
Call it quits, call off
(คอลลํ อิท ควิท , คอลลํ ออฟฟ)
All this on and off again
(ออล ดิส ออน แอนด์ ออฟฟ อะเกน)
But I just don’t want to
(บั๊ท ไอ จั๊สท ด้อนท์ ว้อนท ทู)

Yeah that key
(เย่ แดท คีย์)
Is right under the mat
(อีส ไร๊ท อั๊นเด้อร เดอะ แมท)
Come on in, baby
(คัมมอน อิน , เบ๊บี้)
Let’s strike that match
(เล็ท สไทร๊ค แดท แหมทช์)

I don’t know, why I don’t
(ไอ ด้อนท์ โนว์ , วาย ไอ ด้อนท์)
Put it out baby
(พุท ดิธ เอ๊าท เบ๊บี้)
We kiss and the flames
(วี คิซ แซน เดอะ เฟลม)
Just get higher
(จั๊สท เก็ท ไฮเออะ)
But yeah I know
(บั๊ท เย่ ไอ โนว์)
When I hold onto you baby
(เว็น นาย โฮลด์ ออนทู ยู เบ๊บี้)
I’m all tangled up in barbed wire
(แอม ออล แทงเกิล อั๊พ อิน บาบ ไวร์)
I get burned, I don’t learn
(ไอ เก็ท เบิร์น , ไอ ด้อนท์ เลิร์น)
I’ll be back, give it time
(อิลล บี แบ็ค , กี๊ฝ อิท ไทม์)
Yeah, I know it sounds crazy
(เย่ , ไอ โนว์ อิท ซาวน์ด คเรสิ)
But guess I like playing with fire
(บั๊ท เกสส ซาย ไล๊ค พเลนิ่ง วิธ ไฟเออะร)
Playing with fire
(พเลนิ่ง วิธ ไฟเออะร)

So let’s fire it up one more time
(โซ เล็ท ไฟเออะร อิท อั๊พ วัน โม ไทม์)
[Fire it up one more time]
([ ไฟเออะร อิท อั๊พ วัน โม ไทม์ ])
Baby just put your lips on mine
(เบ๊บี้ จั๊สท พุท ยุร ลิพ ออน ไมน์)
[Lips on mine]
([ ลิพ ออน ไมน์ ])

I don’t know, why I don’t
(ไอ ด้อนท์ โนว์ , วาย ไอ ด้อนท์)
Put it out baby
(พุท ดิธ เอ๊าท เบ๊บี้)
We kiss and the flames
(วี คิซ แซน เดอะ เฟลม)
Just get higher
(จั๊สท เก็ท ไฮเออะ)
[We kiss and the flames
([ วี คิซ แซน เดอะ เฟลม)
Just get higher]
(จั๊สท เก็ท ไฮเออะ ])
But yeah I know
(บั๊ท เย่ ไอ โนว์)
When I hold onto you baby
(เว็น นาย โฮลด์ ออนทู ยู เบ๊บี้)
[Onto you baby]
([ ออนทู ยู เบ๊บี้ ])
I’m all tangled up in barbed wire
(แอม ออล แทงเกิล อั๊พ อิน บาบ ไวร์)
[All tangled up]
([ ออล แทงเกิล อั๊พ ])
[I’m all tangled up]
([ แอม ออล แทงเกิล อั๊พ ])
I get burned, I don’t learn
(ไอ เก็ท เบิร์น , ไอ ด้อนท์ เลิร์น)
I’ll be back, give it time
(อิลล บี แบ็ค , กี๊ฝ อิท ไทม์)
[Give it time]
([ กี๊ฝ อิท ไทม์ ])
Yeah, I know it sounds crazy
(เย่ , ไอ โนว์ อิท ซาวน์ด คเรสิ)
[Sounds crazy]
([ ซาวน์ด คเรสิ ])
But guess I like playing with fire
(บั๊ท เกสส ซาย ไล๊ค พเลนิ่ง วิธ ไฟเออะร)
[Playing with fire]
([ พเลนิ่ง วิธ ไฟเออะร ])
Playing with fire
(พเลนิ่ง วิธ ไฟเออะร)
[Playing with fire]
([ พเลนิ่ง วิธ ไฟเออะร ])

Playing with fire, huh
(พเลนิ่ง วิธ ไฟเออะร , ฮู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Playing with Fire คำอ่านไทย Thomas Rhett feat Jordin Sparks

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น