เนื้อเพลง Landslide คำอ่านไทย Oh Wonder

I know it hurts sometimes but
( ไอ โนว์ อิท เฮิร์ท ซัมไทม์ บั๊ท)
You’ll get over it
(โยว เก็ท โอ๊เฝ่อร อิท)
You’ll find another life to live
(โยว ไฟนด์ อะน๊าเทร่อร์ ไล๊ฟ ทู ไล้ฝ)
I know you’ll get over it
(ไอ โนว์ โยว เก็ท โอ๊เฝ่อร อิท)

I know you’re sad and tired
(ไอ โนว์ ยัวร์ แซ้ด แอนด์ ไทร์)
You’ve got nothing left to give
(ยู๊ฟ ก็อท นัธอิง เล๊ฟท ทู กี๊ฝ)
But you’ll find another life to live
(บั๊ท โยว ไฟนด์ อะน๊าเทร่อร์ ไล๊ฟ ทู ไล้ฝ)
I know you’ll get over it
(ไอ โนว์ โยว เก็ท โอ๊เฝ่อร อิท)

So when you’re caught in a landslide
(โซ เว็น ยัวร์ คอท อิน อะ แลนสไลด์)
I’ll be there for you, I’ll be there for you
(อิลล บี แดร์ ฟอร์ ยู , อิลล บี แดร์ ฟอร์ ยู)
And in the rain, give you sunshine
(แอนด์ อิน เดอะ เรน , กี๊ฝ ยู ซันชาย)
I’ll be there for you, I’ll be there for you
(อิลล บี แดร์ ฟอร์ ยู , อิลล บี แดร์ ฟอร์ ยู)

And every time that you’re lonely
(แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ แดท ยัวร์ โลนลิ)
Every time that you’re feeling low, you should know
(เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ แดท ยัวร์ ฟีลอิง โลว , ยู เชิด โนว์)
I’ll be there for you, I’ll be there for you
(อิลล บี แดร์ ฟอร์ ยู , อิลล บี แดร์ ฟอร์ ยู)
I’ll be there for you, you know
(อิลล บี แดร์ ฟอร์ ยู , ยู โนว์)

I know your hope is heavy but
(ไอ โนว์ ยุร โฮพ อีส เฮ๊ฝฝี่ บั๊ท)
You’ll get over it
(โยว เก็ท โอ๊เฝ่อร อิท)
You’ll find another life to live
(โยว ไฟนด์ อะน๊าเทร่อร์ ไล๊ฟ ทู ไล้ฝ)
I know you’ll get over it
(ไอ โนว์ โยว เก็ท โอ๊เฝ่อร อิท)

And I know you feel like everything
(แอนด์ ดาย โนว์ ยู ฟีล ไล๊ค เอ๊วี่ติง)
Is falling to the wind
(อีส ฟ๊อลิง ทู เดอะ วินด)
But don’t you let the thunder in
(บั๊ท ด้อนท์ ยู เล็ท เดอะ ธั๊นเด้อร์ อิน)
Cause I know you’ll get over it
(ค๊อส ไอ โนว์ โยว เก็ท โอ๊เฝ่อร อิท)

So when you’re caught in a landslide
(โซ เว็น ยัวร์ คอท อิน อะ แลนสไลด์)
I’ll be there for you, I’ll be there for you
(อิลล บี แดร์ ฟอร์ ยู , อิลล บี แดร์ ฟอร์ ยู)
And in the rain, give you sunshine
(แอนด์ อิน เดอะ เรน , กี๊ฝ ยู ซันชาย)
I’ll be there for you, I’ll be there for you
(อิลล บี แดร์ ฟอร์ ยู , อิลล บี แดร์ ฟอร์ ยู)

And every time that you’re lonely
(แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ แดท ยัวร์ โลนลิ)
Every time that you’re feeling low, you should know
(เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ แดท ยัวร์ ฟีลอิง โลว , ยู เชิด โนว์)
I’ll be there for you, I’ll be there for you
(อิลล บี แดร์ ฟอร์ ยู , อิลล บี แดร์ ฟอร์ ยู)
I’ll be there for you, you know
(อิลล บี แดร์ ฟอร์ ยู , ยู โนว์)

You fell down by the wayside
(ยู เฟ็ล เดาน บาย เดอะ เวย์ไซด์)
Love locked in an overflow
(ลัฝ ล๊อค อิน แอน โอเฝิฟโล)
And you threw stones at the starlight
(แอนด์ ยู ธรู สโทน แอ็ท เดอะ สตาร์ไรท์)
Cause I stood on the sidelines telling you
(ค๊อส ไอ ซทูด ออน เดอะ ไซด์ไลน์ เทลลิง ยู)

That I get that you’re lonely
(แดท ไอ เก็ท แดท ยัวร์ โลนลิ)
And I see that you feel alone
(แอนด์ ดาย ซี แดท ยู ฟีล อะโลน)
But I heard in a heartbeat
(บั๊ท ไอ เฮิด อิน อะ ฮาร์ทบีท)
I’ll be there here for you, you know
(อิลล บี แดร์ เฮียร ฟอร์ ยู , ยู โนว์)

So when you’re caught in a landslide
(โซ เว็น ยัวร์ คอท อิน อะ แลนสไลด์)
I’ll be there for you, I’ll be there for you
(อิลล บี แดร์ ฟอร์ ยู , อิลล บี แดร์ ฟอร์ ยู)
And in the rain, give you sunshine
(แอนด์ อิน เดอะ เรน , กี๊ฝ ยู ซันชาย)
I’ll be there for you, I’ll be there for you
(อิลล บี แดร์ ฟอร์ ยู , อิลล บี แดร์ ฟอร์ ยู)

And every time that you’re lonely
(แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ แดท ยัวร์ โลนลิ)
Every time that you’re feeling low, you should know
(เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ แดท ยัวร์ ฟีลอิง โลว , ยู เชิด โนว์)
I’ll be there for you, I’ll be there for you
(อิลล บี แดร์ ฟอร์ ยู , อิลล บี แดร์ ฟอร์ ยู)
I’ll be there for you, you know
(อิลล บี แดร์ ฟอร์ ยู , ยู โนว์)

I’ll be there for you, I’ll be there for you
(อิลล บี แดร์ ฟอร์ ยู , อิลล บี แดร์ ฟอร์ ยู)
I’ll be there for you, you know
(อิลล บี แดร์ ฟอร์ ยู , ยู โนว์)
I’ll be there for you, I’ll be there for you
(อิลล บี แดร์ ฟอร์ ยู , อิลล บี แดร์ ฟอร์ ยู)
I’ll be there for you, you know
(อิลล บี แดร์ ฟอร์ ยู , ยู โนว์)

And every time that you’re lonely
(แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ แดท ยัวร์ โลนลิ)
Every time that you’re feeling low, you should know
(เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ แดท ยัวร์ ฟีลอิง โลว , ยู เชิด โนว์)
I’ll be there for you, I’ll be there for you
(อิลล บี แดร์ ฟอร์ ยู , อิลล บี แดร์ ฟอร์ ยู)
I’ll be there for you, you know
(อิลล บี แดร์ ฟอร์ ยู , ยู โนว์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Landslide คำอ่านไทย Oh Wonder

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น