เนื้อเพลง White Blood คำอ่านไทย Oh Wonder

I’m ready to go, I’m ready to go
( แอม เร๊ดี้ ทู โก , แอม เร๊ดี้ ทู โก)
Can’t do it alone, can’t do it alone
(แค็นท ดู อิท อะโลน , แค็นท ดู อิท อะโลน)
I’m ready to run through the heat of the sun
(แอม เร๊ดี้ ทู รัน ทรู เดอะ ฮีท อ็อฝ เดอะ ซัน)
Can’t do it alone, can’t do it alone
(แค็นท ดู อิท อะโลน , แค็นท ดู อิท อะโลน)

I’m ready to fall, so tired of it all
(แอม เร๊ดี้ ทู ฟอลล์ , โซ ไทร์ อ็อฝ อิท ดอร์)
Down deep in a hole, can’t do it alone
(เดาน ดี๊พ อิน อะ โฮล , แค็นท ดู อิท อะโลน)
I’m ready to climb this mountain inside
(แอม เร๊ดี้ ทู ไคลบ์ ดิส เม๊าเท่น อิ๊นไซด์)
Impossible heights
(อิมพ๊อซซิเบิ้ล ไฮท)

Said you’d always be my white blood
(เซ็ด ยูต ออลเว บี มาย ไว๊ท บลัด)
Circulate the right love
(เซ๊อร์คิวเหลท เดอะ ไร๊ท ลัฝ)
Giving me your white blood
(กีฝวิง มี ยุร ไว๊ท บลัด)
I need you right here with me
(ไอ นี๊ด ยู ไร๊ท เฮียร วิธ มี)

Said you’d always be my white blood
(เซ็ด ยูต ออลเว บี มาย ไว๊ท บลัด)
Elevate my soul above
(เอ๊ลลิเหวท มาย โซล อะโบ๊ฝ)
Giving me your white blood
(กีฝวิง มี ยุร ไว๊ท บลัด)
I need you right here with me
(ไอ นี๊ด ยู ไร๊ท เฮียร วิธ มี)

I’m ready to go, I’m ready to go
(แอม เร๊ดี้ ทู โก , แอม เร๊ดี้ ทู โก)
Can’t do it alone, can’t do it alone
(แค็นท ดู อิท อะโลน , แค็นท ดู อิท อะโลน)
I’m ready to run through the heat of the sun
(แอม เร๊ดี้ ทู รัน ทรู เดอะ ฮีท อ็อฝ เดอะ ซัน)
Can’t do it alone, can’t do it alone
(แค็นท ดู อิท อะโลน , แค็นท ดู อิท อะโลน)

I’m ready to hope, swing me out of the low
(แอม เร๊ดี้ ทู โฮพ , สวิง มี เอ๊าท อ็อฝ เดอะ โลว)
Wide awake in the glow, can’t do it alone
(ไวด์ อะเว้ค อิน เดอะ กโล , แค็นท ดู อิท อะโลน)
I’m ready to fly, uncover the light
(แอม เร๊ดี้ ทู ฟลาย , อันคัฝเออะ เดอะ ไล๊ท)
Impossible heights
(อิมพ๊อซซิเบิ้ล ไฮท)

Said you’d always be my white blood
(เซ็ด ยูต ออลเว บี มาย ไว๊ท บลัด)
Circulate the right love
(เซ๊อร์คิวเหลท เดอะ ไร๊ท ลัฝ)
Giving me your white blood
(กีฝวิง มี ยุร ไว๊ท บลัด)
I need you right here with me
(ไอ นี๊ด ยู ไร๊ท เฮียร วิธ มี)

Said you’d always be my white blood
(เซ็ด ยูต ออลเว บี มาย ไว๊ท บลัด)
Elevate my soul above
(เอ๊ลลิเหวท มาย โซล อะโบ๊ฝ)
Giving me your white blood
(กีฝวิง มี ยุร ไว๊ท บลัด)
I need you right here with me
(ไอ นี๊ด ยู ไร๊ท เฮียร วิธ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง White Blood คำอ่านไทย Oh Wonder

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น