เนื้อเพลง Holding on คำอ่านไทย Disclosure feat Gregory Porter

Weight of love on my shoulders
( เว๊ท อ็อฝ ลัฝ ออน มาย โช๊ลเด้อร์)
I thought that it would be easier than this
(ไอ ธอท แดท ดิธ เวิด บี อีสไซน์ แฑ็น ดิส)
I found my heart had grown colder
(ไอ เฟานด มาย ฮาร์ท แฮ็ด กโรน โคลเดอ)
But the warmth of your kiss, I can’t dismiss
(บั๊ท เดอะ วอมธ อ็อฝ ยุร คิซ , ไอ แค็นท ดิสมิ๊สส)

Though my past has left me bruised
(โธ มาย พาสท์ แฮ็ส เล๊ฟท มี บรูส)
I ain’t hiding from the truth
(ไอ เอน ไฮดอิง ฟรอม เดอะ ทรู๊ธ)
When the truth won’t let me lie right next to you
(เว็น เดอะ ทรู๊ธ ว็อนท เล็ท มี ไล ไร๊ท เน๊กซท ทู ยู)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
But it’s holding on
(บั๊ท อิทซ โฮลดิง ออน)
And it’s holding strong
(แอนด์ อิทซ โฮลดิง สทรอง)
Even though I tried to make it
(อี๊เฝ่น โธ ไอ ทไร ทู เม้ค อิท)
Played the part, but I can’t fake it
(เพลย์ เดอะ พาร์ท , บั๊ท ไอ แค็นท เฟ้ค อิท)
It keeps holding on
(อิท คี๊พ โฮลดิง ออน)
And it’s holding strong
(แอนด์ อิทซ โฮลดิง สทรอง)
Even though I tried to break it
(อี๊เฝ่น โธ ไอ ทไร ทู เบร๊ค อิท)
Heaven knows that I can’t shake it
(เฮ๊ฝเฝ่น โนว์ แดท ไอ แค็นท เช้ค อิท)
But it’s holding on
(บั๊ท อิทซ โฮลดิง ออน)
And it’s holding strong
(แอนด์ อิทซ โฮลดิง สทรอง)
Even though I tried to make it
(อี๊เฝ่น โธ ไอ ทไร ทู เม้ค อิท)
Played the part, but I can’t fake it
(เพลย์ เดอะ พาร์ท , บั๊ท ไอ แค็นท เฟ้ค อิท)
It keeps holding on
(อิท คี๊พ โฮลดิง ออน)
And it’s holding strong
(แอนด์ อิทซ โฮลดิง สทรอง)
Even though I tried to break it
(อี๊เฝ่น โธ ไอ ทไร ทู เบร๊ค อิท)
Heaven knows that I can’t shake it
(เฮ๊ฝเฝ่น โนว์ แดท ไอ แค็นท เช้ค อิท)

Shake it, sh-shake it
(เช้ค อิท , ฌะ เช้ค อิท)
Shake it, sh-shake it
(เช้ค อิท , ฌะ เช้ค อิท)
Shake it, sh-shake it
(เช้ค อิท , ฌะ เช้ค อิท)
Shake it, sh-shake it
(เช้ค อิท , ฌะ เช้ค อิท)
Shake it, sh-shake it
(เช้ค อิท , ฌะ เช้ค อิท)
Shake it, sh-shake it
(เช้ค อิท , ฌะ เช้ค อิท)
Shake it, sh-shake it
(เช้ค อิท , ฌะ เช้ค อิท)
Shake it, sh-shake it
(เช้ค อิท , ฌะ เช้ค อิท)
It keeps holding on and on
(อิท คี๊พ โฮลดิง ออน แอนด์ ออน)
It keeps holding on and on
(อิท คี๊พ โฮลดิง ออน แอนด์ ออน)
It keeps holding on and on
(อิท คี๊พ โฮลดิง ออน แอนด์ ออน)
It keeps holding on and on
(อิท คี๊พ โฮลดิง ออน แอนด์ ออน)

I’ve seen times that were harder
(แอฝ ซีน ไทม์ แดท เวอ อาณ์เดอ)
I remember the taste of bitterness
(ไอ รีเม๊มเบ่อร์ เดอะ เท๊ซท อ็อฝ บีทเทอะเน็ซ)
Won’t you help me, my father?
(ว็อนท ยู เฮ้ลพ มี , มาย ฟ๊าเท่อร)
Help me fall in the love that I have missed
(เฮ้ลพ มี ฟอลล์ อิน เดอะ ลัฝ แดท ไอ แฮ็ฝ มิส)

Though my past has left me bruised
(โธ มาย พาสท์ แฮ็ส เล๊ฟท มี บรูส)
I ain’t hiding from the truth
(ไอ เอน ไฮดอิง ฟรอม เดอะ ทรู๊ธ)
When the truth won’t let me lie right next to you
(เว็น เดอะ ทรู๊ธ ว็อนท เล็ท มี ไล ไร๊ท เน๊กซท ทู ยู)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
But it’s holding on
(บั๊ท อิทซ โฮลดิง ออน)
And it’s holding strong
(แอนด์ อิทซ โฮลดิง สทรอง)
Even though I tried to make it
(อี๊เฝ่น โธ ไอ ทไร ทู เม้ค อิท)
Played the part, but I can’t fake it
(เพลย์ เดอะ พาร์ท , บั๊ท ไอ แค็นท เฟ้ค อิท)
It keeps holding on
(อิท คี๊พ โฮลดิง ออน)
And it’s holding strong
(แอนด์ อิทซ โฮลดิง สทรอง)
Even though I tried to break it
(อี๊เฝ่น โธ ไอ ทไร ทู เบร๊ค อิท)
Heaven knows that I can’t shake it
(เฮ๊ฝเฝ่น โนว์ แดท ไอ แค็นท เช้ค อิท)
But it’s holding on
(บั๊ท อิทซ โฮลดิง ออน)
And it’s holding strong
(แอนด์ อิทซ โฮลดิง สทรอง)
Even though I tried to make it
(อี๊เฝ่น โธ ไอ ทไร ทู เม้ค อิท)
Played the part, but I can’t fake it
(เพลย์ เดอะ พาร์ท , บั๊ท ไอ แค็นท เฟ้ค อิท)
It keeps holding on
(อิท คี๊พ โฮลดิง ออน)
And it’s holding strong
(แอนด์ อิทซ โฮลดิง สทรอง)
Even though I tried to break it
(อี๊เฝ่น โธ ไอ ทไร ทู เบร๊ค อิท)
Heaven knows that I can’t shake it
(เฮ๊ฝเฝ่น โนว์ แดท ไอ แค็นท เช้ค อิท)

Shake it, sh-shake it
(เช้ค อิท , ฌะ เช้ค อิท)
Shake it, sh-shake it
(เช้ค อิท , ฌะ เช้ค อิท)
Shake it, sh-shake it
(เช้ค อิท , ฌะ เช้ค อิท)
Shake it, sh-shake it
(เช้ค อิท , ฌะ เช้ค อิท)
Shake it, sh-shake it
(เช้ค อิท , ฌะ เช้ค อิท)
Shake it, sh-shake it
(เช้ค อิท , ฌะ เช้ค อิท)
Shake it, sh-shake it
(เช้ค อิท , ฌะ เช้ค อิท)
Shake it, sh-shake it
(เช้ค อิท , ฌะ เช้ค อิท)
It keeps holding on and on
(อิท คี๊พ โฮลดิง ออน แอนด์ ออน)
It keeps holding on and on
(อิท คี๊พ โฮลดิง ออน แอนด์ ออน)
It keeps holding on and on
(อิท คี๊พ โฮลดิง ออน แอนด์ ออน)
It keeps holding on and on
(อิท คี๊พ โฮลดิง ออน แอนด์ ออน)
Shake it, sh-shake it
(เช้ค อิท , ฌะ เช้ค อิท)
Shake it, sh-shake it
(เช้ค อิท , ฌะ เช้ค อิท)
Shake it, sh-shake it
(เช้ค อิท , ฌะ เช้ค อิท)
Shake it, sh-shake it
(เช้ค อิท , ฌะ เช้ค อิท)
Shake it, sh-shake it
(เช้ค อิท , ฌะ เช้ค อิท)
Shake it, sh-shake it
(เช้ค อิท , ฌะ เช้ค อิท)
Shake it, sh-shake it
(เช้ค อิท , ฌะ เช้ค อิท)
Shake it, sh-shake it
(เช้ค อิท , ฌะ เช้ค อิท)
It keeps holding on and on
(อิท คี๊พ โฮลดิง ออน แอนด์ ออน)
It keeps holding on and on
(อิท คี๊พ โฮลดิง ออน แอนด์ ออน)
It keeps holding on and on
(อิท คี๊พ โฮลดิง ออน แอนด์ ออน)
It keeps holding on and on
(อิท คี๊พ โฮลดิง ออน แอนด์ ออน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Holding on คำอ่านไทย Disclosure feat Gregory Porter

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น