เนื้อเพลง Echoes คำอ่านไทย Disclosure

You made a promise I won’t forget
( ยู เมด อะ พรอมอิซ ไอ ว็อนท ฟอร์เก๊ท)
You were dishonest ever since we met
(ยู เวอ ดิซอนเอ็ซท เอ๊เฝ่อร์ ซิ๊นซ วี เม็ท)
If I could count the times you told me with love in your voice
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด เค้าทํ เดอะ ไทม์ ยู โทลด มี วิธ ลัฝ อิน ยุร ว๊อยซ์)
That you’d make an honest choice
(แดท ยูต เม้ค แอน อ๊อนเน็สท ช๊อยซํ)
You’d make an honest choice
(ยูต เม้ค แอน อ๊อนเน็สท ช๊อยซํ)

Don’t you remember anything that you said?
(ด้อนท์ ยู รีเม๊มเบ่อร์ เอนอิธิง แดท ยู เซ็ด)
Forgot the memories that fell through the net
(เฟาะกอท เดอะ เมรโมรี แดท เฟ็ล ทรู เดอะ เน็ท)
You go on and on
(ยู โก ออน แอนด์ ออน)
I can sing along cause you’re the echo that’s in my head
(ไอ แคน ซิง อะลอง ค๊อส ยัวร์ ดิ เอ๊คโค่ แด้ท ซิน มาย เฮด)
Don’t you remember anything that you said?
(ด้อนท์ ยู รีเม๊มเบ่อร์ เอนอิธิง แดท ยู เซ็ด)
Forgot the memories that fell through the net
(เฟาะกอท เดอะ เมรโมรี แดท เฟ็ล ทรู เดอะ เน็ท)
You go on and on
(ยู โก ออน แอนด์ ออน)
I can sing along cause you’re the echo that’s in my head
(ไอ แคน ซิง อะลอง ค๊อส ยัวร์ ดิ เอ๊คโค่ แด้ท ซิน มาย เฮด)

Such repetition, cause for concern
(ซัช เรพิทีฌอัน , ค๊อส ฟอร์ คอนเซิร์น)
I shouldn’t listen, but I never learn
(ไอ ชูดดึ่น ลิ๊สซึ่น , บั๊ท ไอ เน๊เฝ่อร์ เลิร์น)
If I could count the times you told me with love in your voice
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด เค้าทํ เดอะ ไทม์ ยู โทลด มี วิธ ลัฝ อิน ยุร ว๊อยซ์)
That you’d make an honest choice
(แดท ยูต เม้ค แอน อ๊อนเน็สท ช๊อยซํ)
That you’d make an honest choice
(แดท ยูต เม้ค แอน อ๊อนเน็สท ช๊อยซํ)

Don’t you remember anything that you said?
(ด้อนท์ ยู รีเม๊มเบ่อร์ เอนอิธิง แดท ยู เซ็ด)
Forgot the memories that fell through the net
(เฟาะกอท เดอะ เมรโมรี แดท เฟ็ล ทรู เดอะ เน็ท)
You go on and on
(ยู โก ออน แอนด์ ออน)
I can sing along cause you’re the echo that’s in my head
(ไอ แคน ซิง อะลอง ค๊อส ยัวร์ ดิ เอ๊คโค่ แด้ท ซิน มาย เฮด)
Don’t you remember anything that you said?
(ด้อนท์ ยู รีเม๊มเบ่อร์ เอนอิธิง แดท ยู เซ็ด)
Forgot the memories that fell through the net
(เฟาะกอท เดอะ เมรโมรี แดท เฟ็ล ทรู เดอะ เน็ท)
You go on and on
(ยู โก ออน แอนด์ ออน)
I can sing along cause you’re the echo that’s in my head
(ไอ แคน ซิง อะลอง ค๊อส ยัวร์ ดิ เอ๊คโค่ แด้ท ซิน มาย เฮด)
Cause you’re the echo that’s in my head
(ค๊อส ยัวร์ ดิ เอ๊คโค่ แด้ท ซิน มาย เฮด)
Cause you’re the echo that’s in my head
(ค๊อส ยัวร์ ดิ เอ๊คโค่ แด้ท ซิน มาย เฮด)

I’ve had, I’ve had enough
(แอฝ แฮ็ด , แอฝ แฮ็ด อีน๊าฟ)
Tryna find the space to interrupt
(ทายนา ไฟนด์ เดอะ สเพ๊ซ ทู อินเทอร์รัพท)
I’ve had, I’ve had enough
(แอฝ แฮ็ด , แอฝ แฮ็ด อีน๊าฟ)
All the different ways you hold me up
(ออล เดอะ ดีฟเฟอะเร็นท เวย์ ยู โฮลด์ มี อั๊พ)
I’ve had, I’ve had enough
(แอฝ แฮ็ด , แอฝ แฮ็ด อีน๊าฟ)
Tryna find the space to interrupt
(ทายนา ไฟนด์ เดอะ สเพ๊ซ ทู อินเทอร์รัพท)
I’ve had, I’ve had enough
(แอฝ แฮ็ด , แอฝ แฮ็ด อีน๊าฟ)
All the different ways you hold me up
(ออล เดอะ ดีฟเฟอะเร็นท เวย์ ยู โฮลด์ มี อั๊พ)
Me up, me up, me up, me up
(มี อั๊พ , มี อั๊พ , มี อั๊พ , มี อั๊พ)
Me up, me up, me up, me up
(มี อั๊พ , มี อั๊พ , มี อั๊พ , มี อั๊พ)

Don’t you remember anything that you said?
(ด้อนท์ ยู รีเม๊มเบ่อร์ เอนอิธิง แดท ยู เซ็ด)
Forgot the memories that fell through the net
(เฟาะกอท เดอะ เมรโมรี แดท เฟ็ล ทรู เดอะ เน็ท)
You go on and on
(ยู โก ออน แอนด์ ออน)
I can sing along cause you’re the echo that’s in my head
(ไอ แคน ซิง อะลอง ค๊อส ยัวร์ ดิ เอ๊คโค่ แด้ท ซิน มาย เฮด)
Don’t you remember anything that you said?
(ด้อนท์ ยู รีเม๊มเบ่อร์ เอนอิธิง แดท ยู เซ็ด)
Forgot the memories that fell through the net
(เฟาะกอท เดอะ เมรโมรี แดท เฟ็ล ทรู เดอะ เน็ท)
You go on and on
(ยู โก ออน แอนด์ ออน)
I can sing along cause you’re the echo that’s in my head
(ไอ แคน ซิง อะลอง ค๊อส ยัวร์ ดิ เอ๊คโค่ แด้ท ซิน มาย เฮด)
Cause you’re the echo that’s in my head
(ค๊อส ยัวร์ ดิ เอ๊คโค่ แด้ท ซิน มาย เฮด)
Cause you’re the echo that’s in my head
(ค๊อส ยัวร์ ดิ เอ๊คโค่ แด้ท ซิน มาย เฮด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Echoes คำอ่านไทย Disclosure

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น