เนื้อเพลง Moving Mountains คำอ่านไทย Disclosure feat Brendan Reilly

I can’t stop
( ไอ แค็นท สท๊อพ)
Whether you know or not
(ฮเวทเออะ ยู โนว์ ออ น็อท)
I ain’t strong
(ไอ เอน สทรอง)
And it’s something in you that I’m depending on
(แอนด์ อิทซ ซัมติง อิน ยู แดท แอม ดีแพนดิ้ง ออน)
Worth a shot
(เวิร์ธ อะ ฌ็อท)
Even though I’ve lost the plot
(อี๊เฝ่น โธ แอฝ ล็อซท เดอะ พล๊อท)
I know it’s wrong
(ไอ โนว์ อิทซ รอง)
But it’s something in you that I’m depending on
(บั๊ท อิทซ ซัมติง อิน ยู แดท แอม ดีแพนดิ้ง ออน)

Not going out tonight
(น็อท โกอิ้ง เอ๊าท ทูไน๊ท)
Stay home until daylight
(สเทย์ โฮม อันทิล เดย์ไลท์)
I’m hanging on for my life
(แอม แฮงอิง ออน ฟอร์ มาย ไล๊ฟ)
I know myself all too well
(ไอ โนว์ ไมเซลฟ ออล ทู เวลล)
Set myself up to fail
(เซ็ท ไมเซลฟ อั๊พ ทู เฟล)
Is that what the future entails?
(อีส แดท ว๊อท เดอะ ฟิ๊วเช่อร์ เอ็นเทล)

You give nothing to me
(ยู กี๊ฝ นัธอิง ทู มี)
There wasn’t nothing, that’s not what I need
(แดร์ วอสซึ้น นัธอิง , แด้ท น็อท ว๊อท ไอ นี๊ด)
I’ve been thinkin’ ’bout us
(แอฝ บีน ติ้งกิน เบาท อัซ)
And I’m feelin’ in love
(แอนด์ แอม ฟีลิน อิน ลัฝ)
With you here by my side
(วิธ ยู เฮียร บาย มาย ไซด์)
It seems like I can’t do anything right
(อิท ซีม ไล๊ค ไก แค็นท ดู เอนอิธิง ไร๊ท)
I’ve been thinkin’ ’bout us
(แอฝ บีน ติ้งกิน เบาท อัซ)
And I’m feelin’ in love
(แอนด์ แอม ฟีลิน อิน ลัฝ)

Every day, every day, every day, every day
(เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ , เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ , เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ , เอ๊เฝอร์รี่ เดย์)
Anyway, anyway, anyway, anyway
(เอนอิเว , เอนอิเว , เอนอิเว , เอนอิเว)
Feels like I’m movin’ mountains
(ฟีล ไล๊ค แอม มูฝวิน เม๊าเท่น)
It feels like I’m movin’ mountains
(อิท ฟีล ไล๊ค แอม มูฝวิน เม๊าเท่น)

Such a shame
(ซัช อะ เชม)
Time for me to make a change
(ไทม์ ฟอร์ มี ทู เม้ค เก เช้งจํ)
With what you’ve shown
(วิธ ว๊อท ยู๊ฟ โฌน)
Maybe you’re just another stepping stone
(เมบี ยัวร์ จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ สเต๊ปพิง สโทน)
Lost my name
(ล็อซท มาย เนม)
Trying to put out this flame
(ทไรอิง ทู พุท เอ๊าท ดิส เฟลม)
I don’t know
(ไอ ด้อนท์ โนว์)
Maybe you’re just another stepping stone
(เมบี ยัวร์ จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ สเต๊ปพิง สโทน)

Not going out tonight
(น็อท โกอิ้ง เอ๊าท ทูไน๊ท)
Stay home until daylight
(สเทย์ โฮม อันทิล เดย์ไลท์)
I’m hanging on for my life
(แอม แฮงอิง ออน ฟอร์ มาย ไล๊ฟ)
I know myself all too well
(ไอ โนว์ ไมเซลฟ ออล ทู เวลล)
Set myself up to fail
(เซ็ท ไมเซลฟ อั๊พ ทู เฟล)
Is that what the future entails?
(อีส แดท ว๊อท เดอะ ฟิ๊วเช่อร์ เอ็นเทล)

You give nothing to me
(ยู กี๊ฝ นัธอิง ทู มี)
There wasn’t nothing, that’s not what I need
(แดร์ วอสซึ้น นัธอิง , แด้ท น็อท ว๊อท ไอ นี๊ด)
I’ve been thinkin’ ’bout us
(แอฝ บีน ติ้งกิน เบาท อัซ)
And I’m feelin’ in love
(แอนด์ แอม ฟีลิน อิน ลัฝ)
With you here by my side
(วิธ ยู เฮียร บาย มาย ไซด์)
It seems like I can’t do anything right
(อิท ซีม ไล๊ค ไก แค็นท ดู เอนอิธิง ไร๊ท)
I’ve been thinkin’ ’bout us
(แอฝ บีน ติ้งกิน เบาท อัซ)
And I’m feelin’ in love
(แอนด์ แอม ฟีลิน อิน ลัฝ)

Every day, every day, every day, every day
(เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ , เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ , เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ , เอ๊เฝอร์รี่ เดย์)
Anyway, anyway, anyway, anyway
(เอนอิเว , เอนอิเว , เอนอิเว , เอนอิเว)
Feels like I’m movin’ mountains
(ฟีล ไล๊ค แอม มูฝวิน เม๊าเท่น)
It feels like I’m movin’ mountains
(อิท ฟีล ไล๊ค แอม มูฝวิน เม๊าเท่น)
Every day, every day, every day, every day
(เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ , เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ , เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ , เอ๊เฝอร์รี่ เดย์)
Anyway, anyway, anyway, anyway
(เอนอิเว , เอนอิเว , เอนอิเว , เอนอิเว)
Feels like I’m movin’ mountains
(ฟีล ไล๊ค แอม มูฝวิน เม๊าเท่น)
It feels like I’m movin’ mountains
(อิท ฟีล ไล๊ค แอม มูฝวิน เม๊าเท่น)
Every day, every day, every day, every day
(เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ , เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ , เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ , เอ๊เฝอร์รี่ เดย์)
Anyway, anyway, anyway, anyway
(เอนอิเว , เอนอิเว , เอนอิเว , เอนอิเว)
Feels like I’m movin’ mountains
(ฟีล ไล๊ค แอม มูฝวิน เม๊าเท่น)
It feels like I’m movin’ mountains
(อิท ฟีล ไล๊ค แอม มูฝวิน เม๊าเท่น)
Every day, every day, every day, every day
(เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ , เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ , เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ , เอ๊เฝอร์รี่ เดย์)
Anyway, anyway, anyway, anyway
(เอนอิเว , เอนอิเว , เอนอิเว , เอนอิเว)
Feels like I’m movin’ mountains
(ฟีล ไล๊ค แอม มูฝวิน เม๊าเท่น)
It feels like I’m movin’ mountains
(อิท ฟีล ไล๊ค แอม มูฝวิน เม๊าเท่น)

Feels like I’m
(ฟีล ไล๊ค แอม)
It feels like I’m
(อิท ฟีล ไล๊ค แอม)
Feels like I’m movin’ mountains
(ฟีล ไล๊ค แอม มูฝวิน เม๊าเท่น)
It feels like I’m movin’ mountains
(อิท ฟีล ไล๊ค แอม มูฝวิน เม๊าเท่น)
Feels like I’m movin’ mountains
(ฟีล ไล๊ค แอม มูฝวิน เม๊าเท่น)
It feels like I’m movin’ mountains
(อิท ฟีล ไล๊ค แอม มูฝวิน เม๊าเท่น)
Feels like I’m movin’ mountains
(ฟีล ไล๊ค แอม มูฝวิน เม๊าเท่น)
It feels like I’m movin’ mountains
(อิท ฟีล ไล๊ค แอม มูฝวิน เม๊าเท่น)
Feels like I’m movin’ mountains
(ฟีล ไล๊ค แอม มูฝวิน เม๊าเท่น)
It feels like I’m movin’ mountains
(อิท ฟีล ไล๊ค แอม มูฝวิน เม๊าเท่น)
Feels like I’m movin’ mountains
(ฟีล ไล๊ค แอม มูฝวิน เม๊าเท่น)
It feels like I’m movin’ mountains
(อิท ฟีล ไล๊ค แอม มูฝวิน เม๊าเท่น)
Feels like I’m movin’ mountains
(ฟีล ไล๊ค แอม มูฝวิน เม๊าเท่น)
It feels like I’m movin’ mountains
(อิท ฟีล ไล๊ค แอม มูฝวิน เม๊าเท่น)
Feels like I’m movin’ mountains
(ฟีล ไล๊ค แอม มูฝวิน เม๊าเท่น)
It feels like I’m movin’ mountains
(อิท ฟีล ไล๊ค แอม มูฝวิน เม๊าเท่น)
Feels like I’m movin’ mountains
(ฟีล ไล๊ค แอม มูฝวิน เม๊าเท่น)
It feels like I’m movin’ mountains
(อิท ฟีล ไล๊ค แอม มูฝวิน เม๊าเท่น)

Every day, every day, every day, every day
(เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ , เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ , เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ , เอ๊เฝอร์รี่ เดย์)
Anyway, anyway, anyway, anyway
(เอนอิเว , เอนอิเว , เอนอิเว , เอนอิเว)
Feels like I’m movin’ mountains
(ฟีล ไล๊ค แอม มูฝวิน เม๊าเท่น)
It feels like I’m movin’ mountains
(อิท ฟีล ไล๊ค แอม มูฝวิน เม๊าเท่น)
Every day, every day, every day, every day
(เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ , เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ , เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ , เอ๊เฝอร์รี่ เดย์)
Anyway, anyway, anyway, anyway
(เอนอิเว , เอนอิเว , เอนอิเว , เอนอิเว)
Feels like I’m movin’ mountains
(ฟีล ไล๊ค แอม มูฝวิน เม๊าเท่น)
It feels like I’m movin’ mountains
(อิท ฟีล ไล๊ค แอม มูฝวิน เม๊าเท่น)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Moving Mountains คำอ่านไทย Disclosure feat Brendan Reilly

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น