เนื้อเพลง For My Sake คำอ่านไทย Shinedown

[Verse 1:]
( [ เฝิซ วัน : ])
I remember like yesterday
(ไอ รีเม๊มเบ่อร์ ไล๊ค เยซเทอะดิ)
You had a dream in your eyes and a smile on your face
(ยู แฮ็ด อะ ดรีม อิน ยุร อาย แซน อะ สไมล์ ออน ยุร เฟซ)
And I’m missing those days again, yeah I’m missing those days again
(แอนด์ แอม มีซซิง โฑส เดย์ อะเกน , เย่ แอม มีซซิง โฑส เดย์ อะเกน)
And I forgot what really got in the way
(แอนด์ ดาย เฟาะกอท ว๊อท ริแอ็ลลิ ก็อท อิน เดอะ เวย์)
Maybe the sun that wouldn’t shine should be taking the blame
(เมบี เดอะ ซัน แดท วูดดึ่น ไชน์ เชิด บี เทคอิง เดอะ เบลม)
Cause its raining on me again, yeah its raining on me again
(ค๊อส อิทซ เรนนิง ออน มี อะเกน , เย่ อิทซ เรนนิง ออน มี อะเกน)

[Bridge:]
([ บริดจ : ])
A paradox
(อะ พาราด๊อกซ์)
The key you dropped
(เดอะ คีย์ ยู ดร็อพ)
A manifest
(อะ แม๊นิเฟสท)
For what you lost, was me
(ฟอร์ ว๊อท ยู ล็อซท , วอส มี)
For my sake please…
(ฟอร์ มาย เซ้ค พลีซ)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Stop slowing me down, stop holding me up
(สท๊อพ สโลวิง มี เดาน , สท๊อพ โฮลดิง มี อั๊พ)
Quit making a scene, enough’s enough.
(ควิท เมคอิง อะ ซีน , อีน๊าฟ อีน๊าฟ)
Let’s be honest, your promise, was never meant to last
(เล็ท บี อ๊อนเน็สท , ยุร พรอมอิซ , วอส เน๊เฝ่อร์ เม็นท ทู ล๊าสท)
So I’m taking you on, I’m calling you out.
(โซ แอม เทคอิง ยู ออน , แอม คอลลิง ยู เอ๊าท)
There’s nothing left for us here now.
(แดร์ นัธอิง เล๊ฟท ฟอร์ อัซ เฮียร นาว)
Let’s be honest, I promise, I’m never lookin’ back for my sake.
(เล็ท บี อ๊อนเน็สท , ไอ พรอมอิซ , แอม เน๊เฝ่อร์ ลุคกิน แบ็ค ฟอร์ มาย เซ้ค)
For my sake.
(ฟอร์ มาย เซ้ค)

[Verse 2:]
([ เฝิซ ทู : ])
Tell me something that’s poetic at best
(เทลล มี ซัมติง แด้ท โพะเอทอิค แอ็ท เบ๊สท์)
Make me believe there was a time that you weren’t like the rest
(เม้ค มี บีลี๊ฝ แดร์ วอส ซา ไทม์ แดท ยู เวินท์ ไล๊ค เดอะ เรสท)
And I’ll never ask you again, and I’ll never ask you again
(แอนด์ อิลล เน๊เฝ่อร์ อาสคฺ ยู อะเกน , แอนด์ อิลล เน๊เฝ่อร์ อาสคฺ ยู อะเกน)
For all the moments and the memories
(ฟอร์ ออล เดอะ โม๊เม้นท แซน เดอะ เมรโมรี)
No one could ever say we never had a history
(โน วัน เคิด เอ๊เฝ่อร์ เซย์ วี เน๊เฝ่อร์ แฮ็ด อะ ฮิสทรี่)
But I’m leaving that all behind
(บั๊ท แอม ลีฝอิงส แดท ดอร์ บีฮายน์)
And there is nothing gonna change my mind
(แอนด์ แดร์ อีส นัธอิง กอนนะ เช้งจํ มาย ไมนด์)

[Bridge:]
([ บริดจ : ])
A paradox
(อะ พาราด๊อกซ์)
The key you dropped
(เดอะ คีย์ ยู ดร็อพ)
A manifest
(อะ แม๊นิเฟสท)
For what you lost, was me
(ฟอร์ ว๊อท ยู ล็อซท , วอส มี)
For my sake please…
(ฟอร์ มาย เซ้ค พลีซ)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Stop slowing me down, stop holding me up
(สท๊อพ สโลวิง มี เดาน , สท๊อพ โฮลดิง มี อั๊พ)
Quit making a scene, enough’s enough.
(ควิท เมคอิง อะ ซีน , อีน๊าฟ อีน๊าฟ)
Let’s be honest, your promise, was never meant to last
(เล็ท บี อ๊อนเน็สท , ยุร พรอมอิซ , วอส เน๊เฝ่อร์ เม็นท ทู ล๊าสท)
So I’m taking you on, I’m calling you out.
(โซ แอม เทคอิง ยู ออน , แอม คอลลิง ยู เอ๊าท)
There’s nothing left for us here now.
(แดร์ นัธอิง เล๊ฟท ฟอร์ อัซ เฮียร นาว)
Let’s be honest, I promise, I’m never lookin’ back for my sake.
(เล็ท บี อ๊อนเน็สท , ไอ พรอมอิซ , แอม เน๊เฝ่อร์ ลุคกิน แบ็ค ฟอร์ มาย เซ้ค)
For my sake.
(ฟอร์ มาย เซ้ค)

[Bridge:]
([ บริดจ : ])
A paradox
(อะ พาราด๊อกซ์)
The key you dropped
(เดอะ คีย์ ยู ดร็อพ)
A manifest
(อะ แม๊นิเฟสท)
For what you lost, was me
(ฟอร์ ว๊อท ยู ล็อซท , วอส มี)
For my sake
(ฟอร์ มาย เซ้ค)
Please…
(พลีซ)
Stop slowing me down
(สท๊อพ สโลวิง มี เดาน)
Stop holding me up
(สท๊อพ โฮลดิง มี อั๊พ)
Stop slowing me down
(สท๊อพ สโลวิง มี เดาน)
Enough’s enough
(อีน๊าฟ อีน๊าฟ)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Stop slowing me down, stop holding me up
(สท๊อพ สโลวิง มี เดาน , สท๊อพ โฮลดิง มี อั๊พ)
Quit making a scene, enough’s enough.
(ควิท เมคอิง อะ ซีน , อีน๊าฟ อีน๊าฟ)
Let’s be honest, your promise, was never meant to last
(เล็ท บี อ๊อนเน็สท , ยุร พรอมอิซ , วอส เน๊เฝ่อร์ เม็นท ทู ล๊าสท)
So I’m taking you on, I’m calling you out.
(โซ แอม เทคอิง ยู ออน , แอม คอลลิง ยู เอ๊าท)
There’s nothing left for us here now.
(แดร์ นัธอิง เล๊ฟท ฟอร์ อัซ เฮียร นาว)
Let’s be honest, I promise, I’m never lookin’ back for my sake.
(เล็ท บี อ๊อนเน็สท , ไอ พรอมอิซ , แอม เน๊เฝ่อร์ ลุคกิน แบ็ค ฟอร์ มาย เซ้ค)
I’m never lookin’ back, for my sake.
(แอม เน๊เฝ่อร์ ลุคกิน แบ็ค , ฟอร์ มาย เซ้ค)
For my sake
(ฟอร์ มาย เซ้ค)
For my sake
(ฟอร์ มาย เซ้ค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง For My Sake คำอ่านไทย Shinedown

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น