เนื้อเพลง My Name (Wearing Me out) คำอ่านไทย Shinedown

[Verse 1]
( [ เฝิซ วัน ])
My name is worthless like you told me I once was
(มาย เนม อีส เวิธเล็ซ ไล๊ค ยู โทลด มี ไอ วั๊นซ วอส)
My name is empty cause you drained away the love
(มาย เนม อีส เอ๊มพที่ ค๊อส ยู ดเรน อะเวย์ เดอะ ลัฝ)
My name is searching since you stole my only soul
(มาย เนม อีส เซิชอิง ซิ๊นซ ยู ซโทล มาย โอ๊นลี่ โซล)
My name is hatred and the reasons we both know
(มาย เนม อีส เฮทเร็ด แอนด์ เดอะ รี๊ซั่น วี โบทรฺ โนว์)

Worthless, empty, searching, hatred
(เวิธเล็ซ , เอ๊มพที่ , เซิชอิง , เฮทเร็ด)
Well who am I right now?
(เวลล ฮู แอ็ม ไอ ไร๊ท นาว)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
You’re f*ckin’ wearing me out!
(ยัวร์ เอฟ *ckin เวียริง มี เอ๊าท !)
You’re always dragging me down!
(ยัวร์ ออลเว แดรกกิ้ง มี เดาน !)
You’re the fake, fallen, force of nature, sick mind
(ยัวร์ เดอะ เฟ้ค , ฟอลเล็น , ฟอร์ซ อ็อฝ เน๊เจ้อร์ , ซิ๊ค ไมนด์)
I don’t need a gun to take back what’s mine
(ไอ ด้อนท์ นี๊ด อะ กัน ทู เท้ค แบ็ค ว๊อท ไมน์)
It’s over
(อิทซ โอ๊เฝ่อร)
It’s over now
(อิทซ โอ๊เฝ่อร นาว)
You’re done wearing me out
(ยัวร์ ดัน เวียริง มี เอ๊าท)

[Verse 2]
([ เฝิซ ทู ])
My name is screaming like the sound of your heart failing
(มาย เนม อีส ซครีมอิง ไล๊ค เดอะ ซาวน์ด อ็อฝ ยุร ฮาร์ท เฟลอิง)
My name is loco like the motive that betrayed me
(มาย เนม อีส โลโก ไล๊ค เดอะ โมทิฝ แดท บีเทรย์ มี)

Screaming, loco, don’t say you know
(ซครีมอิง , โลโก , ด้อนท์ เซย์ ยู โนว์)
Who I am right now
(ฮู ไอ แอ็ม ไร๊ท นาว)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
You’re f*ckin’ wearing me out!
(ยัวร์ เอฟ *ckin เวียริง มี เอ๊าท !)
You’re always dragging me down!
(ยัวร์ ออลเว แดรกกิ้ง มี เดาน !)
You’re the fake, fallen, force of nature, sick mind
(ยัวร์ เดอะ เฟ้ค , ฟอลเล็น , ฟอร์ซ อ็อฝ เน๊เจ้อร์ , ซิ๊ค ไมนด์)
I don’t need a gun to take back what’s mine
(ไอ ด้อนท์ นี๊ด อะ กัน ทู เท้ค แบ็ค ว๊อท ไมน์)
It’s over
(อิทซ โอ๊เฝ่อร)
It’s over now
(อิทซ โอ๊เฝ่อร นาว)
You’re done wearing me out
(ยัวร์ ดัน เวียริง มี เอ๊าท)

You’re wearing me out [x6]
(ยัวร์ เวียริง มี เอ๊าท [ x6 ])

[Bridge]
([ บริดจ ])
You’ll be ancient history
(โยว บี แอ๊นเซี่ยนท ฮิสทรี่)
But who am I right now?
(บั๊ท ฮู แอ็ม ไอ ไร๊ท นาว)

My name is revenge and I’m here to save my name
(มาย เนม อีส รีเฝ้นจ แอนด์ แอม เฮียร ทู เซฝ มาย เนม)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
You’re f*ckin’ wearing me out!
(ยัวร์ เอฟ *ckin เวียริง มี เอ๊าท !)
You’re always dragging me down!
(ยัวร์ ออลเว แดรกกิ้ง มี เดาน !)
You’re the fake, fallen, force of nature, sick mind
(ยัวร์ เดอะ เฟ้ค , ฟอลเล็น , ฟอร์ซ อ็อฝ เน๊เจ้อร์ , ซิ๊ค ไมนด์)
I don’t need a gun to take back what’s mine
(ไอ ด้อนท์ นี๊ด อะ กัน ทู เท้ค แบ็ค ว๊อท ไมน์)
[You’re f*ckin’ wearing me out]
([ ยัวร์ เอฟ *ckin เวียริง มี เอ๊าท ])
It’s over
(อิทซ โอ๊เฝ่อร)
[You’re always dragging me down]
([ ยัวร์ ออลเว แดรกกิ้ง มี เดาน ])
It’s over
(อิทซ โอ๊เฝ่อร)

You’re the fake, fallen, force of nature, sick mind
(ยัวร์ เดอะ เฟ้ค , ฟอลเล็น , ฟอร์ซ อ็อฝ เน๊เจ้อร์ , ซิ๊ค ไมนด์)
I don’t need a gun to take back what’s mine
(ไอ ด้อนท์ นี๊ด อะ กัน ทู เท้ค แบ็ค ว๊อท ไมน์)
It’s over
(อิทซ โอ๊เฝ่อร)
It’s over now
(อิทซ โอ๊เฝ่อร นาว)
You’re done wearing me out
(ยัวร์ ดัน เวียริง มี เอ๊าท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง My Name (Wearing Me out) คำอ่านไทย Shinedown

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น