เนื้อเพลง Enemies คำอ่านไทย Shinedown

Listen up, there’s not a moment to spare
( ลิ๊สซึ่น อั๊พ , แดร์ น็อท ดา โม๊เม้นท ทู สแพร์)
It’s quite a drop from the top. So how you feeling down there?
(อิทซ ไคว๊ อะ ดรอพ ฟรอม เดอะ ท๊อพ โซ ฮาว ยู ฟีลอิง เดาน แดร์)
It’s a cold, cruel, harsh reality
(อิทซ ซา โคลด์ , ครู๊เอ้ล , ฮาฌ ริแอลอิทิ)
Got stuck here with your enemies
(ก็อท ซทัค เฮียร วิธ ยุร อียีมีสฺ)

Who do you think you are,
(ฮู ดู ยู ทริ๊งค ยู อาร์ ,)
Tearing us all apart?
(แทริง อัซ ซอร์ อะพาร์ท)

Where did you think you could go?
(แวร์ ดิด ยู ทริ๊งค ยู เคิด โก)
‘Cause everyone already knows,
(ค๊อส เอ๊วี่วัน ออลเร๊ดี้ โนว์ ,)
It’s twenty to one
(อิทซ ทเว้นที่ ทู วัน)
Yeah, so you better run!!!
(เย่ , โซ ยู เบ๊ทเท่อร์ รัน ! ! !)

You got the world on its knees
(ยู ก็อท เดอะ เวิลด ออน อิทซ นี)
You’re taking all that you please
(ยัวร์ เทคอิง ออล แดท ยู พลีซ)
You want more, you want more
(ยู ว้อนท โม , ยู ว้อนท โม)
But you’ll get nothing from me
(บั๊ท โยว เก็ท นัธอิง ฟรอม มี)

You’re like the burden we bear
(ยัวร์ ไล๊ค เดอะ เบ๊อรํเด้น วี แบร์)
You’re all the hate that we share
(ยัวร์ ออล เดอะ เฮท แดท วี แชร์)
You want more, you want more
(ยู ว้อนท โม , ยู ว้อนท โม)
But you’ll get nothing from me
(บั๊ท โยว เก็ท นัธอิง ฟรอม มี)
We’re enemies, enemies
(เวีย อียีมีสฺ , อียีมีสฺ)

You started something that you just couldn’t stop
(ยู สท๊าร์ท ซัมติง แดท ยู จั๊สท คูดซึ่น สท๊อพ)
You turned the ones that you love into the angriest mob
(ยู เทิร์น ดิ วัน แดท ยู ลัฝ อิ๊นทู ดิ angriest ม๊อบ)
And their one last wish is that you pay for it
(แอนด์ แดร์ วัน ล๊าสท วิ๊ช อีส แดท ยู เพย์ ฟอร์ อิท)
And there’s no way you’re getting out of this
(แอนด์ แดร์ โน เวย์ ยัวร์ เกดดดิ้ง เอ๊าท อ็อฝ ดิส)

Who do you think you are
(ฮู ดู ยู ทริ๊งค ยู อาร์)
Tearing us all apart?
(แทริง อัซ ซอร์ อะพาร์ท)

Where did you think you could go?
(แวร์ ดิด ยู ทริ๊งค ยู เคิด โก)
‘Cause everyone already knows,
(ค๊อส เอ๊วี่วัน ออลเร๊ดี้ โนว์ ,)
It’s twenty to one
(อิทซ ทเว้นที่ ทู วัน)
Yeah, so you better run!!!
(เย่ , โซ ยู เบ๊ทเท่อร์ รัน ! ! !)

You got the world on its knees
(ยู ก็อท เดอะ เวิลด ออน อิทซ นี)
You’re taking all that you please
(ยัวร์ เทคอิง ออล แดท ยู พลีซ)
You want more, you want more
(ยู ว้อนท โม , ยู ว้อนท โม)
But you’ll get nothing from me
(บั๊ท โยว เก็ท นัธอิง ฟรอม มี)

You’re like the burden we bear
(ยัวร์ ไล๊ค เดอะ เบ๊อรํเด้น วี แบร์)
You’re all the hate that we share
(ยัวร์ ออล เดอะ เฮท แดท วี แชร์)
You want more, you want more
(ยู ว้อนท โม , ยู ว้อนท โม)
But you’ll get nothing from me
(บั๊ท โยว เก็ท นัธอิง ฟรอม มี)
We’re enemies, enemies, enemies
(เวีย อียีมีสฺ , อียีมีสฺ , อียีมีสฺ)

Where did you think you could go?
(แวร์ ดิด ยู ทริ๊งค ยู เคิด โก)
‘Cause everyone already knows
(ค๊อส เอ๊วี่วัน ออลเร๊ดี้ โนว์)
It’s twenty to one
(อิทซ ทเว้นที่ ทู วัน)
Yeah, so you better run
(เย่ , โซ ยู เบ๊ทเท่อร์ รัน)

You’ve got the world on its knees
(ยู๊ฟ ก็อท เดอะ เวิลด ออน อิทซ นี)
You’ve taken all that you please
(ยู๊ฟ เทคเอ็น ออล แดท ยู พลีซ)
You want more, you want more
(ยู ว้อนท โม , ยู ว้อนท โม)
But you’ll get nothing from me
(บั๊ท โยว เก็ท นัธอิง ฟรอม มี)

You’re like the burden we bear
(ยัวร์ ไล๊ค เดอะ เบ๊อรํเด้น วี แบร์)
You’re all the hate that we share
(ยัวร์ ออล เดอะ เฮท แดท วี แชร์)
You want more, you want more
(ยู ว้อนท โม , ยู ว้อนท โม)
But you’ll get nothing from me
(บั๊ท โยว เก็ท นัธอิง ฟรอม มี)

You’ve got the world on its knees
(ยู๊ฟ ก็อท เดอะ เวิลด ออน อิทซ นี)
You’ve taken all that you please
(ยู๊ฟ เทคเอ็น ออล แดท ยู พลีซ)
You want more, you want more
(ยู ว้อนท โม , ยู ว้อนท โม)
But you’ll get nothing from me
(บั๊ท โยว เก็ท นัธอิง ฟรอม มี)

You’re like the burden we bear
(ยัวร์ ไล๊ค เดอะ เบ๊อรํเด้น วี แบร์)
You’re all the hate that we share
(ยัวร์ ออล เดอะ เฮท แดท วี แชร์)
You want more, you want more
(ยู ว้อนท โม , ยู ว้อนท โม)
But you’ll get nothing from me
(บั๊ท โยว เก็ท นัธอิง ฟรอม มี)
We’re enemies, enemies, enemies
(เวีย อียีมีสฺ , อียีมีสฺ , อียีมีสฺ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Enemies คำอ่านไทย Shinedown

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น