เนื้อเพลง Thick As Thieves คำอ่านไทย Shinedown

Evidently we can’t work it out
( Evidently วี แค็นท เวิ๊ร์ค อิท เอ๊าท)
I guess that courage ain’t allowed
(ไอ เกสส แดท เค๊อเหรจ เอน อะลาว)
Evidently you’re not in the mood
(Evidently ยัวร์ น็อท อิน เดอะ มู้ด)
And everything I say just bothers you
(แอนด์ เอ๊วี่ติง ไอ เซย์ จั๊สท บ๊อเทร่อรฺ ยู)

You built this fortress
(ยู บิลท ดิส ฟอทเร็ซ)
I stumble towards it
(ไอ แสตมเบิล ทูวอด ซิท)

Evidently you look furious
(Evidently ยู ลุ๊ค ฟยูเรียซ)
Walls up and I know you’re serious
(วอลล์ อั๊พ แอนด์ ดาย โนว์ ยัวร์ ซี๊เรี๊ยส)
Evidently I’m not always there
(Evidently แอม น็อท ออลเว แดร์)
But you left and I looked everywhere
(บั๊ท ยู เล๊ฟท แอนด์ ดาย ลุ๊ค เอวี่แวร์)

You built this fortress
(ยู บิลท ดิส ฟอทเร็ซ)
I stumble towards it
(ไอ แสตมเบิล ทูวอด ซิท)
I stumble towards it
(ไอ แสตมเบิล ทูวอด ซิท)

And guilty I may be
(แอนด์ กีลทิ ไอ เมย์ บี)
But don’t give up on me
(บั๊ท ด้อนท์ กี๊ฝ อั๊พ ออน มี)
In the wake of the Odyssey
(อิน เดอะ เว้ค อ็อฝ ดิ ออดอิซิ)
We will still be thick as thieves
(วี วิล สทิลล บี ทริ๊ค แอส ธีฝ)
You and me still thick as thieves
(ยู แอนด์ มี สทิลล ทริ๊ค แอส ธีฝ)

Evidently this is my mistake
(Evidently ดิส ซิส มาย มิสเท้ค)
Lost touch but I think I’ve been replaced
(ล็อซท ทั๊ช บั๊ท ไอ ทริ๊งค แอฝ บีน รีเพลส)
Evidently something’s gotta give
(Evidently ซัมติง กอททะ กี๊ฝ)
Play it safe, but I know you’re worth the risk
(เพลย์ อิท เซฟ , บั๊ท ไอ โนว์ ยัวร์ เวิร์ธ เดอะ ริ๊ซค)

You built this fortress
(ยู บิลท ดิส ฟอทเร็ซ)
I stumble towards it
(ไอ แสตมเบิล ทูวอด ซิท)
I stumble towards it
(ไอ แสตมเบิล ทูวอด ซิท)

And guilty I may be
(แอนด์ กีลทิ ไอ เมย์ บี)
But don’t give up on me
(บั๊ท ด้อนท์ กี๊ฝ อั๊พ ออน มี)
In the wake of the Odyssey
(อิน เดอะ เว้ค อ็อฝ ดิ ออดอิซิ)
We will still be thick as thieves
(วี วิล สทิลล บี ทริ๊ค แอส ธีฝ)
You and me still thick as thieves
(ยู แอนด์ มี สทิลล ทริ๊ค แอส ธีฝ)

I got an escape if you want it
(ไอ ก็อท แอน เอสเขพ อิ๊ฟ ยู ว้อนท ดิธ)
We can leave first thing in the morning
(วี แคน ลี๊ฝ เฟิร์สท ทริง อิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง)
We’ll be back before you know
(เวลล บี แบ็ค บีฟอร์ ยู โนว์)
We’re as thick as thieves
(เวีย แอส ทริ๊ค แอส ธีฝ)

And guilty I may be
(แอนด์ กีลทิ ไอ เมย์ บี)
But don’t give up on me
(บั๊ท ด้อนท์ กี๊ฝ อั๊พ ออน มี)
In the wake of the Odyssey
(อิน เดอะ เว้ค อ็อฝ ดิ ออดอิซิ)
We will still be thick as thieves
(วี วิล สทิลล บี ทริ๊ค แอส ธีฝ)
You and me still thick as thieves
(ยู แอนด์ มี สทิลล ทริ๊ค แอส ธีฝ)

And I guilty I may be guilty I may be
(แอนด์ ดาย กีลทิ ไอ เมย์ บี กีลทิ ไอ เมย์ บี)
But don’t give up on me don’t you give up on me
(บั๊ท ด้อนท์ กี๊ฝ อั๊พ ออน มี ด้อนท์ ยู กี๊ฝ อั๊พ ออน มี)
In the wake of the Odyssey you and me
(อิน เดอะ เว้ค อ็อฝ ดิ ออดอิซิ ยู แอนด์ มี)
We will still be thick as thieves
(วี วิล สทิลล บี ทริ๊ค แอส ธีฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Thick As Thieves คำอ่านไทย Shinedown

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น